Bursa Construcțiilor Investiții Piața Imobiliară Prețuri Amenajări Proiecte Locuinte
 arhivă reviste:     Autorizații   Certificate   Licitații      Newsletter     Abonează-te   LogIn Abonați   Despre noi 
 arhivă articole:    
 Prima Pagină
 Ştirile Zilei
 Locuinţe
 Piaţa Imobiliară
 Proiecte
 Amenajări
 Smart City
 Materiale
 Preţuri
 Finanţare
 Investiţii
 Perspective
 Consilier
 Legea
 Companii
 Internaţional
Reviste
Bursa Construcțiilor numărul 4 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 3 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 2 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 1 / 2019
Smart City
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
"Este important ca autoritățile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor"
09.05.2018
Alte articole din secțiune
 • "Evoluția proiectelor integrale SMART se va desfășura gradat"
 • "Județul Suceava - permanent preocupat să se transforme într-unul «smart»"  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • "Trebuie să ne concentrăm pe mobilitatea urbană"
 • "Suntem singura țară din zonă care conturează o Strategie Națională de Smart City"
 • Casele inteligente cheamă sisteme de securitate "smart"
 • Green Spots - investiție de 100.000 de euro
 • "Oportunitățile privind satele inteligente sunt extraordinare pentru viitor"
 • "Smart City este un sistem al sistemelor, care operează în mod integrat"
 • CJ Iași vrea să exploreze investițiile de tip "Smart City"
 • "Crearea unui smart city for smart communities, - obiectivul principal al Primăriei București "
 • Transportul inteligent - prioritatea MASDAR SMART CITY în 2018
 • Municipiul Oradea face pași către "smart city"
 • Deloitte Consultanță va elabora "Strategia pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București"
 • "Soluțiile smart-city îmbunătățesc sensibil viața cetățenilor și aduc economii la bugetul public"
 • "Înainte de a fi smart, un oraș românesc trebuie să fie clean"
 •       "Autoritățile locale îmbrățișează utilizarea conceptului și avem convingerea că acțiunile întreprinse de MCSI în această direcție vor determina o creștere a volumului de proiecte ce urmează să fie dezvoltate în următoarea perioadă"
        Conform MCSI, conceptul de oraș inteligent este o formă complexă a unei așezări cu dimensiuni variabile și dotări edilitare, care îndeplinește mai multe funcții: administrativă, industrială, comercială, politică și culturală
       
       Omenirea s-a dezvoltat, de-a lungul timpului, preponderent în aglo­merările urbane și în jurul aces­tora. În timp, odată cu dezvoltarea marilor localități, a orașelor, aceas­ta a dus la creșterea consumului, creșterea cantității de deșeuri și, implicit, a gradului de poluare a mediului înconjurător. O serie de aspecte critice pentru dezvoltarea în continuare a comunităților au trebuit rezolvate, între ele fiind: siguranța locuitorilor, sănătatea publică, iluminatul public, transportul de mărfuri și de persoane, eliminarea deșeurilor etc.
       Acestea sunt aspecte importante și pentru localitățile și comunitățile moderne, indiferent de mărimea acestora. Spre deosebire de comunitățile și localitățile tradiționale, societatea modernă dezvoltată se confruntă în prezent cu o serie de alte probleme suplimentare, cum ar fi: creșterea majoră a numărului locuitorilor și a suprafețelor ocupate, creșterea consumului, creșterea volumului de servicii publice de infrastructură, eventuale creșteri ale infracționalității, dezvoltarea serviciilor de transport uman și de mărfuri, a serviciilor de comunicații electronice etc. Mai mult, încălzirea globală, provocările majore ale unui mediu înconjurător în continuă schimbare, cu consecințe importante asupra vieții pe Pământ, necesitatea gestionării îmbunătățite a resurselor și deșeurilor, generează o nouă serie de provocări pentru edilii moderni și capacitatea de adaptare a comunităților umane. Trebuie de asemenea luat în considerare faptul că în prezent societățile moderne dezvoltate parcurg o etapă în care tehnologia este parte a tuturor proceselor derulate în asigurarea condițiilor optime de viață ale cetățenilor și de funcționare a instituțiilor publice și mediului de afaceri. Mai mult, tehnologia este de cele mai multe ori un factor critic de care depinde atât succesul unor activități de bază ale societății moderne, cum ar fi: producerea mâncării, alimentarea cu apă, alimentarea cu energie electrică sau cu gaze, iluminatul individual sau public, siguranța publică, serviciile de sănătate, transportul de persoane sau de mărfuri, prelucrarea minereurilor și materiilor prime, fabricarea produselor finite, colectarea și prelucrarea deșeurilor, comunicațiile la distanță, sau funcționarea unei administrații publice moderne. Practic, nu există activitate derulată în societatea actuală și în care tehnologia modernă să nu reprezinte un factor cheie, sau cel puțin un element de succes. Astfel, volumul provocărilor cărora trebuie să le facă parte administrațiile publice și edilii moderni este semnificativ mai mare și mai complex, o comunitate sau localitate devenind, practic, un mare sistem deschis, în permanentă schimbare.
       Din această perspectivă, Comisia Europeană - Digital Single Market, reprezintă "smart city" că pe o comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri. O altă definiție comună spune că "un oraș Smart, este cel care integrează tehnologiile informației și comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor și infrastructurilor în scopul asigurării necesităților cetățenilor săi".
       (GHIDUL SMART CITY FOR SMART COMMUNITIES - MCSI)
       
       Industria "Smart City" a înregis­trat, în ultima perioadă, la nivel european, un avans considerabil datorită beneficiilor pe care le aduce la nivelul comunităților, consideră reprezentanții Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), adăugând că România, ca stat membru, se aliniază pla­nului de dezvoltare pe acest do­meniu.
       Oficialii MCSI susțin: "Se poate observa o evoluție în ceea ce privește utilizarea tehnologiei din zona Smart City, dar într-un număr redus de orașe momentan".
       Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), prin măsurile întreprinse pe zona conceptului "Smart City", intenționează să promoveze la nivelul autorităților locale importanța și necesitatea conștientizării beneficiilor pe care le pot avea asupra creșterii calității vieții, reducerii consumului de energie, optimizarea și gestionarea timpului etc.
       Reprezentanții MCSI afirmă: "Ținând cont de informațiile circulate în mediul public, putem afirma că autoritățile locale îmbrățișează utilizarea conceptului și avem convingerea că acțiunile întreprinse de MCSI în această direcție vor determina o creștere a volumului de proiecte ce urmează să fie dezvoltate în următoarea perioadă. Este important ca autoritățile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, astfel încât evoluția tehnologică să fie utilizată în beneficiul acestora".
       MCSI încurajează autoritățile locale în vederea identificării priorităților reale și particulare la nivelul fiecărui oraș, inițiază ample procese de consultare publică, precum și analize atente ale activităților derulate la nivelul autorităților, astfel încât proiectele din zona "Smart" să aibă impact și beneficii imediate.
       Conform MCSI, conceptul de oraș inteligent este o formă complexă a unei așezări cu dimensiuni variabile și dotări edilitare, care îndeplinește mai multe funcții: administrativă, industrială, comercială, politică și culturală. Conceptul Smart vizează diferite soluții de organizare și management al acestor orașe, care contribuie esențial la calitatea vieții, organizarea eficientă și care facilitează modul de conviețuire.
       MCSI propune autorităților locale o abordare prietenoasă a deprinderii și identificării celor mai simple modalități de aderare la conceptul Smart City.
       În opinia oficialilor MCSI, un oraș inteligent este reprezentat de comunitatea care utilizează tehnologiile de vârf în coordonarea și managementul proceselor derulate în zona mobilității economiei guvernării vieții sociale, vieții private și a calității mediului: "Pașii necesari și obligatorii ca un oraș să acceadă la statutul de oraș inteligent sunt: realizarea unei infrastructuri de comunicații; dezvoltarea aplicațiilor necesare funcționării tuturor sistemelor; gestionarea unitară a tuturor proceselor pe baza datelor furnizate în cadrul acestei infrastructuri.
       Referitor la numărul de orașe inteligente din România, reprezentanții MCSI ne-au transmis: "Fiind un proces în fază incipientă, în acest moment putem observa o deschidere pozitivă a autorităților către Smart City pentru a accede în viitor la conceptul de oraș inteligent. De menționat este faptul că atributul de oraș inteligent este îndeplinit doar în momentul în care toate procesele și activitățile derulate la nivelul unui oraș sunt gestionate cu ajutorul platformelor tehnologice inteligente. Există orașe care în momentul de față au operaționalizat diverse procese cum ar fi: anumite străzi cu iluminat inteligent, parcări inteligente, optimizarea transportului în comun, evacuarea deșeurilor menajere, smart mettering etc, motiv pentru care nu putem evalua care dintre aceste orașe prezintă un avans în raport cu celelalte".
       Despre accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea acestei industrii, oficialii MCSI spun: "MCSI nu gestionează și nu monitorizează fonduri europene cu această destinație. Despre legislația în domeniu, MCSI susține ca aceasta să asigure în viitor cadrul necesar cu privire la interoperabilitatea sistemelor Smart și asigurarea securității cibernetice a sistemelor smart".
       La întrebarea cum poate deveni Bucureștiul un "oraș inteligent", reprezenzanții MCSI ne-au declarat: "Bucureștiul, ca toate celelalte orașe trebuie să identifice necesitățile și să parcurgă etapele, astfel încât acestea să devină operaționale într-un timp cât mai scurt".
       În ceea ce privește locul pe care îl ocupă România în rândul țărilor europene din punct de vedere al industriei smart city, oficialii MCSI ne-au declarat: "În momentul de față, la nivel mondial nu există un clasament al țărilor în ceea ce privește industria Smart City, ci doar evaluări cu privire la nivelul de automatizare și integrare a soluțiilor Smart la nivelul marilor orașe.
       Există posibilitatea ca orașe din România să ajungă în acest clasament într-un viitor probabil, în raport cu soluțiile Smart ce vor fi adoptate".
       Potrivit MCSI, autoritățile locale la nivelul comunităților își propun proiecte ambițioase pe zona smart: "Marea majoritate sunt generate în urma prioritizării nevoilor, așadar putem evidenția ca proiecte importante pe cele care în momentul de față vizează eficientizarea consumului de energie prin utilizarea iluminatului inteligent, cele care contribuie la optimizarea transportului în comun, fiuidizarea traficului, gestionarea evacuării deșeurilor. Considerăm că fiecare dintre aceste proiecte sunt importante pentru comunitățile pe care deja le-au dezvoltat". 
   
  .
   
  [ tipărește articolul ] Tipărește articolul
   
  .