Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Argeş: 14 unităţi de învăţământ din Argeş vor fi reabilitate prin POR

F.A. Investiţii /

Colegiul Carol I din Câmpulung

Colegiul Carol I din Câmpulung

O investiţie totală de 56,19 milioane lei a fost aprobată pentru 14 proiecte de reabilitare unităţi de învăţământ în judeţul Argeş. Proiectele vor beneficia de finanţare din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, "Îmbunatăţirea infrastructurii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 4, "Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Argeş.

Obiectivul domeniului major de intervenţie 3.4 îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru formare profesională, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional, conform autorităţii de management pentru Programul Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Astfel, localităţile Lereşti, Râca, Albeştii de Argeş, Bârla, Dârmăneşti, Muşăteşti, Cocu, Corbeni, Budeasa şi municipiul Câmpulung vor beneficia de unităţi de învăţământ modernizate.

Comuna Albeştii de Argeş, sat Brăteşti - reabilitarea şi modernizarea şcolii cu clasele I-VIII

Primăria Comunei Albeştii de Argeş a semnat un contract de finanţare în valoare de peste 2,1 milioane lei în vederea reabilitării şi modernizării şcolii cu clasele I-VIII din comuna Brăteşti. Asistenţa nerambursabilă acordată pentru acest proiect prin Programul Operaţional Regional este de aproape 1,65 milioane lei.

Semnarea contractului a avut loc în data de 13 mai 2010, ne-a informat domnul Cristi Ştefan, promotor local pentru Primăria Comunei Albeştii de Argeş.

Cererea de oferte pentru atribuirea lucrărilor de construcţie a fost lansată în data de 19 iulie 2010, iar ofertele au fost deschise la data de 2 august 2010. Contractul de execuţie a fost estimat la valoarea de 1,37 milioane lei.

Proiectul prevede reabilitarea celor două corpuri ale şcolii. Se va lucra la zidărie, se vor face compartimentări, se va schimba instalaţia electrică, mobilierul. Dotările noi vor cuprinde: tehnică de calcul, televizoare. De asemenea, se va amenaja un teren de sport cu gazon sintetic.

Lucrările vor fi finalizate în termen de 17 luni de la semnarea contractului.

Comuna Bârla - două proiecte

În satul Mozăceni-Vale va fi reabilitată, extinsă şi dotată şcoală cu clasele I-VIII, iar în satul Urluieni va fi reabilitată, extinsă şi dotată şcoală cu clasele I-VIII.

Contractele de finanţare pentru proiectele de reabilitare ale şcolilor cu clasele I-VIII din satele Mozăiceni- Vale şi Urluieni, nu fuseseră încă semnate la mijlocul lunii octombrie.

Proiectul din satul Mozăiceni-Vale se ridică la valoarea totală de 6,5 milioane lei, iar cel din Urluieni la 6,3 milioane lei.

După semnarea contractului următoarea etapă este organizarea licitaţiei în vederea atribuirii contractului de lucrări, ne-a precizat doamna Valerica Muşat, secretar în cadrul Primăriei Comunei Bârla.

Comuna Budeasa, sat Caloteşti, reabilitare şi dotare Şcoală

Lucrările ce vor fi realizate la Şcoala Caloteşti din Comuna Budesa în umătorii doi ani vor presupune o investiţie de 3,9 milioane lei. Primăria Budeasa va contribui la proiect cu suma de 27 mii lei şi, de asemenea, va acoperi TVA-ul.

Reabilitarea va consta în montarea parchetului, termopane, geamuri, uşi, lambriuri, potrivit Primarului Comunei Budeasa, domnul Ştefan Ion.

De asemenea, va fi construită o mini sală de sport, cu o suprafaţă de 200 mp. Noua clădire va cuprinde bineînţeles vestiare, camere pentru material didactic şi dotări.

Proiectul va fi încheiat până la sfârşitul anului 2012.

Comuna Cocu, sat Cocu - dotarea, modernizarea şi extinderea şcolii cu clasele I-VIII

Licitaţia electronică pentru atribuirea lucrărilor de execuţie la şcoala cu clasele I-VIII din satul Cocu, comuna Cocu, se afla în desfăşurare la jumătatea lunii octombrie.

"Dacă nu nor fi contestaţii sperăm ca în jurul a 15-20 noiembrie să înceapă deja lucrările", ne-a declarat domnul Gheorghe Tuca, primar al Comunei Cocu.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 2 milioane lei din care asistenţa nerambursabilă acordată prin POR se ridică la 1,57 milioane lei, iar contribuţia Primăriei Comunei Cocu este de 32.000 lei, reprezentând 2%.

La mijlocul lunii octombrie primăria nu primise încă fonduri europene pentru implementarea proiectului, dar urma să trimită o cerere în acest sens în a treia săptămână a lunii.

În cadrul acestui proiect va fi înlocuită instalaţia electrica în toată şcoală, se vor realiza finisaje interioare, va fi înlocuit mobilierul vechi de 46 de ani şi vor fi dotate două laboratoare: de fizică-chimie şi informatică.

Proiectul include, de asemenea, construcţia unei săli de sport cu o suprafaţă de 488 mp, pe structură metalică.

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni de la data semnării contractului, iar lucrările de execuţie propriu-zise se vor extinde pe o perioadă de 9 luni.

"Noi am început lucrările la această şcoală din 2003 când am înlocuit acoperişul care era degradat. În 2005-2006 am înlocuit tâmplăria exterioară, iar în 2007-2008 am construit un grup sanitar modern şi am instalat un sistem de încălzire centrală pentru toată şcoala. În majoritatea lor lucrările au fost realizate din fonduri proprii şi fonduri alocate de consiliul judeţean. Pentru grupul sanitar şi sistemul de încălzire centrală am primit 1 miliard lei vechi fonduri guvernamentale", a precizat domnul Tuca.

La această şcoală vor învăţa copiii din Cocu cât şi din localităţi învecinate precum: Răchiţele de Jos, Bărbăteşti, Răchiţele de Sus.

Comuna Corbeni, localitatea Corbeni - reabilitarea Grupului Şcolar

Contractul de finanţare pentru reabilitarea Grupului Şcolar Corbeni nu a fost încă semnat, dar primăria Comunei Corbeni a primit o notificare prin care a fost informată de aprobarea proiectului.

Valoarea proiectului se ridică la 3,6 milioane lei şi prevede reabilitarea construcţiei de la temelie până la dotări: "Se ia de la zero doar carapacea rămâ­ne", ne-a declarat domnul Daniel Dincuţa, Primarul Comunei Corbeni.

Astfel, vor fi schimbate instalaţiile, electrice, sanitare şi termice, va fi refăcută tencuiala, iar pe tavane vor fi montate plăci de beton.

În această şcoală vor învăţa în jur de 300 de elevi, de gimnaziu şi liceu. Până la finalizarea lucrărilor toţi elevi, atât de şcoală generală cât şi de liceu, vor învăţa într-o altă clădire. După finalizarea lucrărilor la şcoala din Corbeni va fi loc şi pentru elevii de clasele I-IV care vor veni din localitatea învecinată Rotunda.

Durata de implementare a proiectului este un an.

Comuna Dârmăneşti, sat Piscani - dotarea şi extinderea şcolii cu clasele I-VIII

Proiectul tehnic pentru extinderea şcolii cu clasele I-VIII din satul Piscani, comuna Dârmăneşti, a fost finalizat. Licitaţia pentru lucrările de execuţie urma să fie lansată pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice în săptămâna 18-23 octombrie 2010.

Primăria Dârmăneşti a semnat contractul de finanţare prin Programul Operaţional Regional în luna septembrie, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la 1,78 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă se ridică la 1,31 milioane lei.

O nouă clădire ataşată de cea veche va fi construită. Aceasta va cuprinde două laboratoare, unul de informatică şi unul de fizică, toalete. De asemenea, va fi construită o sală de sport pe structură metalică, ce va avea o suprafaţă de 600 mp.

Primăria nu primise încă fonduri europene pentru realizarea acestui proiect la jumătatea lunii octombrie dar prima cerere fusese deja depusă, conform domnului Emilian Ciolan, primarul Comunei Dârmăneşti.

Durata de implementare a proiectului este de un an, urmând ca lucrările să fie finalizate până la sfârşitul anului viitor.

Comuna Lereşti

Peste 6,74 milioane lei vor fi investite în reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale, preuniversitare din Comuna Lereşti, prima din judeţul Argeş care a depus proiecte pentru reabilitare şcoli în spaţiul rural. Valoarea finanţării nerambursabile acordate pentru cele trei şcoli ce vor fi reabilitate în comuna Lereşti este de 5,22 milioane lei.

Comuna Lereşti, sat Voineşti - reabilitarea, modernizarea şi echiparea şcolii cu clasele I-VIII

Contractul de finanţare pentru reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII din satul Voineşti, Comuna Lereşti, a fost semnat în data de 2 decembrie 2009, iar licitaţia pentru lucrările de execuţie a fost lansată la începutul anului 2010. La mijlocul lunii octombrie ofertele de execuţie erau încă în evaluare.

Valoarea totală a acestui proiect este de 2,16 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă se ridică la 1,72 milioane lei.

Lucrările prevăzute pentru cele două corpuri de clădire ale şcolii sunt: termoizolare, consolidarea structurii de rezistenţă, schimbarea acoperişului, schimbarea instalaţiilor termice, electrice, centrală termică. Şcoala va fi dotată cu calculatoare, table ecologice, birouri, echipamente laboratoare.

Termenul pentru finalizarea acestui proiect este de 15 luni de la data semnării contractului de finanţare, ne-a informat domnul Remus Brăguţă, promotor local al Primăriei Comunei Lereşti.

Comuna Lereşti, sat Pojorâta - reabilitarea, modernizarea şi echiparea şcolii cu clasele I-VIII

Prima licitaţie offline lansată pentru reabilitarea şcolii cu clasele I-VIII din satul Pojorâta în data de 15 martie 2010 a fost anulată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în data de 26 mai 2010. O nouă licitaţie a fost lansată în data de 16 iunie 2010, în urma căreia lucrările de reparaţii generale şi renovare au fost atribuite, în data de 25 august 2010, firmei SC And Secom Intexim SRL din Câmpulung pentru suma de 372,77 mii lei.

Pentru acest obiectiv se vor realiza aceleaşi lucrări precum în cazul şcolii din Voineşti, ne-a precizat domnul Remus Brăguţă.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 20 ianuarie 2010. Valoarea totală a contractului se ridică la 727 mii lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 588,82 mii lei.

Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este de 8 luni de la data atribuirii contractului.

De asemenea, Primăria Comunei Lereşti mai desfăşoară un proiect de reabilitare, modernizare şi echipare a infrastructurii educaţionale, preuniversitare finanţat prin Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.4 în satul satul Lereşti. Valoarea acestui proiect este de 3,85 milioane lei, iar valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 2,9 milioane lei.

Comuna Muşăteşti, sat Robaia - modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII

În vederea modernizării, extinderii şi dotării şcolii cu clasele I-VIII din satul Robaia, comuna Muşateşti se va investi suma de 2,8 milioane lei fără TVA. Contribuţia de la bugetul local al Comunei Muşateşti este de 47,771 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

Până la mijlocul lunii octombrie nu fuseseră primite fonduri europene pentru implementarea proiectului datorită amâ­nării datei de semnare a contractului de finanţare.

Principalele lucrări ce urmează să fie realizate vizează: reabilitarea construcţiei, construirea a patru săli de laboratoare şi construirea unei săli moderne de sport, ne-a explicat domnul Mircea Păuna, primar al Comunei Muşateşti.

Astfel, procesul de reabilitare cuprinde înlocuirea învelişului cu tablă de oţel zincată de 0,4 mm, montarea de jgheaburi din tablă zincată, montare tâmplărie dublă de răşinoase, geamuri termoizolante. Va fi refăcută tencuiala în praf de piatră pentru suprafaţa existentă.

Modernizarea parterului va consta în refacerea tavanelelor, parchetului şi în zugrăvirea pereţilor. Astfel, la acest nivel vor fi modernizaţi 550 mp. Parterul cuprinde două grupe de grădiniţă (suprafaţă 70 mp), două laboratoare (suprafaţă 69 mp), patru săli de clasă (cu o suprafaţă totală de 294 mp), grup sanitar (suprafaţă 16 mp, aici va fi înlocuită gresia şi faianţa).

Modernizarea etajului va consta în refacerea parchetului şi a zugrăvelii pe o suprafaţă de 567 mp. Etajul cuprinde cinci laboratoare (cu o suprafaţă totală de 108 mp), un depozit (7 mp), 6 săli de clasă (suprafaţă 349 mp) şi un grup sanitar (suprafaţă 16 mp).

Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru modernizarea şcolii din satul Robaia a fost realizat de firma - SC Euroconsult Inteligent 2000 SRL din Piteşti.

Investiţia va fi demarată în vederea pregătirii instituţiei şcolare pentru înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2012-2013, a clasei a IX-a.

Proiectul este de maximă importanţă pentru comunitatea din zonă având în vedere că aici vor învăţa nu doar elevi din satul Robaia ci şi din satele învecinate.

Intenţia autorităţilor este să realizeze o şcoală tip campus. A existat şi propunerea ca elevi din alte sate să beneficeze în incinta şcolii de cazare pe timpul săptămânii.

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni.

Comuna Râca, satul Râca - modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii generale cu clasele I-VIII

Şcoala cu clasele I-VIII din satul Râca, comuna Râca va beneficia de o investiţie în valoare de 1,9 milioane lei pentru lucrări de modernizare, extindere şi dotare. Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat 19 martie 2010.

Contribuţia financiară a primăriei Râca este de 2% din valoarea totală a proiectului, reprezentând în jur 40 mii lei.

Primăria a primit deja fonduri europene pentru modernizarea şcolii din satul Râca în valoare de 235 mii lei, umând ca următoarea tranşă să fie primită în luna noiembrie.

Lucrările de execuţie au fost contractate în data de 5 octombrie 2010. Firma declarată câştigătoare în urma licitaţiei organizate de primărie a fost SC Eci Construct Company 2000, Pitesti.

La ora actuală amplasamentul a fost deja predat şi s-a început construcţia propriu-zisă, ne-a precizat Georgel Burcea, primarul Comunei Râca.

Astfel, va fi construită o clădire nouă care va cuprinde două săli pentru laboratoare, o sală de gimnastică, grupuri sanitare şi vestiare pentru elevi şi profesori. De asemenea, se va realiza modernizarea clădirii vechi, se va lucra la acoperiş, pardoseli şi plafoane.

Lucrările de execuţie la acest obiectiv vor fi încheiate în jurul datei de 5 februarie.

Municipiul Câmpulung - două colegii vor fi modernizate

Aproape 18,57 milioane lei vor fi inves­tite în două colegii din municipiul Câmpulung. Proiectul este finanţat din fonduri europene în proporţie de 85% în timp ce bugetul de stat are o contribuţie de 13%, iar Primăria Municipiului Câmpulung 2%.

Municipiul Câmpulung, Colegiul Pedagogic "Carol I"

Astfel, Colegiul Pedagogic "Carol I" va beneficia de o investiţie în valoare de 12,45 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă prin POR se ridică la 9,87 mii lei.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 5 august 2010, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 de luni, potrivit domnului Ioan Andrei, primarul Municipiului Câmpulung.

Principalele lucrări care se vor realiza sunt: lucrări şarpantă, reabilitări faţade, recompartimentări interioare, finisaje interioare (vopsitorii, parchetări, placări cu faianţă şi gresie), finisaje exterioare (termoizolare, schimbare tâmplărie exterioară, tencuieli decorative), instalaţii electrice, instalaţii termice şi sanitare, hidroizolaţi cu membrană butuminoasă, instalaţii exterioare de alimentare cu apă, instalaţii de utilizare gaze naturale, instalaţii exterioare de canalizare.

Până la jumătatea lunii octombrie nu fuseseră primite fonduri din finanţare sau prefinanţare şi se lucra la documentaţiile pentru licitaţia de lucrări.

Municipiul Câmpulung, Centrul de informare - Colegiul Tehnic Câmpulung

În proiectul "Centrul de informare - Colegiului Tehnic Câmpulung" se vor investi 6,12 milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 4,7 milioane lei.

Pentru acest proiect contractul de finanţare a fost semnat în data de 10 august 2010, perioada de implementare fiind de 24 de luni.

Şi la acest obiectiv se vor realiza aceleaşi tip de lucrări precum în cazul Colegiului "Carol I".

Nici în acest caz nu au fost primite încă fonduri europene.

La jumătatea lunii octombrie se lucra documentaţiile pentru lansarea licitaţiei de lucrări.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional