Bursa Construcțiilor Investiții Piața Imobiliară Prețuri Amenajări Proiecte Locuinte
 arhivă reviste:     Autorizații   Certificate   Licitații      Newsletter     Abonează-te   LogIn Abonați   Despre noi 
 arhivă articole:    
 Prima Pagină
 Ştirile Zilei
 Locuinţe
 Piaţa Imobiliară
 Proiecte
 Amenajări
 Smart City
 Materiale
 Preţuri
 Finanţare
 Investiţii
 Perspective
 Consilier
 Legea
 Companii
 Internaţional
Reviste
Bursa Construcțiilor numărul 3 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 2 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 1 / 2019
Bursa Construcțiilor numărul 8 / 2018
Smart City
PRIMĂRIA BRAȘOV:
"Smart City este un sistem al sistemelor, care operează în mod integrat"
10.09.2018
Alte articole din secțiune
 • "Evoluția proiectelor integrale SMART se va desfășura gradat"
 • "Județul Suceava - permanent preocupat să se transforme într-unul «smart»"  Necesita Abonament Abonament STANDARD
 • "Trebuie să ne concentrăm pe mobilitatea urbană"
 • "Suntem singura țară din zonă care conturează o Strategie Națională de Smart City"
 • Casele inteligente cheamă sisteme de securitate "smart"
 • Green Spots - investiție de 100.000 de euro
 • "Oportunitățile privind satele inteligente sunt extraordinare pentru viitor"
 • CJ Iași vrea să exploreze investițiile de tip "Smart City"
 • "Crearea unui smart city for smart communities, - obiectivul principal al Primăriei București "
 • "Este important ca autoritățile locale să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor"
 • Transportul inteligent - prioritatea MASDAR SMART CITY în 2018
 • Municipiul Oradea face pași către "smart city"
 • Deloitte Consultanță va elabora "Strategia pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București"
 • "Soluțiile smart-city îmbunătățesc sensibil viața cetățenilor și aduc economii la bugetul public"
 • "Înainte de a fi smart, un oraș românesc trebuie să fie clean"
 •      În viziunea Primăriei Brașov, adoptarea conceptului de "Smart City" reprezintă o strategie de dezvoltare urbană, sprijinită în mare parte de mijloace tehnologice (infrastructură de comunicații, aplicații software, dispozitive mobile etc). Această strategie trebuie adoptată în contextul unui ecosistem, de un parteneriat ce cuprinde cetățeni, mediul de afaceri, organizații, autorități publice, care trebuie să împărtășească o viziune comună, pornind de la nevoile comunității și participarea activă a acesteia, ne-au transmis reprezentanții municipalității. "Smart City" poate fi pus în practică în urma dezvoltării infrastructurii tehnice și prin înglobarea unor sisteme individuale, deja implementate, consideră aceștia, adăugând: "«Smart City» este un oraș care folosește instrumentele societății informaționale pentru a oferi servicii comunitare la standarde superioare, spre beneficiul locuitorilor săi - un «sistem al sistemelor», care operează în mod integrat". Proiectele implementate la nivelul municipalității brașovene sunt integrate și interoperabile, într-o continuă dezvoltare, ne-au precizat sursele citate.
       Conform acestora, managementul modern al serviciilor de utilitate publică (e-guvernare, transport public local, iluminat public, energie, gestiunea teritoriului) a fost realizat prin:
       - Strategie de dezvoltare durabilă;
       - Plan de mobilitate urbană durabilă;
       - Strategie Integrată de dezvoltare urbană, cu un portofoliu larg de proiecte smart (smart parking, city card, traffic management, public safety etc.);
       - Proiecte integrate de modernizare infrastructură:
       -- Iluminat inteligent: sistem de telegestiune, management rețea de iluminat;
       -- Rețea municipală WiFi;
       -- Sistem de transport în comun inteligent: eticketing, management flota;
       -- Siguranță publică: supraveghere video în municipiu și unități de învățământ;
       -- Dispecerat tehnic integrat;
       -- Sistem informatic geografic.
       - Servicii e-Administrație:
       -- Portal de servicii electronice;
       -- Platforma e-learning;
       -- Platforma CiRM (CiRM presupu­ne acces rapid, consecvent și lipsit de impedimente la serviciile și informațiile guvernamentale, prin intermediul canalului de comunicare preferat de cetățean);
       -- Platformă dispecerizare solicitări;
       -- Platformă mobilă de servicii electronice (aplicație mobilă de raportare incidente pe domeniul res­pectiv, în urma implementării de proiecte finanțate cu fonduri europene, după cum urmează:
       
       - Proiectul "Primăria Brașov la un click distanță!" - implementat în perioada 04.08.2009 - 04.08.2011;
       - Proiectul "Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Brașov - servicii electronice geospațiale" - implementat în perioada 26.03.2011 - 25.11.2012;
       - Proiectul "Dezvoltare locală prin educație flexibilă: Implemen­tarea unei platforme e-Learning la nivelul Primăriei Municipiului Brașov" - implementat în perioada 09.04.2012 - 09.04.2014;
       - Proiectul "Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public și creșterea siguranței publice din Municipiul Brașov" - implementat în perioada 21.06.2013 - 20.10.2015;
       - Proiectul "Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Brașov" - implementat în perioada 02.04.2013 - 31.12. 2015;
       - Proiect "i-Locate ("Indoor / Outdoor Location and Asset Management Through open Geodata")"- implementat în perioada 01.01.2014 - 31.12. 2016.
       
       Obiectivele viitoare pentru Smart city Brașov - Sisteme inteligente pentru managementul infrastructurii domeniului public al Municipiului Brașov sunt:
       - Sistem de management al incidențelor și intervențiilor pentru situații de urgență, cu integrare în Dispeceratul Primăriei;
       - Dezvoltarea de noi servicii electronice pentru aplicația mobilă MyBrasovcity;
       - Achiziția de mijloace de trans­port moderne;
       - Sistem centralizat de monitorizare și management al traficului (sistem de control, monitorizare și fluidizare trafic, sistem CCTV pentru monitorizare trafic, sistem UTC adaptiv, sistem monitorizare prin senzori, sistem de prioritate pentru transportul în comun, amenajare centru);
       - Amenajarea de noi stații pentru transportul public;
       - Infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare, prin realizarea de benzi dedicate transportului public sau prin realizarea a două trasee de piste de biciclete;
       - Construirea de pasaje supraterane pentru biciclete și pietoni (parte a traseelor de piste de biciclete și alei pietonale);
       - Realizarea unei facilități de tip park&ride;
       - Extindere sistem e-Ticketing transport public;
       - Extindere sistem telegestiune sistem iluminat public.
       
       Pentru anul 2018, Primăria Brașov are în vedere efectuarea următoarelor studii de fezabilitate pe proiecte POR, în vederea pregătirii și implementării de proiecte de tip smart:
       - Centru de Monitorizare Management al traficului în Municipiul Brașov;
       - Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport în Comun;
       - Extindere sistem de telegestiune și modernizare Sis­tem de Iluminat Public în Municipiul Brașov cu finanțare din Bugetul local.
       
       Bugetul alocat pentru studiile de fezabilitate menționate mai sus, în anul 2018, este de 460.000 lei, potrivit reprezentanților autorității locale.
       Aceștia ne-au precizat că bugetul general al Municipiului Brașov este de circa 793,83 milioane lei. Pentru renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente, sunt alocați 2,06 milioane de lei.
       Fondurile de la UE alocate proiectelor pe Axa 4 POR ajung la 47,12 milioane de euro.
       La capitolul investiții, sursele citate ne-au spus că pentru întocmirea studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de la Spitalul Regional au fost alocate 1,5 milioane lei. Aceeași sumă este destinată realizării SF pentru Sala polivalentă cu 15.000 de locuri.
       Finalizarea Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri presupune o valoare totală de investiții de aproximativ 71 de milioane de lei.
       Obiectivele prioritare ale Primăriei Brașov sunt:
       - Construirea pasajului rutier pentru accesul către cartierul Tractorul-Coresi;
       - Amenajarea străzilor din Cartierul Tractorul;
       - Construirea Complexului Multifuncțional - Sală Polivalentă;
       - Construirea grădiniței în Cartierul Tractorul - Coresi;
       - Construirea Sălilor de sport;
       - Reparația capitală a Sălii de Sport de la Școala Profesională Germană KRONSTADT;
       - Lărgirea str.13 Decembrie (tronson pasaj C.F. - str. H.Coandă);
       - Reparații capitale la Cinematograful Modern;
       - Reabilitarea imobilului din str. Mureșenilor nr.7 (Cinematograf Popular);
       - Reabilitarea imobilului din str. Lungă nr.1 (Cinematograf Astra);
       - Reabilitarea și refuncționalizarea imobilului Michael Weiss nr. 22.
       
        Strategia Primăriei Brașov pentru atragerea fondurilor europene până în 2020
       
       În cadrul Primăriei Brașov există un compartiment special pentru atragerea și implementarea de proiecte cu finanțare extrabugetară, ne-au transmis reprezentanții municipalității, adăugând: "După cum știți, principala condiție pentru atragerea de finanțări europene este existența unei strategii de dezvoltare aprobate, apoi existența unor proiecte și studii de fezabilitate pe baza cărora să se poată aplica pe linii de finanțare, odată ce acestea sunt deschise.
       Aceasta a fost și strategia aplicată în perioada de finanțare anterioară, iar Brașovul a fost unul dintre municipiile cu rata de absorbție cea mai mare din țară".
       Autoritatea locală a elaborat și aprobat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brașov 2030, una dintre primele strategii de dezvoltare cu caracter integrat din România.
       Domeniile prioritare de investiții sunt educația, sănătatea și infrastructura.
       Brașovul este pionier în domeniul învățământului profesional dual, astfel că, de la an la an, crește numărul elevilor care beneficiază de acest sistem educațional, subliniază cursele citate. La acesta se adaugă facultățile cu profil tehnic din cadrul Universității Transilvania Brașov. Sursele citate ne-au explicat: "Având în vedere cererea existentă pe piața muncii, municipalitatea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și cu agenții economici, urmează să dezvolte domeniile de pregătire profesională în aceste sisteme, după care Primăria Municipiului Brașov va asigura finanțarea necesară pentru crearea condițiilor optime de pregătire. La aceasta se adaugă un parteneriat strategic cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Universitatea Transilvania, pentru adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.
       Totodată, municipalitatea încearcă să găsească soluții de extindere a capacității din creșe și grădinițe, având în vedere că în ultimii ani dezv­oltările imobiliare au crescut vertiginos. În acest sens, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari cedarea unor terenuri în interiorul noilor cartiere, care sunt proprietate privată, pentru cons­trucția de creșe și grădinițe private, ce urmează să fie funcționale în sistemul public de stat, fiind deci finanțate din bugetul mu­nicipiului".
       
        Reprezentanții municipalității: "Nu neapărat corupția a rămas o mare problemă în administrație, cât frica de a nu fi acuzat de corupție sau de abuz"
       
       Printre problemele legislative pe care le întâmpină primăria se află:
       - Legislația licitațiilor publice, inclusiv a elaborării caietelor de sarcini. Există o multitudine de piedici în stabilirea unor criterii particulare privind lucrările, în stabilirea unor reguli de acces la licitații (de exemplu, în cazul firmelor care au ca scop blocarea unor licitații, nu pot fi impuse criterii de excludere, nici dacă istoricul acestor firme este clar), în alegerea câștigătorului pe alt principiu decât "prețul cel mai mic" (care nu înseamnă și calitatea cea mai bună, în lipsa posibilității de impunere a unor criterii obiective și specifice pentru lucrare), ne-au explicat repre­zentanții autorității.
       - Legislația incompletă în privința unor competențe ale unor instituții sau servicii (de exemplu, Poliția Muncipală nu este subordonată Municipalității în niciun fel, iar Poliția Locală nu are suficiente competențe) duc la o acțiune ineficientă a respectivelor instituții sau servicii. Un alt exemplu ar fi gara din Brașov, care arată jalnic, dar în care Primăria nu poate interveni în niciun fel, pentru a rezolva direct situația, sau a obliga administratorii să regleze situația, deși deficitul de imagine principal este nu al CFR, ci al Brașovului, evidențiază sursele citate. Acestea arată că și intercalarea/suprapunerea de competențe pe anumite domenii între instituții le face pe acestea ineficiente în acțiune.
       - Implementarea principiului autonomiei locale a rămas doar la nivel declarativ, indiferent de guvernul care a discutat despre această problemă.
       - Stabilirea prin lege și pe criterii arbitrare a unor organigrame care nu acoperă necesarul efectiv de intervenție (de exemplu, necesarul de polițiști sau de taxiuri la mia de locuitori) este o altă problemă a Brașovului.
       - Alte obstacole care stau în calea dezvoltării orașului sunt dificultatea de a sancționa și eventual concedia anumiți funcționari publici, care nu sunt eficienți și dificultatea de a-i motiva, din punct de vedere financiar, pe cei care se implică mai mult și muncesc mai mult. De asemenea, este dificilă recrutarea de specialiști cu adevărat valoroși, având în vedere că salariile pentru funcții și responsabilități similare sunt încă mai mici în mediul public decât în cel privat.
       - Birocrația excesivă, combinată cu un control excesiv, în litera și nu în spiritul legii, din partea unor ins­tituții de control (în special Curtea de Conturi), determină o fugă de responsabilitate a funcționarilor publici, ne-au mai spus reprezentanții primăriei, arătând: "Nu neapărat corupția a rămas o mare problemă în administrație, cât frica de a nu fi acuzat de corupție sau de abuz. Din acest motiv, funcționarii renunță foarte repede să aibă inițiative și să rezolve mai repede și, poate, pe căi mai scurte (dar nu neapărat ilegale) anumite proceduri care altfel ar întârzia extrem de mult luarea unor decizii sau înlăturarea unor situații neplăcute. Funcționarii din aparatul administrativ din România preferă de cele mai multe ori să se acopere de hârtii și să nu depună decât efortul minim prevăzut în atribuții, decât să riște o reclamație și un proces, cu atât mai mult cu cât legislația este în continuare foarte interpretabilă, iar riscul nu este, încă, remunerat corect".
       În opinia surselor citate, toate aceste probleme pot fi remediate prin modificări legislative, pe care municipalitățile le-au inițiat în diferite forme și pe diferite căi, însă adesea fără rezultatul scontat, indiferent dacă actul normativ a fost sau nu în cele din urmă aprobat.
        
   
        Proiecte de infrastructură aflate în execuție:
       - Reparații capitale Pasaj B-dul Griviței (Pod Fârtec);
       - Dezvoltare Zona Economică Brașov Nord - Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri;
       
       __________________________
       
       Proiecte de investiții ce vor fi demarate în acest an:
       - Construire Complex Multifuncțional - Sala Po­li­va­lentă;
       - Construire Spital Clinic Bra­șov;
       - Construire școală Cartier Trac­torul-Coresi;
       - Reamenajare intersecții str. Calea București - str. Toamnei - str. Zizinului;
       - Reamenajare intersecții str. Lungă - str. Stadionului.
        
  .
   
  [ tipărește articolul ] Tipărește articolul
   
  .