Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2024

Finanţare pentru companiile din construcţii

G.M. Ştirile Zilei /

Finanţare pentru companiile din construcţii

Producătorii din industria materialor de construcţii pot aplica, începând de astăzi, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru a beneficia de granturi nerambursabile destinate înfiinţării şi dezvoltării capacităţilor de producţie pentru materiale de construcţie, în conformitate cu standardele şi nevoile actuale ale pieţei. Sesiunea va fi deschisă timp de 30 de zile, respectiv până miercuri, 8 mai 2024.

Este vorba despre lansarea oficială a programului Construct Plus, la care pot depune cereri de finanţare atât IMM-urile, cât şi marile companii înfiinţate sau aflate în activitate, iar scoopul lui este reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii, stimularea investiţiilor în judeţele mai puţin dezvoltate, creşterea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii. Programul are un buget total este de 596 milioane euro pentru perioada 2023-2026, din care pentru anul 2024 este alocat un buget de 149 milioane euro.

Pentru a evalua eligibilitatea şi analiza cererilor de finanţare, aplicanţii trebuie să transmită situaţiile financiare anuale aprobate, referitoare la perioada 2020-2022. Companiile nou-înfiinţate sunt exceptate de la această cerinţă. Documentaţia necesară va include situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi contul de profit şi pierdere. Aceste documente trebuie să fie depuse la ANAF pentru a confirma autenticitatea lor. De asemenea, se va verifica rentabilitatea cifrei de afaceri a întreprinderilor active în ultimii 3 ani fiscali şi dacă acestea deţin capitaluri proprii pozitive la finalul exerciţiului financiar din 2022. Cererile de acord pentru finanţare, împreună cu documentele justificative, trebuie să fie transmise la Registratura MEAT, situată în Bucureşti, la adresa: Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, cu următoarea menţiune pe plic: "Direcţia Politici Industriale şi Finanţări pentru Industrie - O.U.G. nr. 68/2023".

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului încurajează toate companiile eligibile să aplice pentru acest program şi să contribuie astfel la creşterea şi dezvoltarea sectorului construcţiilor din ţara noastră.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Legea

Internaţional