Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

TendinţeAmCham România: Investitorii existenţi sunt cei mai buni ambasadori ai ţării

F.A. Internaţional /

Sorin Mîndruţescu, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România

Sorin Mîndruţescu, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România

Declaraţiile domnului Sorin Mîndruţescu, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România

Printre cele mai importante investiţii americane realizate în cursul acestui an, Sorin Mîndruţescu, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România menţionează Procter&Gamble, care a inaugurat recent fabrica de la Urlaţi, Prahova, compania de utilaje şi echipamente dedicate industriei petroliere Lufkin, care a anunţat o investiţie într-o fabrică de asemenea în judeţul Prahova. Ford, Smithfield, Cameron sunt, de asemenea, câteva dintre companiile americane care au avut investiţii recente semnificative. Fiecare dintre acestea au fost făcute publice la vremea respectivă, astfel că detaliile legate de volumul investiţiilor sunt publice. Este de notat că aceste investiţii sunt direcţionate către unităţi de producţie ce urmea­ză să deservească şi alte pieţe decât cea internă.

Consecinţele crizei sunt, în opinia domnului Mîndruţescu, în mare aceleaşi indiferent de ţara de origine a investitorilor. "Din fericire, în ciuda crizei, ne-am bucurat să vedem concretizate o serie de investiţii americane, cel mai probabil demarate înainte de criză. Cu siguranţă, au fost şi investiţii amânate datorită contextului instabil.", afirmă domnul Mîndruţescu.

În ce priveşte investitorii existenţi, americani şi nu numai, influenţele crizei s-au resimţit la nivelul volumului operaţiunilor, datorită reducerii investiţiilor, la nivelul stabilităţii şi predictabilităţii mediului economic, datorită unor măsuri repetate adoptate de autorităţi cu impact asupra mediului de afaceri.

Investitorii americani sunt interesaţi, în special, de câteva sectoare

S.U.A se situează pe locul 7 în topul investiţiilor străine directe în România, însă la acestea se adaugă investiţiile indirecte realizate prin entităţi subsidiare ale companiilor americane sau fonduri de investiţii. Investitorii existenţi sunt cei mai buni ambasadori ai ţării.

În măsura în care companiile care au investit în România sunt "fericite" să facă afaceri în România, interesul pentru piaţa românească nu poate decât să crească. Şi acest lucru este valabil pentru toţi investitorii, indiferent de origine.

Companiile americane au ales domenii multiple pentru investiţii în ţara noas­tră, astfel că avem investiţii semnificative în zona de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, industria constructoare de maşini, energie, produse de consum, industria alimentară, servicii financiare, apărare.

Dintre avantajele competitive favorabile investiţiilor în România, domnul Mîndruţescu menţionează dimensiunea pieţei, poziţia geografică, dar care ar putea fi completată de o infrastructură modernă şi disponibilitatea personalului cu o înaltă calificare tehnică şi abilităţi lingvistice, avantaj ce ar putea fi ameninţat de exodul accelerat al tinerilor specialişti, în lipsa unor măsuri reale de a le asigura un orizont de carieră comparabil cu spaţiul UE.

Domnul Sorin Mîndruţescu ne-a declarat: "Atractivitatea economică a României trebuie să fie un obiectiv asumat de către autorităţi, sprijinit de politici fiscale coerente, moderne şi stabile, coroborate cu identificarea şi promovarea susţinută a unor avantaje competitive unice de altă natură. În viziunea AmCham, România are în faţă provocarea de a-şi construi propria viziune de creştere, de a se se repoziţiona la nivel regional şi european ca şi partener de încredere. Credem că România trebuie ofere investitorilor o strategie de relansare şi dezvoltare economică pe termen mediu şi lung, prin care să fie stabilite unele domenii prioritare pentru investiţii (de pildă energie, agricultură, educaţie). O astfel de strategie ar atrage atenţia şi interesul specific al inves­titorilor interesaţi de aceste domenii."

Transparenţa la nivel decizional, alături de promovarea unui dialog constructiv şi a unor practici corecte şi cinstite, reprezintă de asemenea elementele cheie care fundamentează o piaţă atractivă, dar şi relaţia cu potenţialii investitori.

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania) este o asociaţie de afaceri ce reprezintă peste 300 de companii americane, internaţionale şi locale ce îşi des­făşoară activitatea în Romania. Misiunea AmCham Romania este facilitarea unui dialog deschis şi real între autorităţile române şi comunitatea de afaceri. Domnul Sorin Mîndruţescu, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România ne-a declarat: "Credem că reprezentăm o resursă valoroasă de expertiză acumulată în mediul de afaceri internaţional şi local, iar invitaţia noastră către autorităţi este să folosească această resursă în procesul decizional."

Preocuparea AmCham Romania este deopotrivă îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru companii precum membrii AmCham, care au operaţiuni în ţara noastră, precum şi dezvoltarea unui mediu atractiv pentru investiţii noi. Recomandările pe care AmCham le supune atenţiei autorităţilor în cadrul activităţii de advocacy servesc ambelor deziderate.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective