Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

ANUL TRECUT Regiunea Vest a avut unul dintre cele mai rapide ritmuri de creştere de după criză

Finanţare /

Sorin Maxim

Sorin Maxim

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Regiunea Vest a înregistrat, în 2019 - an care a consemnat şi la nivel global o intensificare notabilă a activităţii economice - unul dintre cele mai rapide ritmuri de creştere din perioada ulterioară declanşării crizei financiare globale (în jurul a 6,5%), ne-a transmis Sorin Maxim, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest (ADR V). Acesta ne-a spus că Regiunea Vest a ajuns la 67% din media UE (28), cu o valoare de 20.000 de euro per capita PPS (PIB pe cap de locuitor la standardul puterii de cumpărare), fiind întrecută doar de Regiunea Bucureşti-llfov, cu valoarea de 43.200 de euro per capita PPS.

  Sursa citată ne-a declarat: "Din păcate, mare parte a forţei de muncă, a cifrei de afaceri şi a exporturilor se concentrează într-un număr mic de sectoare. Se impun măsuri care să permită trecerea la activităţi cu o valoare adăugată cât mai mare în rândul sectoarelor tradiţionale, ca parte a strategiei pe "două nivele": continuarea promovării investiţiilor străine directe şi scalarea companiilor din sectoarele tradiţionale.

  Dincolo de investiţiile realizate de mediul de afaceri ca parte a planurilor lor de dezvoltare, investiţiile publice şi private cu ajutorul fondurilor europene au reprezentat, în anul 2019, o sursă importantă de dezvoltare".

  Sorin Maxim ne-a precizat că Programul Operaţional Regional 2014-2020 continuă să finanţeze investiţiile pe care le-a sprijinit în perioada 2007-2013, dar şi noi categorii de proiecte faţă de programul precedent - transport public urban, reabilitare termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităţilor dezavantajate, entităţi de transfer tehnologic: "Este greu să facem o ierarhizare a proiectelor aflate în implementare în Regiunea Vest, pentru că ele sunt foarte multe şi toate importante pentru comunităţile unde vor produce efecte. Vor produce, aşadar, schimbări în bine pe multiple paliere, fie că vorbim despre spitale şi şcoli care vor fi reabilitate şi modernizate, drumuri mai bune sau piste pentru biciclete, noi mijloace de transport, moderne şi nepoluante - tramvaie noi (Timişoara, Arad, Reşiţa) sau autobuze electrice pentru oraşele din Regiunea Vest şi obiective de patrimoniu restaurate şi puse în valoare, cum sunt Castelul Corvinilor, Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Dealul Cetăţii Deva - lncinta I (Hunedoara), Cetatea Ladislau de la Coronini (Caraş-Severin), Cetatea lneului şi Casa Urbarială (Arad) ori Domul Romano-Catolic din Piaţa Unirii - Timişoara, ca să oferim doar câteva exemple. Şi nu mai puţin importante sunt finanţările dedicate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii".

  Regiunea Vest a beneficiat de o alocare financiară de 653 milioane euro în cadrul Regio-POR 2014-2020

  Regiunea Vest a beneficiat de o alocare financiară de 653 de milioane de euro în cadrul Regio-POR 2014-2020, din care aproximativ 643 de milioane de euro fonduri nerambursabile (FEDR şi bugetul de stat), conform directorului general al ADR V.

  Domnia sa ne-a spus: "La nivelul regiunii noastre au fost depuse până în prezent 1.352 de proiecte, în valoare totală de aproape 1,9 miliarde euro. Au fost contractate 545 dintre acestea şi vorbim despre proiecte în valoare totală de peste 1 miliard de euro (1.052,81 milioane euro), din care aproximativ 800 de milioane de euro finanţare nerambursabilă. De asemenea, alte 388 de proiecte sunt pregătite de contractare.

  Iar lista proiectelor finanţate din fonduri europene se va Iărgi odată cu decizia Guvernului Romăniei de a supracontracta proiectele aflate în rezervă pe diferite axe în cadrul POR. Vor fi supracontractate toate proiectele aflate în rezervă pe axele prioritare 3 (3.1.C) - Eficienţă energetică - lluminat public, 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reşedinţă de judeţ (pentru investiţii în mobilitate urbană, regenerare urbană, comunităţi marginalizate, regenerare urbană şi educaţie), 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale (investiţii privind modernizarea creşelor, a grădiniţelor, şcolilor, liceelor tehnologice şi universităţilor) şi 13 - Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii (investiţii în infrastructura socială, de petrecere a timpului liber şi de reabilitare a spaţiilor publice)".

  În Regiunea Vest vor putea fi supracontractate 90 de proiecte care se aflau în lista de rezervă, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 223,80 milioane euro, potrivit sursei citate. Totodată, vor fi acoperite sume în valoare de 41,48 milioane euro, asumate din contribuţie proprie de către beneficiari, pentru a se încadra în alocările financiare iniţiale.

  Prin aplicarea acestor măsuri, valoarea proiectelor contractate în Regiunea Vest ar urma să ajungă, în final, Ia 1,13 miliarde euro - fonduri europene nerambursabile şi o rată de contractare de 176,04%.

  Sorin Maxim ne-a comunicat: "Marea provocare este să transformăm aceşti bani în lucrări, în realizări în teren, iar asta depinde foarte mult de capacitatea beneficiarilor, şi nu doar a lor, de a se mobiliza. Avem de procesat un volum imens de documente, este nevoie de consultanţi buni, de executanţi care să poată duce la bun sfârşit investiţiile la termenele stabilite. Este un efort mare pentru toată lumea şi nu putem face rabat de la calitate.

  Ştim că sunt probleme la licitaţii, cu contestaţii care duc uneori la întârzieri în derularea proiectelor, iar un lucru îmbucurător este decizia recentă a Guvernului de a înfiinţa instanţe regionale dedicate pentru judecarea contestaţiilor de la proiectele publice.

  Ne dorim finanţări adaptate nevoilor din fiecare regiune, ne dorim proceduri simplificate, vrem să creştem eficienţa în gestionarea şi implementarea proiectelor europene şi credem că pentru acest lucru este necesară o descentralizare reală a sistemului. (...)

  Dacă discutăm despre plăţile realizate în cadrul POR 2014-2020, la data de 31.12.2019 acestea au fost în cuantum de 97.257.652,85 euro (fonduri FEDR)".

  În prezent, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are ca prioritate implementarea în cele mai bune condiţii a Programului Operaţional Regional 2014-2020, astfel încât Regiunea Vest să beneficieze de finanţări consistente în actualul exerciţiu financiar şi să fie evitat riscul de dezangajare a fondurilor europene, potrivit domnului Maxim.

  În acest context, pentru simplificarea procedurilor, acordăm o atenţie deosebită informatizării atât în relaţia cu beneficiarii, cât şi intern, pentru optimizarea activităţii ADR Vest.

  O prioritate a ADR Veste este pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027

  O altă prioritate a ADR Veste este pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027, care va aduce schimbări faţă de perioada actuală. Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiţii a UE, orientând intervenţiile către inovare şi digitalizare, emisii reduse de carbon, conectivitate şi mobilitate durabilă, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.

  ADR Vest a început activităţile de planificare la nivel regional pentru perioada 2021- 2027. Pentru fundamentarea investiţiilor din fonduri UE la nivel regional este necesară elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională Vest 2021-2027 (PDR), care va conţine şi Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2021-2027. Documentul reprezintă baza pentru viitoarele investiţii UE în regiune. ADR Vest a început procesul de elaborare, potrivit reprezentantului Agenţiei.

  Sorin Maxim ne-a declarat: "În perioada 2021-2027, ştim că se va pune accent pe inovare şi cercetare - aproximativ 35% din Fondurile Politicii de Coeziune vor merge către obiectivul de politică 1 - "O Europă mai inteligentă". Pentru a putea accesa aceste fonduri, a fost iniţiată actualizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3), în urma atelierelor de descoperire antreprenorială pe care le organizăm. Domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Vest sunt: Industria alimentară şi agricultura; Digitalizare, industrializare, inclusiv lndustry 4.0; Eficienţă energetică şi clădiri sustenabile; Industria prelucrătoare; Sănătate şi calitatea vieţii; lndustrii creative şi culturale.

  Alături de trasarea priorităţilor de dezvoltare antreprenorială, ţinta noastră este pregătirea unui portofoliu regional de proiecte mature pentru 2021".

  În ceea ce priveşte proiectele de tip smart, la nivel regional regăsim astfel de proiecte în cadrul primelor patru axe prioritare ale POR 2014- 2020, după cum urmează:

  1. Promovarea transferului tehnologic;

  2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;

  3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;

  4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

  Dacă la nivelul primelor două axe vorbim despre proiecte de smart economy - cu un accent crescut pe inovaţie, antreprenoriat şi productivitate, la nivelul celorlalte două axe prioritare, proiectele urmăresc intervenţii de tip smart city cu accent pe smart living şi smart mobility.

  Pe lângă iniţiativele care ţin de Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este implicată în multe alte proiecte internaţionale de tip smart sau cu componente smart, alături de alţi parteneri europeni: platforma "Arome Proprii" - proiectul NICHE, Digital Innovation Hub, DEVISE, Digital Regions, Enterprise Europe Network etc.

  Proiectul "NICHE - Dezvoltarea de lanţuri valorice inovative în sectorul agroalimentar" este o iniţiativă a ADR Vest, finanţată prin Programul Interreg Europe, care îşi propune crearea de ecosisteme favorabile inovării în sectorul agroalimentar în şapte regiuni europene.

  ADR V a derulat un proiect pilot în sprijinul producătorilor de produse alimentare din Regiunea Vest

  În cadrul NICHE, ADR Vest a derulat un proiect pilot în sprijinul producătorilor de produse alimentare din Regiunea Vest (judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad şi Hunedoara), dar şi a comunităţilor locale din zonele urbane.

  ADR Vest, alături de Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologie şi clusterele TIC şi Automotivest, susţin digitalizarea la nivel regional, folosind oportunităţile oferite de Comisia Europeană, care sprijină crearea şi funcţionarea unor hub-uri de inovare digitală în statele membre ale Uniunii Europene. Acestea funcţionează ca un one-stop-shop pentru a facilita transformarea digitală a industriei la nivelul regiunilor. Ele ajută companiile să devină mai competitive pe piaţă, prin folosirea tehnologiilor digitale în dezvoltarea afacerilor, în procesele de producţie, în furnizarea de produse şi servicii.

  Un astfel de hub de inovare digitală a fost selectat să funcţioneze în Regiunea Vest. Consorţiul format din partenerii mai sus menţionaţi a trecut printr-o fază de formare şi pregătire, urmând ca în 2020 să aplice la programul de finanţare ce va fi lansat la nivel european şi care va asigura operaţionalizarea activităţilor viitorului Digital Innovation Hub.

  DEVISE - "lMM-uri din tehnologia digitală în sprijinul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă" este un alt proiect finanţat prin Programul Interreg Europe 2014- 2020, la care Regiunea Vest - Româ­nia participă alături de alte nouă regiuni partenere. Proiectul urmăreşte deblocarea şi exploatarea potenţialului pe care îl au IMM-urile din tehnologia digitală în a asigura competitivitatea celorlalte lMM-uri, din sectoarele incluse în Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă. Se doreşte facilitarea trans­formării digitale regionale prin parteneriat între regiuni, factori de decizie, organizaţii de sprijinire a afacerilor, centre educaţionale şi lMM-uri din domeniul digital şi din sectoarele de specializare in­teligentă.

  ADR Vest participă la proiectul "Digital Regions - politici regionale care adoptă principiile lndustriei 4.0 pentru digitalizare"

  Tot prin Programul Interreg Europe, ADR Vest participă la proiectul "Digital Regions - politici regionale care adoptă principiile lndustriei 4.0 pentru digitalizare", după cum ne-a spus Sorin Maxim. Sunt opt regiuni europene partenere, iar provocarea lor comună este de a adapta politicile de inovare pentru a sprijini specializarea inteligentă în industriile de prelucrare, ca rezultat al trendului global Industria 4.0. Obiectivul proiectului este creşterea numărului de IMM-uri din industria prelucrătoare care cooperează cu alţi actori din zona de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) din regiunile participante pentru a integra soluţii ale I4.0. Clusterul Automotivest va fi implicat ca stakeholder regional în cadrul proiectului, ca urmare a interesului membrilor din domeniul automotive de a integra soluţii I4.0.

  De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este parte a reţelei Enterprise Europe Network (EEN), alături de ADR Sud-Vest Oltenia, Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi Universitatea Craiova, prin Consorţiul RO-BOOST SMEs.

  EEN este cea mai mare reţea europeană care sprijină întreprinderile mici şi mijlocii în dezvoltarea potenţialului inovativ şi de afaceri pentru creşterea competitivităţii, dezvoltare inteligentă şi durabilă. Enterprise Europe Network oferă diferite servicii: consiliere cu privire la politici, reglementări legale şi programe de finanţare europene, internaţionalizare, intermedierea de parteneriate pentru proiecte internaţionale de cercetare-dezvoltare şi afaceri, facilitarea inovării şi a transferului tehnologic etc.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional