Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Ultima sesiune de depunere pe Măsura 312

F.A. Finanţare /

Ultima sesiune de depunere pe Măsura 312
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Fonduri nerambursabile 85% pentru producţie, 70% pentru servicii, maxim 200.000 euro în zona rurală

  Măsura 312, FEADR - "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi", finanţează cu 85% investiţiile în producţie şi cu 70% pe cele în servicii.

  Activităţile finanţate sunt cele de producţie şi servicii; sunt exceptate agricultura, procesarea produselor primare şi turismul, care fac obiectul altor linii de finanţare.

  Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor din hârtie şi carton, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, fabricarea de construcţii metalice sunt doar câteva dintre activităţile eligibile.

  Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt: micro-întreprinderile - aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de zece angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2 milioane euro echivalent în lei) şi persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

  Dat fiind punctajul acordat pentru firma nouă, se recomandă să se aplice cu firma nou creată, fie înfiinţată în anul în care aplică, fie existentă de maxim trei ani, însă fără activitate.

  Tipurile de investiţii şi cheltuieli eligibile sunt:

  a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv - pentru efectuarea activităţii vizate de proiect, precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

  Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ.

  b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile

  Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70%- servicii şi 85%- producţie din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

  - 50.000 euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

  - 100.000 euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

  - 200.000 euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.

  Dată fiind concurenţa foarte mare pe această măsură, se impune ca societatea să fie înfiinţată în anul în care aplică sau nu mai veche de 3 ani şi fără activitate; acţionarul unic -bărbat până în 40 de ani sau femeie; dacă se accesează maxim nerambursabil - 200.000 euro, trebuie să se creeze 8 locuri de muncă după finalizarea investiţiei. Beneficiarul trebuie să facă dovada cofinanţării prin extras de cont, scrisoare de confort etc.

  Dacă proiectul presupune construcţii se depune un studiu de fezabilitate, pregătit de o firmă specializată; dacă proiectul vizează doar achiziţia de echipamente se depune un memoriu justificativ, împreună cu cererea de finanţare.

  După depunere, proiectul intră în evaluare timp de 6 - 9 luni, după care se semnează contractul de finanţare şi începe implementarea proiectului, achiziţia echipamentelor/construcţia, cu respectarea Legii 34/2006 - cerere de trei oferte. Furnizorul/ constructorul nu poate fi rudă până la gradul 4 cu beneficiarul finanţării.

  Şi pe această măsură funcţionează principiul rambursării - beneficiarul plăteşte şi în termen de maxim două luni i se rambursează 70 sau 85% din valoarea eligibilă a plăţii efectuate. TVA-ul, costul cu terenul, impozitele la banci ,etc sunt cheltuieli neeligibile.

  Proiectele sunt monitorizate timp de trei ani după finalizarea investiţiei.

  Sesiunea de depunere este cu termen limită, între 2-31 august 2012. Doar în această perioadă se pot depune proiectele, aceasta fiind ultima sesiune de depunere proiecte până la finele perioadei de programare 2013.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional