Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Clădirile eficiente necesită servicii administrative eficiente

F.A. Consilier /

Clădirile eficiente necesită servicii administrative eficiente
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Eficienţa în exploatare a clădirilor a devenit un subiect de actualitate deoarece poate genera valoare adăugată atât pentru proprietarii, cât şi pentru utilizatorii finali. Prin urmare, piaţa serviciilor de administrare a clădirilor (facility mana­gement) a cunoscut o evoluţie rapidă în ultimii ani şi s-a adaptat cerinţelor privind creşterea eficienţei.

  Piaţa de facility management din România este în continuă dezvoltare iar criza economică a dus la conştientizarea faptului că aceste servicii ajută considerabil la reducerea costurilor administrative şi de operare a clădirilor de orice natură, potrivit reprezentanţilor UTI Construction & Facility Management.

  Prin urmare, proprietarii încep să îşi bugeteze costuri de administrare a clădirii, pe care le externalizează către firme specializate. Anul trecut, piaţa de facility management locală a atins valoarea de 160-180 milioane euro. "Anul acesta sperăm ca valoarea ei să crească, la acest factor contribuind nu doar multi­naţionalele care au înţeles avantajele externalizării serviciilor, dar şi companiile locale care vor să îşi optimizeze costurile. De asemenea, reglementarea acestui tip de servicii şi crearea unor standarde de calitate, recunoscute şi adoptate atât de către furnizori, cât şi de clienţi, ar putea ajuta considerabil la creşterea acestui tip de afaceri", ne-au declarat reprezentanţii UTI.

  Conştientizarea impactului pozitiv asupra reputaţiei organizaţiei pe care îl poate aduce desfăşurarea unor activităţi sustenabile, în direcţia protejării şi conservării mediului înconjurător, precum şi alinierea la normele şi standardele europene, au contribuit de asemenea la creşterea cererii pentru servicii de facility management.

  În paralel, dezvoltările continue pe segmentul clădirilor de business, i-au făcut pe unii proprietari de clădiri să înţeleagă importanţa pe care o au serviciile de facility management şi rolul lor fundamental în definirea gradului de ocupare a clădirii şi al satisfacţiei chiriaşilor şi au decis alinierea obiectivelor de facility mana­gement cu strategia de afaceri, adaugă reprezentanţii UTI.

  Eficienţa energetică a devenit element de diferenţiere pentru clădiri

  Clădirile se diferenţiază în ceea ce priveşte eficienţa în exploatare în funcţie de cheltuieli cu utilităţile (rata cheltuielilor trebuie să fie păstrată cel puţin constantă dacă nu redusă în raport cu perioade similare, fără a diminua însă calitatea serviciilor), cheltuielile cu mentenanţa şi operarea clădirii, cheltuielile cu reparaţiile şi rata incidenţei acestora, respectiv gradul de ocupare a clădirii (care reflectă gradul de satisfacţie a chiriaşilor).

  Pragurile diferă în funcţie de tipul de clădire (de birouri, industrială etc), de echipamentele instalate în interior şi de clasa construcţiei (A, B, C). Cu toate acestea, cea mai mare cheltuială a unei clădiri este reprezentată de consumul energetic.

  Pentru a creşte performanţa energetică în cazul clădirilor de birouri şi a celor industriale, reprezentanţii UTI Construction & Facility Management recomandă o serie de măsuri complementare. Pentru început, instalaţiile dintr-o clădire trebuie să fie operate corespunzător, dar şi monitorizate în permanenţă pentru a fi identificate punctele slabe care necesită intervenţii preventive. Pot fi utilizate piese de schimb şi consumabile care generează consumuri reduse de energie. O atenţie deosebită va fi acordată verificării hidroizolaţiei şi a protecţiei termice a clădirii. Suplimentar, pot fi implementate tehnologii pentru recuperarea şi reintroducerea în procesele tehnologice a deşeurilor, căldurii şi a apei uzate. În cazul unei clădiri de birouri mai pot fi folosite, de exemplu, convertizoare de frecvenţă pentru sistemele de ventilaţie, care permit reglarea turaţiei pentru motoare exact atât cât este necesar. O altă soluţie ar fi utilizarea unui cazan în condensaţie, cu randament energetic superior, în locul unui cazan obişnuit.

  Nu în ultimul rând, se impune derularea unei acţiuni de conştientizare şi responsabilizare a utilizatorilor clădirii, fie că sunt proprietari, chiriaşi, personal administrativ, cu scopul de a utiliza eficient şi corect aparatura şi echipamentele din dotarea clădirii.

  Cererea se orientează spre servicii integrate

  În prezent, cererea pentru servicii de facility management se orientează spre pachete complete şi integrate de mentenanţă şi administrare, deoarece degrevează beneficiarul de grijile administrative, potrivit reprezentaţilor UTI.

  În plus, un furnizor specializat poate să eficientizeze cheltuielile de administrare şi operare ale clădirii. De asemenea, proprietarii de clădiri preferă să interacţioneze cu un singur furnizor de servicii care să aibă capacitatea să răspundă oricărei solicitări, să asigure fără întrerupere activitatea şi să soluţioneze rapid eventualele incidente. Nu în ultimul rând contează experienţa frunizorului de servicii în utilizarea celor mai recente tehnologii care pot reduce costurile de exploatare, eficientiza consumul de energie şi de utilităţi, precum şi să crească gradul de satisfacţie a ocupanţilor clădirii.

  Eficienţa clădirii porneşte din proiectare

  Eficienţa în exploatare a unei clădiri trebuie abordată încă de la început. Din perioada de proiectare trebuie luate în considerare procedurile de întreţinere şi operare a clădirii, iar conceptele arhitecturale trebuie să utilizeze eficient spaţiile funcţionale precum şi cele tehnice. De asemenea, trebuie avută în vedere utilizarea şi implementarea soluţiilor şi tehnologiilor "verzi", sustenabile şi eficiente energetic, folosirea de materiale noi cu grad ridicat de protecţie termică şi rezistenţă, automatizarea proceselor tehnologice prin integrarea tuturor instalaţiilor în aplicaţii software de management al clădirilor (BMS).

  Altfel spus, beneficiarii trebuie să pună accent pe calitate şi funcţionalitate, nu pe preţ. Se impune să facă o analiză cost - beneficiu a investiţiei în raport cu cheltuielile cu consumurile ulterioare, recomandă reprezentanţii UTI.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective