Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PROIECT DE SMART CITYPrimăria Sectorului 3 intenţionează să-şi digitalizeze aproape complet activitatea

Smart City /

Primăria Sectorului 3 intenţionează să-şi digitalizeze aproape complet activitatea
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Când vorbim de un oraş inteligent nu vorbim doar de un oraş care utilizează cele mai noi tehnologii, ne-au transmis, recent, reprezentanţii mass-media ai Primăriei Sectorului 3 al Capitalei, care sunt de părere că tehnologia şi, în cele mai multe cazuri tehnologia informaţiei, reprezintă instrumentul care ajută autorităţile locale să abordeze problemele sociale, economice şi de mediu mult mai eficient şi cu un grad mai mare de responsabilitate, fapt ce ajută la obţinerea unei dezvoltări economice durabile şi a unei înalte calităţi a vieţii.

  Privind conceptul de "smart city" ca un mod eficient de organizare şi de dezvoltare urbană, axat în jurul nevoilor comunităţii, prin intermediul unor procese inteligente, eficiente şi transparente, Primăria Sectorului 3 încurajează şi sprijină, potrivit oficialilor mass-media ai instituţiei, implicarea activă a cetăţenilor şi a celorlalte categorii relevante de stakeholderi (agenţi economici, institute de cercetare, clustere etc.) în găsirea de soluţii eficiente pentru problemele locale.

  Unul din proiectele pe care Primăria Sectorului 3 le are în vedere şi care se încadrează în conceptul de "smart city" cuprinde digitalizarea instituţiei - Strategia de Digitalizare a Sectorului 3, în raport cu Agenda Digitală a României. Reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 ne-au transmis: "Ca urmare a declanşării, la începutul anului 2017, a unui amplu proces de auditare a sistemelor informatice din Primăria Sectorului 3 şi instituţiile subordonate direct Consiliului Local al Sectorului 3 (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Direcţia de Evidenţa Persoanelor), se lucrează în acest moment la stabilirea paşilor strategici pe care Sectorul 3 trebuie să îi facă pentru a-şi digitaliza aproape complet activitatea şi pentru ca entitatea administrativă în ansamblul ei să îşi eficientizeze, astfel, relaţia cu cetăţenii. Concret, sistemele informatice folosite în acest moment în sistemul administrativ al Sectorului 3 vor fi integrate şi vor fi făcute noi achiziţii hardware şi software, astfel încât Primăria Sectorului 3 să se transforme într-o instituţie capabilă să ofere servicii publice mult mai eficiente şi transparente, cu ajutorul celor mai noi tehnologii.

  Digitalizarea presupune arhivarea, în format electronic, a tuturor documentelor instituţiei, proces care va fi corelat cu organizarea unui Data Center unde, odată interconectate, informaţiile colectate de-a lungul timpului de direcţiile şi subordonatele Primăriei Sectorului 3 vor servi drept bază pentru o serie de raportări relevante legate de problemele şi provocările administrative cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 3, dar şi pentru estimarea gradului de încărcare şi eficienţa fiecărui angajat al primăriei. Odată cu digitalizarea, datele şi informaţiile cu caracter public vor putea fi accesate de către cetăţeni în timp real, fapt ce va reduce şi, eventual, va elimina nevoia de a sta la cozi. Totodată, procesul de digitalizare are în vedere şi măsuri menite să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor sensibile, o măsură pe care orice demers menit să susţină conceptul de «smart city» trebuie să o aibă în vedere".

  Un alt proiect al Primăriei Sectorului 3 în domeniul "smart-city" este extinderea proiectului "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3" - 768 de camere de supraveghere în Sectorul 3. În prezent, proiectul "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3" asigură, potrivit oficialilor Primăriei Sectorului 3, creşterea siguranţei locuitorilor, prin supravegherea video permanentă a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracţionalitate, pentru a putea determina condiţiile ce favorizează fenomenul infracţional precum şi pentru identificarea, în stare incipientă, a infracţiunilor, astfel încât să se poată lua măsuri pentru reducerea acestora.

  Primăria Sectorului 3 îşi propune extinderea proiectului, prin montarea a încă 768 de camere de supraveghere video care să se alăture infrastructurii de câteva zeci de camere, a căror monitorizare este asigurată în prezent de Poliţia Locală a Sectorului 3. Astfel, vor putea fi monitorizate, în timp real şi neîntrerupt, toate parcurile, locurile de joacă, unităţile de învăţământ din Sectorul 3 (creşe, grădiniţe, şcoli, licee), precum şi o serie de puncte identificate de Poliţia Locală a Sectorului 3 ca necesitând o mai atentă supraveghere. Dincolo de supravegherea video, proiectul îşi propune şi detectarea, cu ajutorul senzorilor montaţi pe camere, a unor evenimente spontane (aglomerări umane şi de maşini, creşterea peste normal a zgomotului etc.), astfel încât gestionarea fluxurilor auto şi pietonale din oraş să fie mai simplă şi predictibilă.

  "InFocus- Smart Specialisation at City Level" din cadrul Programului URBACT III este un alt proiect pe care Primăria Sectorului 3 îl are are în vedere în domeniul smart-city. InFocus este o reţea de planificare de acţiuni din cadrul programului URBACT III - finanţat de Uniunea Europeană -, formată din zece oraşe (Bilbao, Porto, Plasencia, Ostrava, Bielsko-Biala, Frankfurt am Main, Bordeaux, Grenoble-Alpes, Torino şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti) care urmăresc să consolideze capacitatea economiilor locale de a fi competitive şi de a crea locuri de muncă prin poziţionarea optimă în noul peisaj economic.

  Oficialii Primăriei Sectorului 3 ne-au transmis: "Rezultatul implicării Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în această reţea de planificare este, dincolo de îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea de afaceri şi mediul academic, realizarea unui Plan Integrat de Acţiune (Integrated Action Plan - IAP) în domeniul dezvoltării economice bazate pe cercetare, dezvoltare şi inovare, plan care va fi gata până în mai 2018.

  În vederea elaborării Planului de Acţiune Integrată, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a înfiinţat un Grup Local de Sprijin, al cărui scop este acela de a reuni toate părţile interesate şi relevante de la nivel local (departamente din cadrul administraţiei publice locale, reprezentanţi aleşi, reprezentanţi ai altor niveluri de guvernare, autorităţi de management, agenţii locale, agenţi economici, antreprenori, organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, clustere etc.), pentru a se asigura o abordare integrată şi participativă la dezvoltarea politicilor publice urbane.

  Ca urmare a procesului colaborativ din cadrul Grupului de Sprijin, Primăria Sectorului 3 va adera la un pol creativ ce urmează a fi înfiinţat de către unul dintre membrii grupului de lucru. De asemenea, Primăria Sectorului 3 încurajează şi sprijină dezvoltarea clusterelor, municipalitatea primind invitaţia de a se alătura primului cluster de IT din Bucureşti, Different Angle Cluster, membru în cadrul grupului de lucru. Misiunea clusterului este aceea de a dezvolta soluţii menite să pună Bucureştiul pe harta oraşelor inteligente".

  Primăria Sectorului 3 al Capitalei mai are în vedere şi alte proiecte menite să încurajeze mobilitatea urbană a cetăţenilor cu ajutorul mijloacelor de transport nepoluante. Instituţia vrea să încurajeze mobilitatea urbană, prin implementarea de programe de bike-sharing şi instalarea de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice.

  În acest sens, a fost încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia Green Revolution, pentru sprijinirea proiectului de bike-sharing "I"Velo", în sensul amenajării de puncte de bike-sharing în Sectorul 3. Primul va fi amenajat anul acesta, în Parcul Titan.

  În privinţa staţiilor de încărcare pentru vehiculele electrice, se fac demersuri pentru accesarea de surse de finanţare nerambursabile şi pentru obţinerea avizelor necesare de la celelalte autorităţi cu atribuţii complementare domeniului.

  Primăria Sectorului 3 are în vedere şi dezvoltarea unui Grup de Acţiune Locală în vederea acţiunii în comunităţile dezavantajate din Sectorul 3. Grupul de Acţiune Locală (GAL) este un concept european, care promovează ideea intervenţiilor în comunităţile marginalizate, folosind fonduri nerambursabile, pe baza unor linii strategice rezultate din colaborarea dintre autorităţile locale, agenţii economici şi ONG-uri. Puterea de decizie privind măsurile de intervenţie ale GAL stă în mâna societăţii civile şi a agenţilor economici din zona marginalizată, autoritatea fiind cea care se angajează să conlucreze pentru realizarea proiectelor comune, susţinându-le prin toate pârghiile legale administrative pe care le are.

  Sectorul 3 a făcut deja demersurile necesare pentru a înfiinţa un GAL ce se va adresa comunităţii din zona 23 August- Faur-Republica, fostă zonă industrială, în plină dezvoltare, unde comunitatea are nevoie de intervenţii pe plan educaţional, de sănătate şi reconversie profesională, astfel încât să poată răspunde noilor nevoi generate de ritmul de dezvoltare al zonei în care trăieşte. GAL, înfiinţat la iniţiativa Primăriei Sector 3, îşi va finanţa programele de intervenţie cu fonduri europene destinate acestei structuri organizaţionale şi îşi va începe activitatea prin întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală aplicată exclusiv pe zona 23 August - Faur-Republica, document pro-gramatic care va fi gata până la sfârşitul acestui an.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective