Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2021
Abonament gratuit

HÜNNEBECK ROMÂNIA:Cum poate impacta alegerea cofrajului costul unui proiect de construcţii

S.B. Ştirile Zilei /

Cum poate impacta alegerea cofrajului costul unui proiect de construcţii

Hunnebeck România, furnizor de sisteme de cofraje, eşafodaj şi schele, susţine că, alegerea corectă a unui sistem de cofrare adaptat fiecărui proiect în parte contribuie semnificativ la optimizarea costului general al lucrării, prin reducerea valorii seturilor de cofrare şi a timpului necesar punerii în operă a acestora.

"Cea mai întâlnită situaţie pe care o observăm în rândul companiilor de construcţii locale este alegerea sistemului de cofrare exclusiv pe criteriul preţului, fără a lua în considerare şi alte aspecte legate de întregul proces tehnologic. Astfel, cu toate că există sisteme ce oferă beneficii majore în şantier şi pot reduce semnificativ costul manoperei acestea sunt eliminate de către beneficiari pentru că au un preţ uşor mai ridicat", a declarat Mircea Georgescu - Director General al Hunnebeck România.

Potrivit afirmaţiilor sale, lipsa unei viziuni de ansamblu asupra tuturor activităţilor legate de realizarea unei structuri din beton poate determina livrări de cofraje peste necesarul unei anumite faze ale proiectului, care generează costuri nejustificate. De asemenea, slaba dimensionare a personalului din şantier versus cantitatea de cofraj este, de asemenea, o problemă des întâlnită.

"Atunci când aleg un sistem de cofrare, constructorii ar trebui să ia în calcul numărul de muncitori din şantier disponibili pentru operaţiunile de cofrare, armare şi turnare beton. De asemenea, accesul în şantier este foarte important, alături de modul de manipulare al cofrajelor - manual sau mecanizat", a spus Andrei Vereş - Director Tehnic al Hunnebeck România.

Când vine vorba de principalii paşi recomandaţi în alegerea sistemului de cofrare, prioritar este stabilirea tipului (uşor / greu sau pentru verticale / orizontale), cât şi dimensionarea cantităţii de cofraj, în funcţie de numărul etapelor de turnare ce trebuie stabilite de constructor, dar şi raportat la echipele de muncitori disponibile în şantier.

"Atunci când nu acordă suficientă atenţie tuturor aspectelor legate de alegerea cofrajului, constructorii riscă să observe o creştere a costurilor cu manopera. De asemenea, plata unei chirii pentru un cofraj neutilizat în şantier impactează negativ bugetul întregului proiect. De exemplu, în cazul unui proiect cu o durată planificată de execuţie a structurii din beton, de 4 luni, o gestiune corectă a resurselor necesare precum şi o cantitate optimizată de cofraje, rezultată prin intermediul unui panotaj corect, poate conduce la o reducere a timpului de execuţie de până la 7 zile, echivalentă cu o reducere a costurilor de chirie pentru cofraje de până la 6%", susţine Andrei Vereş.

Tocmai pentru a veni în întâmpinarea clienţilor ce îşi doresc să facă alegerea potrivită proiectului, Hunnebeck România include serviciul de consultanţă tehnică în toate ofertele transmise partenerilor. Acesta presupune elaborarea profesională a planurilor decofrare şi eşafodaj pentru toate tipurile de aplicaţii tehnice, de la infrastructură, la comercial sau rezidenţial. Astfel, proiectele de cofrare sunt analizate pe toate nivelurile de complexitate, fiind determinat exact necesarul de materiale. În plus, compania pune la dispoziţie, în cadrul serviciului de consultanţă tehnică, şi planificarea etapelor şi a ciclurilor de construcţie, realizarea graficelor de execuţie estimative şi detaliate, determinarea cantităţilor şi perioadelor de închiriere, furnizarea de specificaţii pentru licitaţii, realizarea de calcule de rezistenţă şi furnizarea de tehnică de rezistenţă verificabilă.

Scopul principal al acestui serviciu este obţinerea reducerii costurilor din şantier pentru cofrajul închiriat. Astfel, echipamentul livrat este utilizat la maximum, iar preţul plătit pentru chiria materialului este optimizat, iar rentabilitatea sistemului creşte. În concluzie, utilizarea sistemelor livrate în procent cât mai apropiat de 100% duce la reducerea costului pe metrul pătrat. În plus, un alt avantaj major al serviciului oferit de Hunnebeck România este faptul că oferă clientului şi o tehnologie de execuţie care permite o planificare riguroasăa activităţilor în şantier.

"Îmbucurător este faptul că, în contextul actual al pieţei, marcat pe de o parte de creşterea costurilor cu forţa de muncă, precum şi de majorarea preţurilor la principalele materii prime utilizate, tot mai mulţi dintre partenerii Hunnebeck apelează la întreaga noastră paletă de servicii, apreciind pozitiv valoarea adaugată generată de un panotaj optimizat de către echipa noastră de ingineri, precum şi de suportul tehnic pe şantier", a declarat Mircea Georgescu - Director General al Hunnebeck România.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective