Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Ansamblul Mitropolitan Iaşi: Peste 20.000 mp de clădiri de patrimoniu vor fi reabilitaţi

F.A. Investiţii /

 Ansamblul Mitropolitan Iaşi: Peste 20.000 mp de clădiri de patrimoniu vor fi reabilitaţi
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  O investiţie de 60,2 milioane lei va readuce pe harta turistică Ansamblul Mitropolitan din Iaşi. Complexul, din Şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt, cuprinde clădiri emblematice din oraşul Iaşi, fiind totodată sediul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

  Construcţiile asupra cărora se va interveni în cadrul proiectului sunt: Catedrala Mare, Mitropolia Veche (Biserica Sf. Gheorghe), Palatul Mitropolitan, Cancelaria Mitropolitană.

  Biblioteca Mitropolitană "Dumitru Stăniloae", Căminul monahal "Sf. Gheorghe" şi Casa "Epivata", ne-a precizat domnul Ionuţ Bursuc, consilier fonduri externe în cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

  Clădirile din cadrul ansamblului sunt toate monumente istorice construite în decursul a câtorva sute de ani începând cu secolul XVIII.

  Iaşiul atrage aproximativ un milion de pelerini pe an care vizitează Ansamblul Mitropolitan. De asemenea complexul atrage şi peste 25.600 de turişti aflaţi în călătorii de natură cultural-istorică. Reabilitarea acestor obiective va spori semnificativ numărul turiştilor şi va aduce beneficii economice importante oraşului.

  Finanţarea proiectului va fi asigurată în procent de 80% din fonduri europene

  Proiectul "Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iaşi" a fost acceptat spre finanţare prin Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".

  Din valoarea totală a investiţiei 48,64 milioane lei reprezintă suma eligibilă spre finanţare prin POR. La aceasta se adaugă 68.522 lei valoarea neeligibilă şi 11,5 milioane lei valoarea TVA-ului.

  Contractul de finanţare nerambursabilă a fost încheiat la 27 decembrie 2011 între Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, beneficiarul proiectului, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organismul intermediar pentru POR, potrivit domnului Ionuţ Bursuc.

  Peste 20.000 mp de clădiri vor fi reabilitaţi

  Lucrările vizează restaurarea unei suprafeţe de aproximativ 20.500 mp a obiectivelor de patrimoniu, amenajări peisagistice pe o suprafaţă de peste 10.000 mp cât şi amenajarea a 9.000 mp de alei pietonale şi auto.

  Cancelaria şi Biblioteca vor fi consolidate

  Asupra corpului Cancelariei Mitropolitane se vor realiza lucrări de consolidare structurală, se va schimba învelitoarea, se va reface plastica faţadelor şi iluminatul arhitectural. În interiorul clădirilor se vor realiza recompartimentări, pardoselile vor fi înlocuite, se va restaura tâmplăria, se vor realiza reparaţii parţiale ale tencuielii pereţilor şi tavanelor. De asemenea se va îmbunătăţi gradul de rezistenţă la foc a clădirii, detaliază domnul Bursuc.

  Cancelaria găzduieşte la subsol şi la demisol arhiva, depozitul de carte veche, centrala termică. La parter există o sală de evenimente şi birouri, iar etajul are destinaţia de birouri.

  Categoriile de lucrări prevăzute pentru Cancelarie vor fi executate şi la Corpul Bibliotecii Mitropolitane "Dumitru Stăniloae". Clădirea are la subsol şi demisol funcţiunile de atelier de restaurare. La parter se află sediul unui post de radio, o bibliotecă, săli de lectură, săli de studiu, birouri, iar la etaj sunt spaţii de cazare pentru o parte din personalul ansamblului mitropolitan.

  Un muzeu va fi amenajat în subsolul Catedralei Mitropolitane

  Lucrările la Catedrala Mare (Mitropolitană) au în vedere amenajarea subsolului. Proiectul cuprinde reamenajarea căilor de acces în subsol şi a subsolului propriu-zis. Pentru intrarea în subsol există trei căi de acces, una principală şi două laterale.

  Calea principală de acces va fi transformată. Accesul principal se realizează printr-o construcţie nouă amplasată în subteran, în zona de Vest a Catedralei. Aceasta va deveni, în urma lucrărilor de amenajare, intrarea principală pentru turişti.

  În holurile acceselor laterale vor fi amenajate două spaţii expoziţionale pentru articole bisericeşti.

  Totodată se va realiza un acces secundar pentru evacuarea persoanelor în partea din spate a mitropoliei sub fântâna lui Mihail de Hodocin.

  În subsol se găsesc mai multe spaţii, aflate în stransă legatură unele cu altele. După reamenajare subsolul va dobândi funcţiunea principală de muzeu dotat cu spaţiu polivalent combinat cu zone de cult religios.

  Grupurile sanitare care deservesc Ansamblul Mitropolitan, situate într-o clădire semi-îngropată din colţul de nord vest al incintei, vor fi extinse şi modernizate.

  De asemenea, se va restaura Catapeteasma din Catedrala Mitropolitană, iar într-un spaţiu din cadrul subsolului Catedralei Mitropolitane se va realiza pictura "din nou". Lucrări de restaurare a picturii Catedralei Mitropolitane au fost realizate şi în perioada 2003-2006.

  La nivelul solului se vor realiza lucrări de refacere a structurii de circulaţie a pietonilor cu dale din piatră, cât şi a spaţiilor verzi.

  Lucrări de restaurare a catapeteasmei Catedralei Vechi

  Lucrări de intervenţie se vor realiza şi la căminul Monahal "Sf. Gheorghe" şi la Casa "Epivata". Acestea vor avea în vedere refacerea învelitorii, refacerea plasticii faţadelor - iluminatul arhitectural, potrivit domnului Bursuc.

  Palatul Mitropolitan va beneficia doar de lucrări de schimbare sau recondiţionare a tâmplăriei, refacerea plasticii faţadelor şi iluminat arhitectural.

  De asemenea se vor executa lucrări la Catedrala Veche. Acestea au în vedere: schimbarea sau recondiţionarea tâmplăriei, refacerea plasticii faţadelor - iluminat arhitectural, conservarea şi restaurarea tâmplăriei (catapeteasmei).

  Contractul de lucrări urmează să fie atribuit

  Proiectul se află la această dată în etapa desfăşurării procedurilor de achiziţie publică pentru lucrările de construcţie.

  Două licitaţii au fost lansate în acest sens în luna octombrie a anului trecut, prima dintre ele fiind anulată la doar câteva zile după lansare pentru abateri de la prevederile legale.

  Potrivit estimărilor beneficiarului, contractul de execuţie se ridică la suma de 41,5 milioane lei fără TVA. Criteriul de atribuire care va fi aplicat pentru selectarea câştigătorului se referă la "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Componenta cea mai importantă va fi preţul care va avea o pondere de 70% în determinarea câştigătorului, urmat de "perioada de garanţie a lucrărilor cu un procent de 30%".

  Ofertele au fost deschise în luna decembrie, dar contractul nu fusese încă atribuit la finele lunii martie. Întârzierea atribuirii se datorează suspendării procedurii în perioada 11 ianuarie-12 februarie 2013. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a suspendat procedura în aşteptarea unui verdict din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) la contestaţia depusă de ofertantul Victor Construct. Această companie a acuzat faptul că autoritatea contractantă a răspuns la cererile de clarificări prin modificarea documentaţiei tehnice. Astfel, contestatara s-a văzut nevoită să îşi modifice oferta cu fiecare schimbare a documentaţiei. Contestatara a declarat că este imposibil să îşi adapteze oferta dacă beneficiarul nu acceptă prelungirea termenului pentru depunere ofertelor. Contestaţia a fost respinsă de CNSC, ca tardiv introdusă.

  Potrivit contractului de finanţare, durata stabilită pentru implementarea proiectului este de 42 de luni. În condiţiile în care nu vor exista prelungiri, investiţia urmează să fie finalizată până în luna iunie 2015.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional