Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Fosa septică: Alternativa sistemului centralizat de canalizare

F.A. Consilier /

 Fosa septică: Alternativa sistemului centralizat de canalizare

Fosele septice reprezintă produse ecologice folosite ca alternativă la sistemul centralizat de canalizare sau ca singură soluţie viabilă în cazul în care o reţea de canalizare centralizată lipseşte.

Fosele septice ecologice sunt unităţi de tratare primară a apei reziduale provenite de la locuinţe particulare, nuclee rezidenţiale, restaurante, şcoli. Aceste fose sunt utilizate pe scară largă ca o alternativă la sistemele centralizate de canalizare datorită faptului că nu necesită costuri suplimentare de întreţinere sau ca unic mod de a rezolva problema evacuării apelor uzate în lipsa unui sistem de canalizare.

"Fosa septică se recomandă a fi folosită numai în cazul în care locuinţa deservită este locuită permanent şi pânza freatică nu este mai sus de 3 metri (condiţie obligatorie pentru realizarea drenului şi obţinerii randamentului maxim al epurării). Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, cumulativ, soluţia este folosirea unei ministaţii de epurare", ne-a declarat domnul Gheorghe Turtureanu, directorul tehnic al societăţii "C&O Leader" SRL din comuna Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava.

Principiul de funcţionare

Fosele septice sunt fabricate din polietilenă liniară de înaltă densitate, material reciclabil integral şi sunt alcătuite dintr-un bazin principal denumit bazin de sedimentare şi un bazin de fermentare, care este prezent în bazinul de sedimentare. Principiul de funcţionare este de gen anaerob cu descompunerea şi fermentarea compoziţiei poluante din apele menajere, prin intermediul bacteriilor ce se formează în lipsa oxigenului. Apele uzate menajere se introduc prin orificiul de intrare în bazinul de fermentare unde, sub acţiunea bacteriilor anaerobe şi pe baza legilor fizicii de separare gravimetrică lichid-lichid, lichid-solid, are loc fermentarea şi separarea materiilor uşoare şi a celor sedimentabile. Nămolul astfel format se depune prin fanta de evacuare în zona de sedimentare, de unde se îndepărtează după o perioadă de timp, prin vidanjare. Apele tratate rezultate se evacuează pe principiul vaselor comunicante, prin orificiul de ieşire, în puţuri absorbante sau în drenuri subterane.

Avantajul acestei soluţii constă în faptul că volumul deşeurilor care se vidanjează este foarte mic comparativ cu volumul corespunzător al depozitului sedimentar, deoarece acesta, prin acţiunea bacteriilor anaerobe, se mineralizează şi pierde din conţinutul de apă.

În urma procesului de fermentare se formează biogaz care poate provoca mirosuri neplăcute. Din acest motiv fosele au fost proiectate cu un orificiu de evacuare a biogazului, la care se poate racorda un tub de evacuare vertical, care permite ieşirea biogazului în atmosferă, pentru a nu crea vreo neplăcere.

Drenul este definit ca o excavaţie cu lăţimea de 40-60 cm şi cu adâncimea de 70-120 cm. Pe fundul acestuia se pune un strat de nisip (spălat) de 10-15 cm iar peste acesta se va pune un strat de piatră spartă care va îngloba ţeava de dren. Pentru a evita pătrunderea în dren a apelor meteorice sau a malului peste stratul de piatră se întinde o folie PVC iar apoi stratul de umplutură. Lungimea drenului este determinată de volumul fosei septice (4-5 ml/1000 L), însă nu va depăşi 20 ml pe o singură direcţie.

Ţeava de dren va fi montată cu o pantă între 0,5% şi 1%.

Alegerea fosei septice

Fosele septice ecologice sunt gândite pentru un număr de 4 până la 30 de locuitori echivalenţi (1 locuitor echivalent reprezintă numărul de utilizatori într-o exploatare casnică, cu o medie de consum de 200 litri/zi/ persoană, normele europene consideră în zonele urbane un consum uzual de apă, între 170-200 l/zi/utilizator).

La alegerea fosei trebuie să ţineţi cont doar de numărul de utilizatori care vor fi deserviţi de către fosa septică montată şi de posibilitatea deversării apei în sol printr-un sistem de drenaj (sistemul de drenaj se va instala în acele locuri în care pânza freatică este la mai mult de 3 metri adâncime), cu o pantă de maxim 1% iar drenajul să se facă pe toată lungimea.

Fosa va fi îngropată în pământ şi va permite circulaţia pietonală peste locul unde a fost amplasată. În cazul în care se doreşte montarea fosei într-un loc peste care circulă autovehiculele, se va construi un cămin de beton peste care se va aşeza un capac carosabil (care permite inspectarea periodică a fosei septice). De asemenea, fosa trebuie instalată astfel încât să se poate avea acces cu maşina care o va vidanja. "Preventiv, se recomandă instalarea fosei la o distanţă de minim 10 metri faţă de orice sursă de apă potabilă. De asemenea, sfătuim clienţii ca fosa să fie montată la o distanţă de 1 metru de fundaţia casei iar sistemul de drenaj să se instaleze la o distanţă de minim 5 metri de locuinţă datorită faptului că solul va fi mereu umed", ne-a spus doamna Andrea Dorotovics din partea societăţii "Eco-Tad Industries" din Arad.

Solul trebuie să prezinte un factor crescut de permeabilitate la apă (sol brun, nisipos), mediu (argilă prăfoasă). În cazul în care, la o adâncime de mai mult de 80 cm, solul este argilos se va suplimenta numărul metrilor liniari ai sistemului de drenaj. Pentru a cunoaşte exact care este gradul de permea­bilitate a solului, se recomandă efectuarea unui test de percolare.

Nu aveţi nevoie de aviz de mediu

Pentru instalarea unei fose septice ecologice nu este nevoie de obţinerea unei autorizaţii de la Agenţia de mediu în acest sens.

Aceasta solicită ca cel care cons­truieşte să aibă prevăzut în proiect un sistem de colectare şi tratare a apei reziduale sau de stocare în vederea vidanjării (când nu există canalizare), neprecizând tipul sistemului de epurare care se va folosi.

Fiind construită monobloc şi dimensionată funcţie de numărul utilizatorilor, fosa septică nu necesită o întreţinere specială. Pot fi folosiţi bioactivatori (enzime naturale) care au rolul de accelerare a procesului de epurare anaerob (în interiorul fosei septice), dar şi de curăţire a conductelor ce alimentează fosa septică.

Fosa septică ecologică versus fosa din beton

Avantajele date de achiziţionarea unei fose septice ecologice în detrimentul construirii unei fose din beton sunt:

- închiderea etanşă a produsului şi astfel imposibilitatea emanării unor mirosuri neplăcute;

- durata de viaţă de până la 40 de ani prin asigurarea unui ciclu de um­plere/deversare a apei în sol/vidanjare periodic care nu poate fi respectat de către fosele din beton datorită tapetării pereţilor fosei din beton cu grăsime ce face imposibilă infiltrarea apei;

- păstrarea unui mediu igienic în perimetrul unde este instalată fosa septică şi posibilitatea de a folosi spaţiul destinat fosei şi sistemului de drenaj ca spaţiu verde.

Alte avantaje ale foselor septice ecologice ce nu au fost amintite mai sus, sunt următoarele: dimensiuni mici, greutate redusă, nu necesită alimentare la curent electric, reacţie neutră la radiaţiile UV, rezistenţă la atacurile agenţilor chimici şi la coroziune, forma bazinelor care prezintă avantajul unei structuri monolite solide, rezistenţă mecanică şi termică la temperaturi cuprinse între -60 şi +80 grade Celsius.

Montarea unei fose septice permite deversarea apelor tratate în sol, garantând respectarea normei româneşti de referinţă NTPA 002/2002 (normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în sol, aprobat prin H.G. 188/28.02.2002).

Soluţie pentru o locuinţă cu 4-5 persoane

Pentru o locuinţă rezidenţială, în care locuiesc permanent 4 - 5 persoane, "C&O Leader" SRL recomandă fosa septică tricompartimentată cu volum de 2000 litri, având diametrul de 1,20 metri şi lungimea totală de circa 1,80 metri, complet echipată (kit montaj complet) şi transport la locul de montaj la un preţ de 548 euro, fără TVA. Pentru varianta neechipată şi cu ridicare din depozitele proprii (Bucureşti, Constanţa, Cluj, Iaşi, Râmnicu Vâlcea şi Suceava) preţul este de 350 euro, fără TVA. Totodată societatea oferă şi montajul la cheie, având echipamentul necesar, preţul fiind negociabil în funcţie de volumul fosei, dren simplu sau câmp de drenaj, condiţii de montaj, etc, ne-a declarat domnul Gheorghe Turtureanu.

Fosă septică ecologică pentru 6 locuitori echivalenţi

Cu un volum total de 1.317 litri, fosa septică ecologică Ecoimo 6 de la "Eco-Tad Industries" poate deservi chiar şi un număr de până la 8 utilizatori (acolo unde nu se depăşeşte un consum de 150 litri/zi/persoană). Dimensiunile reduse ale acestui produs permit o uşoară manevrare a acestuia la montaj şi un spaţiu mic pentru îngropare (formă cilindrică cu 137 cm înălţime totală şi 117 cm diametrul).

Preţul pentru o fosă septică ecologică Ecoimo 6 este de 2.150 lei (TVA şi transport inclus), ne-a precizat doamna Andrea Dorotovics.

În continuarea fosei septice se va instala sistemul de drenaj (care pentru o fosă septică de 6 locuitori echivalenţi va avea o lungime totală de 25 metri liniari, în cazul unui sol cu permeabilitate ridicată sau medie). Sistemul de drenaj va fi format din minim două şanţuri paralele, între care se va lăsa un spaţiu între 1,5-2 metri. Pentru a veni în ajutorul clienţilor, "Eco-Tad Industries" pune la dispoziţie kit-ul pentru sistemul de drenaj aferent fosei Ecoimo 6 la preţul de 300 lei (TVA şi transport inclus). Kit-ul de drenaj include 25 ml tub dren, 25 mp material geotextil, racord evacuare biogaz.

Fosa septică ecologică alături de un sistem de drenaj executat cores­punzător duce la o perioadă de vidanjare mult mai mare şi la atingerea următoarelor performanţe de către sistem:

- Îndepărtarea componenţei organice a nămolului ~50%,

- Îndepărtarea materiilor sedimen­tabile ~90%,

- Reducerea CBO5 (consum biochimic de oxigen) faţă de încărcarea efluentului cu ~40%.

Fosele septice ecologice ECOIMO sunt agrementate tehnic în ţara noastră şi au garanţie 2 ani pentru defect de fabri­caţie şi 30 de ani pentru coroziune.

Avantajele foselor

Avantajul principal pe care îl prezintă montarea unei fose septice ecologice faţă de racordarea la un sistem centralizat de canalizare este lipsa cheltuielilor lunare. Fosele ecologice nu necesită întreţinere, doar vidanjare. Vidanjarea fosei septice se efectuează la un interval cuprins între 1,5 şi 2,5 ani, în funcţie de condiţiile de utilizare. Atunci când nivelul stratului de nămol ajunge la 45-50% din diametrul recipientului se impune vidanjarea.

În cazul în care clientul se decide să renunţe la utilizarea fosei septice ecologice, are posibilitatea de a o recicla (ea fiind fabricată dintr-un material 100% reciclabil).

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective