Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Spaţiul carosabil: Evacuarea apelor pluviale din zona construcţiilor de infrastructură

Articol Advertorial Consilier /

Spaţiul carosabil: Evacuarea apelor pluviale din zona construcţiilor de infrastructură
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Canalele de evacuare pentru drenaj sunt elemente importante pentru construcţiile de infrastructură, având un rol esenţial în colectarea şi evacuarea apelor pluviale. Astfel, se evită degradarea corpului construcţiei şi a terenurilor riverane datorată stagnărilor de ape, spălări, băltiri, etc. şi îşi îndeplininesc cu eficienţă rolul fără a le fi observată, de multe ori, prezenţa.

  Deceniile de experienţă în domeniul producerii elementelor prefabricate din beton au impus compania S.C. Semmelrock Stein + Design S.R.L. drept un producător care dezvoltă şi perfecţionează continuu un sistem inovativ de canale de evacuare din beton, excelent dimensionate, competitive atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

  Sistemele standard de canale de evacuare cât şi dezvoltarea unor soluţii special create, în funcţie de diversitatea şi complexitatea cerinţelor particulare şi individuale ale construcţiilor de infrastructură, duc la rezultate optime pentru situaţii din cele mai diferite, în ceea ce priveşte colectarea şi evacuarea apelor pluviale.

  Canalele de evacuare din beton prefabricat se pot utiliza pentru:

  - realizarea lucrărilor accesorii aferente autostrăzilor, drumurilor naţionale, străzilor, platformelor de orice clasă şi destinaţie, parcurilor logistice, provizorii sau definitive, pietonale sau carosabile,

  - separarea şi delimitarea suprafeţelor de rulare, la egalizarea diferenţelor de nivel,

  - realizarea contracanalelor pentru colectarea şi transportul apelor de infiltraţie la amenajări hidrotehnice de mică amploare (microhidrocentrale).

  Produsele realizate şi recomandate de S.C. Semmelrock Stein + Design S.R.L. pentru aceste domenii aferente construcţiilor de infrastructură sunt prezentate în tabelele următoare, în funcţie de locul de utilizare:

  - canalul de evacuare din beton prefabricat tip rigolă 40/40/12 cm, utilizat în zonele cu trafic pietonal, trafic uşor şi greu, în zone rezidenţiale, stadioane terenuri de sport, parcări publice sau private, în combinaţie cu asfalt şi pavaje din beton etc., garantând simplitate şi precizie de instalare, iar margimea rigolei furnizând cota exactă la care trebuie executat pavimentul alăturat;

  - canale de evacuare din beton prefabricat de tip şanţuri "U" sau " L", cu dale de completare, sau rigole de acostament utilizate pentru realizarea lucrărilor accesorii aferente autostrăzilor, drumurilor naţionale, străzilor, platformelor de orice clasă şi destinaţie, parcuri logistice, provizorii sau definitive, pietonale sau carosabile, la separarea şi delimitarea suprafeţelor de rulare, la egalizarea diferenţelor de nivel, contracanale pentru colectarea apelor de infiltraţie prin digurile amenajărilor MHC (microhidrocentrale).

  La montajul canalelor de evacuare din beton prefabricat trebuie respectate prevederile şi prescripţiile tehnice legale în vigoare. Acestea se vor amplasa în teren, în conformitate cu specificaţiile tehnice din proiectul de execuţie, respectând cu stricteţe cotele de montaj pentru a asigura colectarea şi transportul apelor pluviale de pe suprafeţele adiacente către emisarul din aval.

  Ca bază pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele şi specificaţiile tehnice din construcţii, cât şi detaliile de execuţie din proiectele de specialitate.

  Pentru a evita deteriorarea canalelor de evacuare din beton prefabricat în timpul montajului, vă recomandăm, suplimentar faţă de setul de reguli tehnice de mai sus, utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunzătoare ca şi ajutor la montaj.

  Conform normelor de calitate ale canalelor de evacuare din beton prefabricat (SR EN 1433:2003 şi SR EN 1433:2003/A1:2006), sunt admise deviaţii de ± 2 mm la dimensiunile în plan, respectiv ± 2 mm la grosime, ale elementelor canalelor de evacuare din valoarea nominală a dimensiunilor de fabricaţie. Acest lucru trebuie avut în vedere la montaj prin realizarea unui pat de montaj corespunzător.

  Fundaţia

  Principalele operaţiuni care se execută sunt următoarele:

  - se realizează excavaţia necesară realizării canalului de evacuare conform soluţiei constructive alese, asigurându-se o pantă longitudinală către sistemul de drenaj şi evacuare către emisarul din aval;

  - se compactează terenul de fundare al canalului de evacuare, utilizând placa vibratoare sau ruloul compactor, pentru a se obţine o nivelare corespunzătoare şi pentru evitarea apariţiei unor tasări inegale ulterior.

  Stratul portant

  - Pe toată lungimea terenului de fundare se realizează un pat de nisip uscat de 5 cm grosime.

  - Se compactează patul de nisip uscat pe toată lungimea ampla­samentului canalului de evacuare, utilizând placa vibratoare sau ruloul compactor.

  Montajul elementelor canalului de evacuare

  Înainte de a începe operaţia de montaj, se verifică elementele canalului de evacuare pentru identificarea eventualelor defecte vizibile.

  Elementele canalului de evacuare se montează manual, respectând detaliile de execuţie din proiectul de specialitate al lucrării.

  Pentru realizarea etanşeităţii la apă a canalului de evacuare, se recomandă utilizarea ca liant la îmbinările dintre elementele prefabricate din beton a un mortar de ciment de tip M 100.

  Curăţare şi întreţinere

  Murdăria normală (pământ, praf, etc.) se poate curăţa cu o perie sau mătura tare cu apă. În cazul unor murdăriri puternice, se pot folosi detergenţi neutri pe bază de săpun, care se găsesc în comerţ. Nu este recomandată utilizarea aparatelor de curăţat care emit aer, apă sau abur sub presiune, deoarece materialul din rosturi poate fi îndepărtat, iar structura suprafeţei canalului de evacuare poate fi deteriorată. Pentru murdăriri majore, cum ar fi cele cauzate de ulei, grăsimi sau alte substanţe chimice, se folosesc agenţi de curăţare adecvaţi, concepuţi special pentru piese din beton, aceştia urmând a fi utilizaţi conform prescripţiilor producătorului.

  Deszăpezirea

  Maşinile de îndepărtare a zăpezii (freză de zăpadă, pluguri cu lanţuri, etc.) trebuie reglate astfel încât să nu se deterioreze suprafaţa canalelor de evacuare (zgârieturi, urme de şlefuire, etc.). Pentru dezgheţ nu se recomandă, în general, utilizarea sărurilor de dezgheţ. Dacă este necesar, se vor utiliza materiale de împrăştiat inerte, neagresive ( pe cât posibil).

  Ing. Adrian Nicolae

  Şef Serviciu Calitate

  Semmelrock Stein + Design

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional