Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

ADR SUD Muntenia: A fost lansat DMI 1.2. - sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

F.A. Finanţare /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  ADR Sud Muntenia a semnat 428 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2,29 miliarde lei, până la începutul lunii august.

  În această regiune, pentru toate domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 a intervenit suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate. Acest lucru a survenit în momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în procesul de evaluare şi selecţie a depăşit cu 50% valoarea totală alocată pe regiune pentru fiecare domeniu major de intervenţie.

  În contextul acesta, Autoritatea de Management a lansat un nou domeniu major de intervenţie. 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.

  La nivelul regiunii Sud Muntenia, s-au contractat până la 1 august, proiecte în valoare de 2,47 miliarde lei, din care cheltuieli autorizate la plată în valoare de 657,48 milioane lei, adică 26,53%. În afară de aceste sume, beneficiarii au mai primit prefinanţări în valoare de 311,9 milioane lei.

  Cele mai multe dificultăţi s-au înregistrat în cazul domeniilor majore de intervenţie 1.1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, 2.1 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale şi 3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Astfel, în implementarea proiectelor s-au înregistrat următoarele:

  ­ atribuirea cu întârziere a contractelor de lucrări. Procedurile de achiziţie publică s-au derulat anevoios, pe perioade de timp mai mari decât cele estimate iniţial (din cauza contestaţiilor sau anularea şi reluarea procedurilor);

  ­ schimbarea soluţiilor tehnice datorită intervalului de timp mare scurs între data proiectării şi data începerii execuţiei propriu-zise,

  ­apariţia situaţiilor neprevăzute, constatate în teren cu ocazia execuţiei lucrărilor.

  Toate aceste cauze au determinat prelungirea termenului de implementare a proiectelor.

  În ceea ce priveşte beneficiarii privaţi, şi ne referim aici la domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, dificultăţile întâmpinate de aceştia au fost legate de majorarea cursului euro, faţă de data depunerii cererii de finanţate fapt ce a dus la creşterea valorii cheltuielilor proiectului. A doua problemă a fost cea legată de accesarea cu greutate a creditelor sau obţinerea anevoioasă a scrisorilor de garanţie bancară care le-ar fi permis solicitarea prefinanţării.

  În ceea ce priveşte rambursarea banilor, nu sunt probleme, ADR Sud Muntenia respectându-şi toate termenele procedurale iar fluxul de verificare şi autorizare a plăţilor se desfăşoară conform procedurilor în vigoare. În cazul rambursărilor, beneficiarul depune documentele justificative la OI ADR Sud Muntenia, care avizează plăţile făcute de acesta urmând ca autorizarea plăţilor şi rambursarea banilor să fie făcute de către Autoritatea de Management din cadrul MDRT.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional