Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Produse siderurgiceEvoluţia consumului şi a preţurilor medii la unele produse din oţel

F.A. Materiale /

Evoluţia consumului şi a preţurilor medii la unele produse din oţel

Dr. ing. Călae Mândru, Metalinvest Consulting

Scurte aprecieri privind contextul macroeconomic

Evoluţiile şi statisticile prezentate sunt utile în primul rând specialiştilor din domeniul producţiei de materiale din oţel pentru construcţii, distribuitorilor de produse siderurgice şi de alte materiale de construcţii, antreprenorilor din construcţii şi infrastructură, producătorilor de confecţii metalice.

Analiza datelor privind piaţa internă a produselor siderurgice trebuie să ţină seama de evoluţia economică din ultimii ani în România şi la nivelul ţărilor UE27. Conform unor analize recente făcute de instituţiile europene din domeniu (EUROFER şi EUROSTAT), ultima perioadă de timp - inclusiv în prezent - este marcată de următoarele caracteristici în ceea ce priveşte evoluţia economică din ţările UE27:

- Reducerea Produsului Intern Brut din trimestrul IV - 2012 a continuat şi în trimestrul I - 2013;

- Aproape toţi indicatorii economici înregistrează descreşteri şi în prezent;

- Cererea internă este veriga cea mai slabă din lanţul de cauze care determină această situaţie generală;

- Industria producătoare de bunuri şi de produse / materiale "duce greul" contracţiei economice;

- Creditarea din partea băncilor este încă foarte strictă si se face cu multă precauţie.

Drept urmare, aprecierea acestor instituţii este că economia ţărilor UE27 nu este încă ieşită din criză.

Consumul de produse siderurgice în anul 2012

Este binecunoscut faptul că determinarea consumului intern se face în funcţie de producţia internă şi de activitatea de comerţ exterior, adică volumul importurilor şi al exporturilor. De aceea, pentru informarea specialiştilor, Tabelul nr. 1 prezintă - pe grupe de produse - volumul intern al producţiei siderurgice.

Dificultăţile şi strategia Grupului Mechel pentru companiile din România au condus - mai ales în trimestrul IV din 2012 - la reducerea nivelului de producţie. Astfel, la oţel beton, sârmă laminată şi la profile din oţel - toate obţinute în proporţie de 95% pe capacităţile Mechel - producţia din 2012 a reprezentat cca. 2/3 din cea realizată în anii precedenţi. A fost necesar ca importurile înregistrate la aceste grupe de produse în anul 2012 să compenseze lipsa surselor interne.

Totuşi, un aspect pozitiv trebuie subliniat şi anume că în ultimii trei ani piaţa internă s-a stabilizat la un nivel de cca. 3 milioane tone/an, apropiat de cel înregistrat în perioada 2004 - 2006.

Pentru comparaţie, menţionăm că în perioada 2007 - 2008 consumul intern de produse siderurgice a fost de cca. 4,7 milioane tone/an, ceea ce scoate în evidenţă potenţialul ridicat al pieţii interne.

În cele ce urmează, sunt prezentate grafic evoluţiile consumului, pe total produse siderurgice şi separat pe câteva sortimente cu pondere pe piaţa internă în anul 2012.

Consumul de produse siderurgice în trimestrul I - 2013

Semnificativ pentru trimestrul I din 2013 este căderea fără precedent a producţiei interne de produse lungi (oţel beton, sârma laminată, profile). În acest context este importantă reluarea la sfârşitul anului trecut a producţiei de oţel beton la Laminorul Focşani (în prezent STG Steel), la un nivel de maxim 10 mii tone/lună.

În aceste condiţii exporturile de produse siderurgice s-au redus în trimestrul I al anului 2013 cu peste 200 mii tone faţă de perioada similară a anilor precedenţi, iar importurile au fost în creştere, compensând lipsa producţiei interne, în special la produse lungi.

Evoluţia preţurilor medii la unele produse siderurgice

Această prezentare vizează câteva sortimente, cu pondere în importuri, respectiv în consumul intern, şi anume:

a) Tablă laminată la cald, cu grosimea g < 3mm

b) Tablă laminată la cald, cu grosimea g > 15mm

c) Oţel beton, PC 52

d) Profile I (europrofile), cu înălţimea h > 220 mm

Menţionăm că datele se referă la preţ în vamă, fără TVA.

Concluzii

- Consumul intern de produse siderurgice s-a redus în ultimii ani la cca. 3 milioane tone/an, menţinându-se la acest nivel în perioada 2010 - 2013.

- Consumul de 4,7 milioane tone/an înregistrat în perioada 2007 - 2008 scoate în evidenţă potenţialul ridicat al pieţii interne.

- Reducerea sau sistarea activităţii la fostele companii din Grupul Mechel creează o dificultate în plus pentru distribuitorii şi consumatorii de produse siderurgice.

- Până la clarificarea situaţiei acestor companii şi reluarea activităţii la un nivel acceptabil, importurile sunt principala sursă de aprovizionare, în special pentru produse lungi din oţel (sârmă laminată pentru plase sudate, oţel beton şi unele sortimente de profile).

- Stabilitatea preţurilor este un aspect pozitiv al perioadei, iar reducerea uşoară de max 10%, înregistrată în ultimii trei ani este şi ea o consecinţă a stagnării consumului.

- Reluarea cu dificultate a marilor proiecte de investiţii cu finanţare publică, precauţia unor investitori străini de a reveni cu noi proiecte sau a băncilor de a credita investitorii, sunt cauze majore ale unui consum redus de materiale pentru construcţii.

- Problema încasării banilor din contractele deja finalizate precum şi stocul important de spaţii comerciale şi de locuinţe, constituie şi acestea factori locali ai stopării creşterii consumului de materiale pentru construcţii, inclusiv de produse siderurgice.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective