Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Îmbunătăţirea terenului de fundare: Sunt necesare studii geotehnice complete pentru alegerea celei mai bune soluţii de fundare

F.A. Consilier /

 Îmbunătăţirea terenului de fundare: Sunt necesare studii geotehnice complete pentru alegerea celei mai bune soluţii de fundare

Dezvoltarea accelerată a industriei construcţiilor în anii de creştere economică a condus la proiectarea şi execuţia unor structuri care constituie adevărate recorduri de înălţime, număr subsoluri, etanşări de fundaţii, etc, atât în Capitală cât şi în teritoriu.

Cu aceste ocazii au fost aprofundate şi modernizate tehnologiile de execuţie a construcţiilor pe diversele tipuri de pământuri dificile întâlnite în amplasamente.

Pe teritoriul ţării, inclusiv al Capitalei, există largi suprafeţe de terenuri improprii fundării obişnuite (sensibile la umezire, contractile, pământuri moi cu portante scăzute, terenuri cu potenţial ridicat la alunecare, pământuri lichefiabile antrenabile hidrodinamic, umpluturi, etc.), care necesită evident măsuri specifice de proiectare şi execuţie.

Toate aceste aspecte tehnice (reglementate de standarde şi normative unele în curs de revizuire) trebuie corelate cu factorii economici (diferiţi de la o tehnologie la alta) în vederea aplicării în teren a soluţiei cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

Domnul ing. Petre Uta, director gene­ral al SC Geosond SA, firmă specializată în cercetarea terenului de fundare, precum şi în consolidarea şi etanşarea terenului de fundare şi a versanţilor, spune că beneficiarii care au nevoie de îmbunătăţirea terenului de fundare trebuie să cunoască aprofundat condiţiile naturale existente în zona construcţiei (studii geo-hidro conform normativelor), precum şi să compare şi să aplice în teren cea mai adecvată soluţie tehnico-economică stabilită de către specialişti agrementaţi.

Din partea "Züblin Romania", unul dintre cei mai importanţi antreprenori în execuţia de lucrări speciale de consolidare şi ancorare versanţi, incinte etanşe şi soluţii de fundare indirecta pentru diverse obiective de construcţii, domnul ing. Silviu Sima, şef departament calitate, face unele recomandări: "Având în vedere complexitatea lucrărilor de îm­bunătăţire, îndeosebi în ceea ce priveşte răspunsul terenului la o anumită tehnologie de îmbunătăţire, recomandăm ca şi condiţii obligatorii pentru succesul lucrărilor următoarele :

1. comandarea, respectiv executarea unui studiu geotehnic complet asupra terenului ce se doreste a fi îmbunătăţit şi mijlocirea cooperării directe între geotehnician proiectant -executant ;

2. executarea unor poligoane de probă care să permită alegerea judicioasă a tehnologiei de îm­bu­nă­tăţire."

Teritoriul Romaniei beneficiază de o natură de teren foarte variată iar această diversitate obligă la tehnologii de îmbunătăţire cu aplicare locală.

Cele mai importante probleme ale terenurilor improprii fundării sunt cele legate de pământuri loessoide cu tasari (diferenţiate) mari, terenuri instabile afectate de alunecări active sau semistabilizate, pământuri moi, slab consolidate, cu portante insuficiente, pământuri cu umflări şi contracţii mari generatoare de presiuni negative pe fundaţii.

Ca urmare, domnul ing. Petre Uta, director general "Geosond", spune că cele mai frecvente lucrări la care firma sa a fost solicitată sunt cele de consolidare a pământurilor moi, consolidare a pământurilor loessoide pentru anularea tasărilor diferenţtiate, lucrări de modificare a parametrilor de forfecare în cazul terenurilor cu potenţial de alunecare, lucrări de creştere a portanţei pământurilor cu presiuni admisibile situate sub cele necesare. Proiectul de consolidare în funcţie de condiţiile geotehnice şi de încărcările aduse de construcţie poate prevedea micropiloţi, piloţi din beton simplu sau armat, coloane din piatră compactată în tehnologia Geopier classic sau impact, ancoraje, drenaje sau injecţii de suspensii de ciment.

Printre cele mai frecvente lucrări de îmbunătăţire solicitate firmei Zublin România se numără: coloanele de îndesare (diametrul 400- 600 mm) din balast, piatră spartă sau alte materiale locale, micropiloţi din var/ciment, compactare cu maiul etc.

Criza nu a ocolit nici acest segment al industriei construcţiilor, chiar dacă el include lucrări specializate de înaltă calificare. În ultimul an evoluţia tarifelor pentru prestarea acestor servicii specializate de îmbunătăţire a terenului de fundare a fost relativ constantă, cu uşoare tendinţe de creştere din cauza majorării preţurilor la materiale şi combustibili, spune domnul Petre Uta. Dar, domnia sa subliniază că, prin aducerea în ţară a unor echipamente moderne, automatizate, de mare productivitate este posibilă o reducere cu circa 10% a costurilor pentru lucrări mari de peste 2000 m de foraje.

Tehnologia Geopier de îmbunătăţire a terenurilor de fundare cu coloane de agregate compactate este agrementată prin normative tehnice autohtone şi internaţionale, modernizată şi automatizată. Această tehnologie este aplicată cu succes şi în România la o serie de investiţii importante. Ea prezintă mari avantaje atât tehnice, cât şi economice cum ar fi:

- compactarea terenului de fundare atât pe verticala, cât şi pe orizontală;

-efect de post consolidare a terenului din jur;

-grad ridicat de compactare al agregatelor din corpul coloanelor;

-compactare specială a terenului înconjurător;

-utilizare exclusiv de materiale ecologice;

-portante ridicate ale fundaţiilor obţinute cu număr redus de coloane;

-adâncimi mici de consolidare comparativ cu alte tehnologii;

-adaptabilitate la condiţiile diferite din teren;

-costuri reduse de execuţie.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective