Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2019

APMCR anunţă finalizarea proiectului în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu

C.B. Ştirile Zilei /

APMCR anunţă finalizarea proiectului în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu

Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, a implementat, în perioada 27.09.2018-26.01.2020, proiectul "Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluţii care să conducă la creşterea accesibilităţii clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB", conform unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Potrivit sursei citate, acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1. "Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente", Obiectiv specific:1.1 "Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP".

Astfel, obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea capacităţii APMCR de a formula propuneri alternative la Politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluţii care să conducă la creaşterea accesibilitaţii clădirilor de locuit de tip nZeb şi combaterii săraciei energetice, în special pentru populaţia din mediul rural aparţinând categoriilor de venituri sub medie.

Iar scopul proiectului l-a reprezentat pregătirea profesională a angajaţilor, membrilor şi voluntarilor APMCR şi a ONG-urilor partenere în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii proprii a acestora de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului au rezultat următoarele:

Studiu privind tehnici şi tehnologii de realizare clădiri de locuit de tip nzeb în zone cu climă temperată;

Suport de curs de comunicare specifică ONG-urilor, lobby-ului sau advocacy-ului (acreditat ANC- Specialist în activitatea de lobby) şi organizare sesiune de curs;

Suport de curs de instruire în tehnici si tehnologii de realizare de clădiri de locuit de tip nZeb în zone cu climă temperate şi organizare sesiune de curs;

Propunere de Politică publică alternativă la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluţii care să conducă la creşterea accesibilităţii clădirilor de locuit de tip nZEB- SOL nZEB;

Metodologie de soluţii ieftine,durabile şi uşor de realizat pentru locuinţe de tip nZEB;

Ghid de soluţii ieftine, durabile şi facile din punct de vedere al realizării, pentru creşterea nivelului de confort, reducerea consumului de energie şi creşterea independenţei energetice a locuinţei.

Reţea SOL nZEB.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Perspective

Consilier

Legea

Internaţional