Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2024

Colliers: Criteriile ESG, tot mai importante pentru investitori imobiliari, bănci şi chiriaşi în procesul de luare a deciziilor

A.F. Ştirile Zilei /

 Roxana Isopescu, Senior Sustainability Consultant | ESG Strategic Advisory

Roxana Isopescu, Senior Sustainability Consultant | ESG Strategic Advisory

Principiile de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG) nu mai sunt doar o tendinţă sau un cuvânt la modă, ci sunt pe cale să devină o normă pe piaţa imobiliară din România. Într-o perioadă marcată de o conştientizare sporită a problemelor de mediu şi de o supraveghere legislativă accentuată, domeniul imobiliar se află într-un moment de cotitură, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, toţi cei implicaţi trebuie să se reorienteze către performanţe ESG măsurabile şi cuantificabile. Consultanţii Colliers subliniază că acele clădiri care nu sunt sustenabile şi nu reuşesc să îndeplinească noile criterii ESG vor avea şanse reduse de a atrage chiriaşi importanţi, de a obţine credite bancare sau de a atrage interesul unor investitori de renume.

"Sectorul imobiliar se află într-un moment decisiv în îndeplinirea cerinţelor impuse de principiile ESG. În condiţiile în care anul 2023 a fost înregistrat drept cel mai călduros an din istorie la nivel mondial, iniţiativele pentru acţiuni corporative şi guvernamentale privind atenuarea schimbărilor climatice au atins cote fără precedent, plasând cerinţele ESG în centrul atenţiei tuturor părţilor interesate. Unul dintre principalii factori care determină această schimbare este evoluţia peisajului legislativ. Începând cu 1 ianuarie 2024, Directiva UE privind raportarea în materie de sustenabilitate corporativă (CSRD) impune marilor companii listate cu peste 500 de angajaţi, să raporteze în conformitate cu reguli stricte de sustenabilitate. Aceste reglementări acoperă o gamă largă de criterii ESG, de la emisiile de gaze cu efect de seră la drepturile omului şi biodiversitate. Evaluarea ESG prealabilă devine o practică standard în deciziile de investiţii şi în selecţia proprietăţilor, în timp ce chiriaşii iau tot mai mult în considerare aspectele ESG atunci când îşi aleg viitoarele sedii", explică Tamara Dogariu, Senior Sustainability Consultant | ESG Strategic Advisory, contextul în care investitorii, băncile şi chiriaşii exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra pieţei imobiliare pentru a se alinia la cerinţele ESG.

"Având în vedere presiunile tot mai mari, accentul se îndreaptă către performanţe ESG măsurabile şi cuantificabile. Este crucial ca părţile interesate să prioritizeze investiţiile în digitalizare şi automatizare pentru a măsura emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi pentru a implementa strategii de reducere a consumului de energie. În contextul apropiat al anului 2030, imperativul de a reduce emisiile cu 55% pentru a respecta pachetul de reglementări UE "Fit for 55" şi limita de încălzire globală de 1,5°C prevăzută de Acordul de la Paris, devine tot mai stringent, evidenţiind necesitatea decarbonizării sectorului imobiliar. Având în vedere faptul că peste 80% din clădirile actuale se vor afla încă în uz în anul 2050, modernizarea şi reconversia construcţiilor existente pentru eficienţă energetică sporită şi sustenabilitate devin esenţiale pentru a face faţă urgenţei climatice", completează Roxana Isopescu, Senior Sustainability Consultant | ESG Strategic Advisory.

În acest context, certificările verzi continuă să fie un punct de referinţă în peisajul în continuă schimbare al reglementărilor ESG, evidenţiind un angajament ferm al dezvoltatorilor şi proprietarilor faţă de practicile sustenabile în mediul construit. Investiţiile în certificările verzi reprezintă o componentă importantă care sprijină demersul de conformare la reglementările ESG riguroase, consolidând credibilitatea şi atractivitatea pentru toate părţile interesate.

România a înregistrat încă un an de succes în 2023 în ceea ce priveşte certificările LEED, BREEAM, WELL şi Access4you, reflectând o evoluţie semnificativă în diversele sectoare industriale, logistice, de retail şi de birouri. Faţă de anii anteriori, incluzând perioada pre-pandemică, când majoritatea certificărilor verzi erau obţinute de clădirile de birouri, tipologia acestora a devenit mai echilibrată şi mai diversificată în 2022 şi 2023. Aproximativ 40% din certificările verzi (inclusiv cele care adresează sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor), au fost obţinute pentru proiecte de birouri, care rămân în continuare principala categorie. Totodată, în jur de 33% din certificări au fost pentru proiecte industriale, în timp ce peste 20% au fost pentru sectorul de retail.

Departamentul ESG Strategic Advisory din cadrul Colliers, cu echipă dedicată de specialişti LEED, BREEAM, WELL, EDGE şi Access4You, şi-a dezvoltat portofoliul de servicii dedicate angajamentelor de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG), oferind consultanţă pentru certificarea clădirilor sustenabile, calculul amprentei de carbon, dezvoltarea strategiilor de decarbonizare "Net Zero Carbon", definirea strategiilor ESG pentru domeniul imobiliar, de evaluare şi consultanţă conform Taxonomiei UE şi audituri energetice pentru clădiri. În cei 13 ani de activitate în acest segment de business, echipa ESG a Colliers a oferit consultanţă în vederea certificării conform standardelor internaţionale în domeniul sustenabilităţii pentru mai mult de 240 de proiecte din România, care totalizează mai bine de 6,7 milioane de metri pătraţi.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Legea

Internaţional