Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

PLANURI URBANISTICE GENERALEOraşele ţării se extind

F.A. Consilier /

Cele mai multe dintre municipiile din ţară au în prezent în diferite faze de elaborare reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale, a căror perioadă de valabilitarte a expirat în anul 2000. După acest an, oraşele s-au dezvoltat prin derogări de la elementele reglementatoare ale PUG-urilor în principal pentru că dezvoltarea imobiliară a fost mai importantă decât ceea ce prevedeau iniţial aceste PUG-uri. Astfel, au fost emise autorizaţii de construcţie în baza unor documentaţii de urbanism de tipul Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic de Detaliu.

La reactualizarea PUG-urilor principala necesitate semnalată a fost extinderea suprafeţelor intravilane. Astfel, noile Planuri Urbanistice vor consfinţi ceea ce deja s-a întâmplat şi anume extinderea oraşelor.

Drobeta Turnu Severin

Planul de Urbanism Geneal al municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost aprobat în anul 2010. Modificarile aduse prin noul PUG constau în extinderea intravilanului şi modificări ale tramei stradale survenite ca urmare a configuraţiei proprietăţilor.

Doamna Maria Gogea, şef Serviciu Urbanism, ne-a spus că zonele cele mai importante de dezvoltare ale municipiului sunt zonele de NE şi NV .

Municipiul se afla într-un amplu proces de modernizare şi dezvoltare prin: realizarea variantei ocolitoare a municipiului, modernizarea şi extinderea reţelei de apă - canal, aducţiunea cu gaz, reabilitarea reţelelor de străzi urbane, reabilitarea parcărilor.

Se află în derulare proiectul pentru reabilitarea centrului urban vechi şi valorizarea potenţialului Dunării, reabilitarea Palatului Cultural şi Cetatea Severinului, Muzeul Porţile de Fier.

PUG-ul municipiului Drobeta Turnu Severin a fost întocmit de Institutul de Proiectări Mehedinţi.

Focşani

Planul Urbanistic General al minicipiului Focşani se afla, la jumătatea lunii aprilie, în stadiul de obţinere a avizelor urmând aprobarea în Consiliul Local.

Principalele modificări aduse de PUG se referă la extinderea intravilanului. Cele mai importante zone de dezvoltare ale oraşului sunt zona de nord (şoseaua Petreşti) şi zona de vest (Vinexport) ca zone rezidenţiale.

Reactualizarea PUG este contactată cu "Protelco" Câmpina.

Mediaş

În etapa de avizare şi aprobare se află, la jumătatea lunii aprilie şi Planul Urbanistic General al municipiului Mediaş. Urma să mai obţină avizele de la Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Consiliul Judeţean Sibiu, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Potrivit arhitectului şef Comşa Madolgna, principalele modificări survenite la nivelul Planului Urbanistic General sunt cele referitoare la extinderile intravilanului existent în vederea măririi capacităţii locative de pe teritoriul municipiului Mediaş şi reglementările urbanistice ale zonificărilor intravilanului.

Principalele zone de dezvoltare sunt repre­zentate de zonele rezidenţiale şi cele industriale.

Compania care a câştigat contractul prin licitaţie publică pentru reactualizarea PUG este "Blom România" Târgovişte.

Deva

Municipiul Deva nu are un plan de dezvoltare, Planul său Urbanistic General aflat în revizuire va consemna numai modificările aduse prin PUZ-urile si PUD-urile aprobate după 2006, conform celor declarate de reprezentanţii Comisiei de urbanism din cadrul primăriei municipiului Deva.

Cele mai importante zone de dezvoltare ale oraşului Deva sunt reprezentate de ansamblul de locuinţe "Dealul Paiului", cartierele Orizont 1, 2 şi 3, Deva Sud şi Cristur.

Societatea care va realiza noul PUG este "Dorin Ştefan Birou de arhitectura SRL".

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional