Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

PLANURI URBANISTICE GENERALEGalaţi: Zonele de locuinţe se vor extinde spre nord

F.A. Consilier /

Galaţi: Zonele de locuinţe se vor extinde spre nord

Proiectul de se află în etapa a III-a (stadiu preliminar, faza Propuneri preliminare de reglementări urbanistice).

După ce se va parcurge etapa privind consultarea populaţiei asupra propunerilor de reglementări urbanistice, se va trece la fazele premergătoare etapei finale, ne-a transmis domnul Nicolae Dumitru, primarul Galaţiului.

Noul PUG va facilita implementarea propunerilor de dezvoltare ce au la bază tendinţele constatate la nivelul municipiului Galaţi, precum şi echilibrarea funcţională a teritoriului intravilan, prin inserarea de noi funcţiuni comerciale şi de servicii şi structurarea zonelor construite.

La nivelul teritoriului se propune extinderea zonelor de locuit spre nord-vest şi nord-est. Dezvoltarea noilor zone de locuit va urmări atât organizarea sistemului de circulaţii local, cât şi asigurarea echipamentelor necesare (spaţii verzi, zone mixte, dotări de sănătate şi învăţământ).

La nivelul zonelor rezidenţiale existente, dezvoltate în timp pe o reţea stradală subdimensionată şi o echipare edilitară precară, noul PUG va propune reorganizarea acestor zone din punct de vedere al traficului, asigurării parcajelor necesare, precum şi a echipamentelor publice. De asemenea, se propune reorganizarea garajelor prin delimitarea unor zone de restructurare urbană, care să integreze şi programe de construire de parcări subterane.

P.U.G.-ul va trasa axele principale de dezvoltare a oraşului ce va impune o strategie de dezvoltare durabilă a Galaţiului:

- Axa comercială - dezvoltarea echilibrată a activităţilor comerciale şi de servicii

- Axa culturală - dezvoltarea echipamentelor culturale şi a comerţului tradiţional în contextul creării unei zone atractive cu potenţial turistic

- Axa verde - amenajarea zonei de agrement la Dunăre.

Noul PUG al municipiului Galaţi va fi realizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional