Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

CU O VALOARE NERAMBURSABILĂ DE PESTE UN MILIARD DE EURO900 de proiecte prin POR, la nivelul ADR Vest

Finanţare /

Sorin Maxim, preşedintele ADR Vest

Sorin Maxim, preşedintele ADR Vest

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  La nivelul Regiunii Vest sunt gestionate, în prezent, aproape 900 de proiecte prin Programul Operaţional Regional, după cum ne-a spus, într-un interviu, Sorin Maxim, preşedintele ADR Vest. Valoarea finanţării lor nerambursabile este de peste 1,132 miliarde de euro. Dintre aceste proiecte, 24 se află în proces de evaluare, selecţie şi contractare şi au o valoare totală de 8 milioane de euro. Celelalte 871 au fost contractate, iar valoarea finanţării lor depăşeşte 1,124 miliarde euro. Mai bine de o treime dintre ele, mai exact 382, reprezintă proiecte finalizate, conform domnului Maxim.

  Reporter: Ce efecte a avut pandemia asupra activităţii Agenţiei?

  Sorin Maxim: În ciuda pandemiei, activitatea noastră s-a des­fă­şurat fără întreruperi în toată această perioadă. Asta, pentru că am încercat să ne adaptăm contextului, încă de la început, având grijă, în acelaşi timp, să punem siguranţa oamenilor noştri pe primul plan.

  Cele mai mari provocări au ţinut de efectele pandemiei asupra beneficiarilor fondurilor oferite prin Regio-POR. Activitatea lor a fost afectată, însă şi în aceste cazuri ne-am adaptat, ţinând cont, desigur, de prevederile specifice stărilor de alertă, respectiv, de urgenţă, iar procesul de evaluare, contractare şi implementare a proiectelor depuse nu a fost întrerupt.

  Aşa se face că, în perioada 2020-2021, la nivelul Regiunii Vest, în cadrul Programului Regional Operaţional 2014-2020 au fost semnate 373 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă de 332,33 milioane euro.

  Reporter: Ce proiecte se află în aprobare/derulare, în regiune?

  Sorin Maxim: La nivelul Regiunii Vest gestionăm în acest moment aproape 900 de proiecte prin Programul Operaţional Regional. Valoarea finanţării lor nerambursabile este de peste 1,132 miliarde de euro.

  Dintre aceste proiecte, 24 se află în proces de evaluare, selecţie şi contractare şi au o valoare totală de 8 milioane de euro. Celelalte 871 au fost contractate, iar valoarea finanţării lor depăşeşte 1,124 miliarde euro. Mai bine de o treime dintre ele, mai exact 382, reprezintă proiecte finalizate.

  Reporter: Cât de mult se axează acestea pe segmentul smart?

  Sorin Maxim: Programul Operaţional Regional are o axă dedicată acestui segment. Este vorba de Axa 1 - "Promovarea transferului tehnologic", pentru care, în regiunea noastră, avem 16 proiecte contractate sau în curs de contractare. Valoarea lor nerambursabilă depăşeşte 3,2 milioane de euro.

  Tot în cadrul acestei axe, Autoritatea de Management urmează să lanseze un apel de proiecte în cadrul Obiectivului specific 1.2 - "Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării iniţiativei regiuni mai puţin dezvoltate în Romania - Research Valorization". Regiunii Vest îi sunt alocate 1,04 milioane euro.

  De asemenea, în cadrul Axei Prioritare 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", unul din criteriile de selecţie a proiectelor a fost caracterul inovativ al investiţiei, ceea ce, indirect, a stimulat investiţiile în segmentul smart.

  Reporter: Ce sumă este alocată din bugetul 2020-2027 regiunii pe care o reprezentaţi?

  Sorin Maxim: Pentru Programul Operaţional Regional 2021 - 2027, bugetul alocat Regiunii Vest va fi de aproximativ 1,179 miliarde euro, împărţit pe şapte priorităţi:

  P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice;

  P2 - O regiune cu oraşe Smart;

  P3 - O regiune cu oraşe prietenoase cu mediul;

  P4 - O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă;

  P5 - O regiune accesibilă;

  P6 - O regiune educată şi atractivă;

  P7 - O regiune pentru cetăţeni.

  Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

  Sorin Maxim: Până la finalul anului trecut, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în Regiunea Vest s-au făcut plăţi în valoare totală de aproape 250 milioane euro, ceea ce reprezintă o rată de absorbţie de aproape 23%, raportată suma contractată.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2021?

  Sorin Maxim: În anul 2021, în Regiunea Vest au fost contractate 126 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 82,13 milioane euro.

  Reporter: Cum apreciaţi legislaţia din domeniu şi ce lipsuri are aceasta?

  Sorin Maxim: Cadrul legislativ actual permite realizarea activităţilor specifice dezvoltării regionale şi implementării proiectelor finanţate din fonduri europene. Bineînţeles, există aspecte care mai pot fi schimbate sau îmbunătăţite şi mă refer aici în primul rând la debirocratizarea procesului de accesare a fondurilor europene şi de implementare a proiectelor.

  Apreciem faptul că există deschidere şi se fac demersuri susţinute pentru îmbunătăţirea pachetului legislativ în acest domeniu. E important de menţionat faptul că, în ultima perioadă, au fost emise mai multe acte normative şi sunt în dezbatere mai multe propuneri legislative pentru pregătirea perioadei 2021-2027, când agenţiile pentru dezvoltare regională vor îndeplini rolul de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale.

  Reporter: Care este problematica sectorului?

  Sorin Maxim: Procesul de accesare a fondurilor europene este unul destul de greoi, întrucât implică multă birocraţie. De asemenea, există probleme şi în ceea ce priveşte numărul şi/sau pregătirea resurselor umane implicate în proiecte.

  Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

  Sorin Maxim: Credem că este necesară implicarea activă a tuturor părţilor angrenate în procesul de legiferare, pregătire, accesare şi implementare a fondurilor europene. De asemenea, credem că e nevoie de o îmbunătăţire continuă a pachetului legislativ, realizată şi prin simplificarea regulilor, debirocratizarea şi digitalizarea proceselor şi nu în ultimul rând, pregătirea continuă şi perfecţionarea personalului implicat în proiecte.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective