Bursa Construcțiilor Investiții Piața Imobiliară Prețuri Amenajări Proiecte Locuinte
 arhivă reviste:     Autorizații   Certificate   Licitații      Newsletter     Abonează-te   LogIn Abonați   Despre noi 
 arhivă articole:    
 Prima Pagină
 Ştirile Zilei
 Locuinţe
 Piaţa Imobiliară
 Proiecte
 Amenajări
 Smart City
 Materiale
 Preţuri
 Finanţare
 Investiţii
 Perspective
 Consilier
 Legea
 Companii
 Internaţional
Reviste
Bursa Construcțiilor numărul 4 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 3 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 2 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 1 / 2019
Investitii
Arhitectura Catedralei Mântuirii Neamului - o sinteză între tradiție și contemporaneitate
15.11.2018
Alte articole din secțiune
 • CJ Giurgiu și-a propus realizarea Strategiei de digitalizare a județului pentru 2021-2027
 • Bugetul Municipiului Giurgiu - peste 200 milioane lei
 • 1,5 miliarde lei - bugetul județului Cluj pentru anul acesta  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Industria construcțiilor de nave de croazieră este în creștere  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Hotelul Lido - emblemă a Bucureștiului readus la viață  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • OMV Petrom susține construcția primului spital de Oncologie pediatrică
 • TeraPlast Group a depus trei proiecte de investiții pentru ajutor de stat  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Metigla investește în achiziția de roboți industriali în fabrica de la Ceptura  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Primăria Capitalei a alocat 111 milioane euro pentru investițiile din sănătate  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Templu masonic în Băneasa  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • OTP a lansat primul fond de investiții de la noi dedicat construcțiilor și imobiliarelor globale  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Complex turistic cu bungalouri și căsuțe plutitoare, în Delta Siretului  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • Implementarea conceptului de "Smart City" - un proces continuu în Regiunea Centru
 • "ADR Nord-Est derulează 20 de proiecte europene de tip smart"
 • ADR Vest gestionează 712,26 milioane euro din bugetul 2014-2020
 •      Arhitectura Catedralei Mântuirii Neamului este o sinteză între tradiție si contemporaneitate, armonizând elemente arhitecturale din diferite zone ale țării noastre (ocnițe moldave, pridvoare brâncovenești și turnuri zvelte transilvane), precum și elemente de monumentalitate de la unele catedrale occidentale, ținând seama că, în zilele noastre, o mare parte a diasporei române se află în Occident, ne-a transmis inginerul Vasile Cră­căoanu, consilier patriarhal.
       Domnia sa ne-a spus că lăcașul de cult este alcătuit din două componente principale, prima fiind partea văzută a Catedralei, formată din etajele superi­oare, situate pes­te cota ±0,00 metri, și a doua - partea nevăzută, alcătuită din nivelurile inferioare, situate sub cota ±0,00 m.
       Domnul Crăcăoanu ne-a explicat: "Clădirea Catedralei situată peste cota +0,00 m se desfășoară pe o lungime de 126,10 de metri, o lățime de 67,7 m și o înălțime de 120 de m, până la baza crucii de pe turla principală. Aici se află principalele spații liturgice, dispuse succesiv, în conformitate cu cerințele liturgice ortodoxe: accesul principal pe latura de vest prin intermediul unui pridvor cu arcade, apoi exonartexul, pronaosul, naosul și altarul situat în partea de răsărit. Pe laturile de nord și sud ale naosului sunt amplasate două abside laterale, iar peste naos se înalță turla principală (Pantocratorul). Pe latura vestică, deasupra exonartexului se află amplasat spațiul rezervat corului, iar deasupra acestui spațiu se ridică turla clopotniță. La nivelurile superioare ale pronaosului și naosului sunt dispuse galerii (balcoane) laterale interioare, precum și un circuit interior în jurul bazei turlei principale, la cota +56 m și unul exterior la cota +91 m în jurul cupolei turlei principale - Belvedere, de unde poți privi orașul (ca în cazul multor alte catedrale europene). Circulația verticală se va realiza pe scări și prin opt ascensoare (lifturi) care asigură accesul la toate nivelurile inferioare și superioare ale Catedralei, mai ales pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități.
       La nivelurile inferioare ale Catedralei (sub cota +0,00 m) sunt prevăzute: un paraclis pentru program liturgic de mănăstire în fiecare zi, Muzeul Creștinismului româ­nesc, spații pentru consiliere pas­torală a pelerinilor, magazin pentru cărți și obiecte bisericești, iar în exterior, spații pentru parcare subterană".
       Imobilul este prevăzut cu subsol, demisol și parter, având o înălțime totală de 120 de metri până la baza crucii de pe turla principală - Pantocrator.
       Suprafața totală a terenului se întinde pe 110.000 mp, procentul de ocupare a terenului fiind de 21,20%, iar coeficientul de utilizare a terenului - 0,84%.
       Lungimea Catedralei este de 126,1 m, lățimea (la abside) - 67,7 m, înălțimea este 120 m, aria totală construită la sol se cifrează la 13.668,5 mp, în timp ce aria des­fășurată construită totală se întinde pe 52.529,2 mp, iar cea utilă totală - la 36.897,96 mp.
       Spațiul principal de la cota +0,00 (pronaos și naos) permite amplasarea a 1000 de scaune pentru participanții la slujbe.
        Din 2010 și până acum, pentru Catedrala Mântuirii Neamului au fost cheltuiți 481 milioane lei
       Referitor la sursele de finanțare ale Catedralei, Vasile Crăcăoanu ne-a declarat: "Pentru proiectul Catedralei Naționale nu a fost alocat niciun buget anual, începând din 2010, toate lucrările fiind executate în funcție de sursele de finanțare pe care le-am avut la dispoziție, fie ca vorbim de sprijin de la ins­tituțiille publice centrale și locale, de surse proprii ale Patriarhiei Româ­ne sau de donații din partea persoanelor fizice și juridice. Astfel, putem spune că acest proiect a început în fiecare an cu zero lei, ca buget alocat".
       Din anul 2010 până în prezent, pentru execuția lucrărilor Catedralei Naționale a fost cheltuită suma de 481 de milioane de lei, cu TVA inclusă, destinată pentru costurile cu achiziția materialelor și echipamentelor, cu execuția lucrărilor și închirierea utilajelor, precum și cu managementul proiectului, di­rigen­ție de șantier etc..
       Din suma totală cheltuită până în acest moment, aportul Patriarhiei Române este de aproximativ 20%, restul banilor provenind de la instituțiile publice centrale și locale sau din donații de la persoane fizice și juridice.
       Sursa citată ne-a precizat că, în­trucât la această dată proiectul pentru finisajele interioare și exterioare nu este încă finalizat, nu poa­te fi făcută o estimare corectă a costului total al proiectului.
       Reprezentantul Patriarhiei a menționat: "În zona amplasamentului se află mai multe construcții monumentale care reprezintă importante instituții ale statului, res­pectiv Palatul Parlamentului, Academia Română și Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, avem Hotelul Marriott și o serie de blocuri de locuit desfășurate de-a lungul străzii Calea 13 Septembrie. În acest context urban, viitoarea Catedrală poate fi privită ca un ax vertical sau un pol unificator pentru toate aceste clădiri situate astfel într-un ansamblu urbanistic unitar și reprezentativ. Acest amplasament final, pe Dealul Arsenalului, în spatele Casei Poporului, a fost recomandat de municipalitate după ce alte trei locații au fost propuse, în etape diferite (Piața Unirii - 1999, Piața Alba-Iulia - 2001 și Parcul Carol - 2004). Din lipsă de alternativă, Patriarhia Română a acceptat, totuși, în anul 2005, acest amplasament, deși el oferă Catedralei o vizibilitate redusă, din cauza imensității Casei Poporului. De ce Patriarhia a acceptat în cele din urmă acest amplasament? Deoarece a considerat acceptarea locației ca pe o reparație morală sau «o lumină de Înviere» pentru cele cinci biserici «răstignite», dintre care trei (Alba Postăvari, Spira Veche și Izvorul Tămăduirii) au fost demolate, iar două (Schitul Maicilor și Mihai Vodă) au fost strămutate de către regimul comunist spre a construi pe locul lor Casa Poporului.
       Alte considerente au mai fost:
       ü Amplasamentul este situat pe un deal, conform tradiției creștine de a construi lăcașuri de cult pe coline, spre a chema pe oameni la elevație spirituală sau la urcuș interior, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul lumii (Pantocratorul);
       ü Orientarea est-vest a terenului de amplasament permite situarea Catedralei cu Altarul spre răsărit (est), conform cerințelor liturgice tradiționale;
       ü Prezența în zonă a unor instituții importante, ca Parlamentul Româ­niei, Ministerul Apărării Naționale și Academia Română cheamă la dialog și cooperare multiplă pentru binele societății românești. În acest sens, hramurile Catedralei, Înălțarea Domnului și Ziua eroilor români, precum și Sfântul Andrei, Apostolul românilor și Ocrotitorul României, au semnificații multiple.
       Prin urmare, Catedrala nouă, amplasată pe fostul Deal al Arsenalului și în apropierea Ministerului Apărării Naționale, este prin excelență Catedrala eroilor români din toate timpurile, care s-au jertfit pentru apărarea poporului român și pentru organizarea lui într-un stat independent - România".
        Lucrările de finisaje interioare și exterioare - prevăzute pentru perioada 2019-2024
       Până în prezent, au fost executate lucrările în proporție de 90%, iar acum se lucrează între diferite cote, în funcție de fronturile de lucru disponibile, după cum urmează:
       - Între cotele +81.00 și +91.00 metri - în zona Turlei Principale;
       - Între cotele +70.00 și +75.00 metri - în zona Turlei Clopotniță;
       - Între cotele +52.00 și +60.00 metri - în zona Turlelor Secundare (două dintre ele fiind deja finalizate);
       - Între cotele +45.00 și +51.00 metri - în zona Cupolei de peste Pronaos;
       ü Între cotele +42.00 și +45.00 metri - în zona Cupolei de peste Altar.
       În perioada următoare, până la data evenimentelor programate începând cu 25 noiembrie 2018, sunt prevăzute să fie finalizate următoarele lucrări:
       - lucrărilor aferente structurii de rezistență - 20 noiembrie 2018;
       - montajul structurii metalice a acoperișului (excepție Turla Principală) - 15 noiembrie 2018;
       - montarea icoanelor din mozaic pe Catapetesma Altarului - 10 noiembrie 2018;
       - montarea ușilor la cota +0.00 metri - 10 noiembrie 2018;
       - lucrări de finisaje interioare și exterioare (pictarea integrală a Catedralei Naționale) - 2019-2024.
       Autorizația pentru construirea Catedralei Naționale a fost emisă în data de 3 septembrie 2010 și anunțul privind demararea lucrărilor autorizate a fost înregistrat la primăria sectorului 5 al Capitalei și la Inspectoratul de Stat în Construcții în data de 20 decembrie 2010.
        
   
       Catedrala Mântuirii Neamului nu este un proiect al Primăriei Municipiului București, ne-au declarat reprezentanții Municipalității.
       Aceștia ne-au precizat: "Reiterăm faptul că suntem în anul Centenar, este vorba despre Catedrala Mântuirii Neamului și că, prin lege, s-a stabilit ca autoritățile publice locale să finanțeze finalizarea acestei catedrale.
       În ceea ce privește Catedrala Mântuirii Neamului, la începutul anului s-a alocat suma de 3 milioane de euro, iar în ședința din data de 26 iulie s-a propus suplimentarea acestei sume cu aproximativ două milioane de euro, ceea ce înseamnă, în total, 5 milioane de euro, sumă care nu se acordă în fiecare an (prima alocare a avut loc în anul 2011). Începând cu anul 2011 și până în prezent, CGMB a aprobat pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului suma de 76.128.875 lei. Sprijinul financiar pentru unitățile de cult se face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 și H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței și prin hotărârea H.C.G.M.B.. 
  .
   
  [ tipărește articolul ] Tipărește articolul
   
  .