Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2021
Abonament gratuit

Acţionarii One United Properties aprobă plata a 32,5 milioane de lei în dividende şi distribuirea de acţiuni gratuite

S.B. Ştirile Zilei /

Acţionarii One United Properties aprobă plata a 32,5 milioane de lei în dividende şi distribuirea de acţiuni gratuite

Astăzi, 10 septembrie 2021, One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi proiecte mixte din România, s-a întrunit, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor (AGA) de la momentul listării companiei la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În cadrul AGA, acţionarii au aprobat, printre alte puncte de pe ordinea de zi, distribuirea a 32,5 milioane de lei dividende în numerar, capitalizarea primelor de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice ce a avut loc în acest an şi emiterea ulterioară de acţiuni gratuite în proporţie de 4 acţiuni noi pentru fiecare 5 acţiuni deţinute, precum şi introducerea unei noi clase de acţiuni.

"Vreau să mulţumesc acţionarilor noştri pentru sprijinul acordat, care ne-a permis finalizarea primei Adunări Generale organizate ulterior derulării ofertei publice, de care suntem extrem de încântaţi. Am apreciat foarte mult sprijinul acordat de investitorii ONE cu privire la toate propunerile noastre, acesta fiind un alt semnal valoros al încrederii acestora în strategia noastră. Atât eu, cât şi Consiliul de Administraţie suntem pe deplin mulţumiţi cu rezultatul de astăzi şi aşteptăm cu nerăbdare continuarea parteneriatului cu acţionarii noştri, în călătoria pe care am iniţiat-o la începutul acestui an. În numele Consiliului, al conducerii şi întregului personal, pot spune că aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu sârguinţă şi să valorificăm toate oportunităţile care se ivesc în parcursul companiei, în prezent şi viitor," a declarat Claudio Cisullo, Preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Acţionarii ONE şi-au putut exprima opţiunile de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) în persoană şi online prin intermediul soluţiei eVote. Cvorumul cu privire la punctele individuale de pe ordinea de zi a AGOA şi AGEA a fost peste 90%. În cadrul AGOA, acţionarii au aprobat plata unor dividende în valoare de 32,5 milioane de lei, sau aproximativ 0,02273 lei pe acţiune, acesta urmând a fi plătit în data de 11 octombrie 2021 acţionarilor care deţin acţiuni ONE la data de înregistrare 28 septembrie 2021. Acţionarii au aprobat de asemenea numirea domnului Daniel Dineş sau reprezentantul său adecvat, ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

În cadrul AGEA, acţionarii au aprobat operaţiunea de majorare a capitalului social cu suma de până la 228,8 milioane lei şi emiterea a până la 1.144.062.353 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acţiune prin încorporarea a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice care a avut loc în perioada 22 iunie - 2 iulie 2021. Noile acţiuni vor fi distribuite în proporţie de 4 acţiuni noi pentru fiecare 5 acţiuni deţinute, acţionarilor care vor deţine acţiuni ONE la data de înregistrare 17 decembrie 2021.

În urma votului favorabil al acţionarilor, One United Properties va introduce o nouă clasă de acţiuni cu 5 drepturi de vot, denumite acţiuni Clasa B. Acţiunile din Clasa A vor continua să reprezinte 1 drept de vot. Acţiunile din Clasa B vor fi atribuite exclusiv companiilor Vinci VER Holding S.R.L. şi OA Liviu Holding Invest S.R.L., deţinute integral de cei doi acţionari fondatori, respectiv Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu în calitatea acestora de asociaţi unici, în urma conversiei unui total de 22,74% din acţiunile existente din Clasa A deţinute de cele două companii, în proporţii egale. Restul acţiunilor deţinute de aceste companii, respectiv 18,39% şi 18,39% din capitalul social total al One United Properties, vor rămâne acţiuni din Clasa A. Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu s-au abţinut de la votarea punctului respectiv de pe ordinea de zi, în timp ce aproximativ 97,6% din voturile exprimate cu privire la acest punct au reprezentat voturi în favoarea introducerii Clasei B de acţiuni.

Acţiunile din Clasa A şi Clasa B au acelaşi drept de dividende, oferind, prin urmare, un drept egal la dividende tuturor acţionarilor. Acţiunile din Clasa B nu vor putea fi tranzacţionate public şi vor fi transferabile exclusiv între cei doi acţionari fondatori şi afiliaţii acestora. Dacă acţiunile din Clasa B sunt transferate unor persoane care nu sunt acţionarii fondatori sau afiliaţii acestora, aceste acţiuni vor fi convertite automat în acţiuni din Clasa A, ceea ce înseamnă că vor pierde drepturile de vot suplimentare. După conversie, o acţiune din Clasa B va fi convertită într-o acţiune din clasă A, menţinând astfel aceeaşi participare la profiturile companiei.

Chiar dacă acţiunile cu drept de vot multiplu nu sunt încă cunoscute în România, există companii care au două clase de acţiuni care oferă aceleaşi drepturi de dividende, indiferent de clasa de acţiuni, dar drepturi de vot diferite pentru membrii fondatori. Aceste acţiuni cu vot multiplu sunt prezente atât în pieţele din Europa, cât şi din SUA, fiind utilizate, spre exemplu, de companiile listate la bursa din New York, NASDAQ şi bursa din Varşovia. Potrivit furnizorului global de indici MSCI, în Europa, structurile de vot multiplu sunt predominante pe pieţele scandinave unde reprezintă 68% din pondere în Suedia, 53% în Danemarca şi 38% în Finlanda, urmată de Italia - 30%. În plus, constituenţii drepturilor de vot multiplu au avut o pondere de 20% în MSC Emerging Market Index conform cercetării din 2018.

Opţiunea de a introduce cele două clase de acţiuni cu drepturi de vot multiplu este susţinută atât de argumente juridice româneşti şi europene, cât şi de jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, prin decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, a stabilit că prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 acordă acţionarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acţiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot pe acţiune. Pe lângă aceasta, legislaţia românească privind pieţele de capital recunoaşte în mod repetat posibilitatea de a stabili clase de acţiuni cu drepturi de vot multiplu în art. 42 şi art. 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 şi art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018.

În data de 30 august 2021, One United Properties a raportat rezultatele pentru prima jumătate a anului 2021. Compania a înregistrat o cifră de afaceri record de 434 milioane lei în primele şase luni ale anului, o creştere de 96% faţă de aceeaşi perioadă din 2020 şi un profit net de 147,5 milioane lei, o creştere de 267%.

În data de 9 septembrie 2021, Bursa de Valori Bucureşti a anunţat că începând cu 20 septembrie, acţiunile ONE vor fi incluse în indicele BET - cel mai important indice pentru piaţa de capital din România, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide acţiuni.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Investiţii

Perspective

Companii