Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

Guvernul României a aprobat 260 milioane de lei pentru finanţarea PNDL

A.P. Ştirile Zilei /

Guvernul României a aprobat 260 milioane de lei pentru finanţarea PNDL

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri, 22 iulie, o Hotărâre privind alocarea sumei de 260 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) - etapele I şi II, anunţă Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), printr-un comunicat de presă transmis redacţiei.

Suma asigură continuitatea derulării programului în perioada imediat următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de MLPDA.

Finanţarea PNDL în perioada 2017-2020 se face în conformitate cu legile bugetare şi de rectificare bugetară anuale, aferente perioadei de implementare, în limita creditelor de angajament de 30.000.000.000 lei aprobat prin art. IV alin.(1) din O.U.G. nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, şi a creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate credite bugetare în cuantum de 3,2 miliarde de lei, care au fost repartizate astfel:

- 460 de milioane de lei pentru PNDL etapa I;

- 2,74 miliarde de lei pentru PNDL etapa a II-a.

Ulterior, prin HG nr. 482/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 557/26.06.2020, s-au alocat 500 de milioane de lei.

În perioada 2017 - prezent au fost incluse la finanţare 7.265 de obiective de investiţii în cadrul PNDL etapa a II-a, cu o valoare de aproximativ 29,5 miliarde de lei.

În cadrul PNDL etapa I, dintre obiectivele de investiţii incluse la finanţare au rămas în execuţie 1.820 de obiective pentru care trebuie asigurate fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora, conform art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, fiind necesară suma de 2,95 de miliarde de lei, detaliază comunicatul de presă.

În acest moment, situaţia execuţiei bugetare a bugetului programului aferent anului 2020 este următoarea:

PNDL I - a fost transferată beneficiarilor suma de 337.651.000 lei;

PNDL II - a fost transferată beneficiarilor suma de 2.814.064.000 lei.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional