Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

Amenzi de aproape 10.000.000 lei, după controale pe şantiere

Legea /

Amenzi de aproape 10.000.000 lei, după controale pe şantiere
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Viaţa pe şantier nu este uşoară. Peste 400 de cazuri de muncă nedeclarată au fost depistate în cadrul unei campanii naţionale derulate de Inspecţia Muncii pe şaniere din întreaga ţară. Inspectorii au aplicat amenzi de aproape 10.000.000 de lei. Inspecţia Muncii a transmis: "Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii din domeniile construcţii clădiri, lucrări de geniu civil şi lucrări speciale de construcţii s-a finalizat cu 2.412 controale, în urma cărora au fost dispuse 2.107 sancţiuni contravenţionale, din care 644 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 9.914.200 de lei, din care 7.488.000 de lei pentru muncă nedeclarată". Potrivit instituţiei, obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, dispunerea de măsuri de remediere şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

  Instituţia transmite că au fost depistate 418 persoane pres­tând muncă nedeclarată, aflate în următoarele situaţii: 365 fără a avea încheiat contract individual de muncă; pentru 45 nu s-a efectuat transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; 7 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat; 1 persoană presta activitate cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial. "În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost aplicate 1.521 de secţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare de 1.977.500 de lei. Pentru neconformităţile constatate, inspectorii de muncă au dispus 49 de sistări de activitate pentru 8 societăţi, 22 de locuri de muncă şi pentru 19 echipamente de muncă. Cu ocazia controalelor desfăşurate, au fost constatate 3.176 de deficienţe, pentru care inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere şi al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat", a mai transmis Inspecţia Muncii.

  Oficialii instituţiei precizează că domeniu construcţiilor este unul cu număr mare de accidente de muncă, fiind necesară supravegherea. Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct a declarat: "În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvenţă care indică numărul de accidentaţi care revin la 1.000 de lucrători, s-a constatat că acest domeniu de activitate, unul dintre sectoarele cele mai importante din economia naţională, are o pondere mare în numărul total de accidentaţi în muncă. Cu toate acestea, remarcăm faptul că accidentele care au avut la bază cauze dependente de mijloacele de producţie au o tendinţă descrescătoare, ceea ce reflectă faptul că unităţile economice din sectorul construcţii şi-au înnoit echipamentele de protecţie şi sistemele de siguranţă". Potrivit acestuia, accidentele care au avut cauze dependente de sarcina de muncă au, în schimb, o pondere mai mare în ultimii ani, din cauza numărului tot mai mare de şantiere de construcţii şi a sarcinilor de muncă din ce în ce mai diversificate.

  Conform lui Mihai Nicolae Ucă, cele mai frecvente cauze dependente de executant sunt: căderile de la înălţime, efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, expunerea în afara sarcinilor de muncă, neefectuarea, la timp, a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, efectuarea necorespunzătoare de comenzi sau manevre provocate, în cele mai multe cazuri, de pregătirea insuficientă a lucrătorilor precum şi instruirii în domeniul SSM neadecvate, supravegherii insuficiente şi organizării ineficiente a activităţii la locurile de muncă.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Companii

  Internaţional