Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Fonduri europene: Cresc procentele de finanţare nerambursabilă

F.A. Finanţare /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Activităţile recreaţionale din mediul rural sunt finanţate cu 85% - privaţi şi 100% - APL, maxim 200.000 euro nerambursabil pe Măsura 313 "Încurajarea activităţilor turistice"

  La jumătatea lunii martie a fost publicat ghidul consultativ, urmând ca în intervalul 17 aprilie -16 mai 2012 să se publice ghidul final şi să se deschidă sesiunea de depunere pe Măsura 313 "Încurajarea activităţilor turistice", în mediul rural. Comunele în care se finanţează construcţia şi dotarea de structuri turistice au un punctaj în funcţie de potenţialul turistic. Ministerul Agriculturii coordonează FEADR şi în speză şi Măsura 313. Este ultima sesiune de depunere pe această măsură, în 2013 nu se va mai deschide.

  Faţă de 2011, au fost modificate în favoarea potenţialilor aplicanţi o serie de condiţii.

  Astfel, au fost introduse spre finanţare nerambursabilă activităţile recreaţionale-piscine, ştranduri; construcţia şi dotarea unor astfel de centre se finanţează cu 85% nerambursabil, maxim 200.000 euro.

  Structurile de agroturism, finanţate în anii anteriori cu un procent de 70%, maxim 70.000 euro, acum sunt finanţate cu un procent de 85%, maxim 100.000 euro.

  Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, persoanele fizice care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată, comunele prin reprezentanţii lor legali, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri. Microîntreprinderile, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate, trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.

  Condiţii de finanţare impuse

  Structurile de primire turistică, rurale, vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute de legislaţia naţională în vigoare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare).

  Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele; pentru investiţii în structuri de primire agroturistică nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă minim 1 margareta/stea.

  Beneficiarii unei astfel de finanţări nerambursabile se angajează că vor introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic; după finalizarea investiţiei sunt monitorizaţi timp de 3 ani.

  Responsabilul legal de proiect trebuie să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing (experienţă, cursuri de formare profesională, cursuri de calificare) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritatea de Management.

  Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.

  Solicitantul va prezenta la depunerea proiectului sursa cofinanţării (extras de cont, scrisoare de confort etc).

  Cheltuieli eligibile

  A. Investiţii în infrastructura de primire turistică - construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică având până la 15 camere:

  - Cu funcţiuni de cazare: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, spaţii de campare, pensiuni turistice şi agroturistice. În cazul unor structuri noi suprafaţa de teren trebuie să fie de cel puţin 1000 mp.

  - Cu funcţiuni de alimentaţie: restaurante - exclusiv restaurante de tip familial /pensiune cu specific (crama, cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, gradină de vară.

  B. Investiţii în activităţi recreaţionale:

  - Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică: ştranduri, piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic.

  - Investiţii în infrastructură la scară mică - centre de informare, amenajare de marcaje turistice.

  În cazul proiectelor cu componentă de construcţii, pentru depunerea proiectului, pe lângă dovada deţinerii unui drept real de a construi, pe minim 10 ani, beneficiarul trebuie să prezinte proiectul de arhitectură, dovada cofinanţării. Se întocmeşte un studiu de fezabilitate şi o cerere de finanţare care se depun împreună cu alte declaraţii angajante.

  Evaluarea proiectelor durează circa 6-9 luni; după semnarea contractelor de finanţare beneficiarii organizează cerere de trei oferte pentru alegerea constructorului, respectiv a furnizorilor de echipamente.

  Pe lângă construcţia şi achiziţia de echipamente pentru dotarea structurii mai sunt eligibile consultanţa, proiectarea într-un procent cuprins între 5 -10%.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional