Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Declaraţii de mediu pentru produsele de construcţii: de ce avem nevoie de ele şi cum le obţinem?

F.A. Legea /

Declaraţii de mediu pentru produsele de construcţii: de ce avem nevoie de ele şi cum le obţinem?
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Cristian Ciucaşu, manager tehnic

  De câţiva ani există un interes crescând în România pentru producerea şi utilizarea produselor de construcţii cât mai ecologice sau, mai precis, cu impact cât mai redus asupra mediului înconjurător. Acest interes vine atât din partea beneficiarilor, cât şi din partea dezvoltatorilor imobiliari şi a arhitecţilor. În acest context, mulţi fabricanţi locali sau importatori de produse pentru construcţii încearcă să pună în evidenţă diverse caracteristici ale produselor respective care le-ar recomanda ca fiind "ecologice" sau "naturale".

  Aceste iniţiative sunt lăudabile, dar, din păcate au numai meritul de a fi adus în atenţia publicului subiectul impactului asupra mediului pe care îl are fabricarea materialelor de construcţie. De ce "din păcate"? Deoarece această abordare nu conduce la indicarea unor valori cantitative, calculate după metode identice, care să permită de exemplu compararea obiectivă a două (sau mai multe) produse similare. De asemenea, nu se furnizează valori cantitative care să poată fi utilizate mai departe în calculul impactului asupra mediului al ansamblurilor (clădiri) în care vor fi folosite aceste produse. În acelaşi timp nu este garantată nici obiectivitatea aprecierii acestor caracteristici, deoarece ele sunt declarate chiar de fabricantul produsului respectiv.

  Declaraţia de mediu a unui produs pentru construcţii

  Pentru a remedia neajunsurile semnalate în paragraful precedent şi a permite o abordare ştiinţifică şi obiectivă a aspectelor legate de impactul ecologic al produselor de construcţii, şi nu numai, Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a elaborat standardul ISO 14024. Acest standard a fost adoptat şi de Asociaţia Română pentru Standardizare (ASRO) şi a devenit aplicabil şi în ţara noastră.

  În acest standard sunt descrise regulile după care trebuie elaborată o "declaraţie de mediu a unui produs" de tip III.

  O astfel de declaraţie prezintă informaţii cantitative legate de impactul asupra mediului pentru întregul ciclu de viaţă al produsului analizat. Aceste informaţii pot servi la realizarea de analize comparative între produse care îndeplinesc o aceeaşi funcţie pentru utilizatorul final.

  Declaraţia de mediu de tip III:

  poate fi elaborată de diferite organizaţii, institute, independente de fabricantul produsului;

  este bazată pe date rezultate din analiza ciclului de viaţă ("life cycle asessment", sau LCA) şi analiza inventarului ciclului de viaţă ("life cycle inventory analysis", sau LCI) care au fost validate de organizaţii independente faţă de producător;

  este dezvoltată utilizând parametri predeterminaţi.

  Aceste declaraţii de mediu sunt, printre altele, instrumente prin care se încurajează dezvoltarea de produse cu impact din ce în ce mai redus asupra mediului, deci cu adevarăt mai "ecologice".

  Întocmirea şi publicarea declaraţiilor de mediu de tip III este voluntară, iar obţinerea lor se face prin contactarea unei firme specializate în analize de impact asupra mediului.

  Principiile de elaborarare a unei declaraţii de mediu de tip III

  Dezvoltarea unei astfel de declaraţii se face ţinând cont de toate aspectele de impact asupra mediului pe care le are produsul în cursul ciclului său de viaţă (de la extragerea materiilor prime, până la distrugerea sa în urma demolării construcţiei). Dacă nu sunt relevante, atunci anumite etape ale acestui ciclu pot fi ignorate, dar numai după o justificare prealabilă.

  Una dintre consecinţele includerii în analiză a etapelor de transport şi depozitare este, de exemplu, aceea ca unul şi acelaşi produs folosit în ţară sa de origine are un impact asupra mediului mai redus decât dacă el este exportat la distanţe mari.

  Rezultatele prezentate trebuie calculate în urma aplicării principiilor şi metodologiilor indicate în seria de standarde SR ISO 14040 (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042 si ISO 14043), care descriu metoda LCA. Această caracteristică asigură probitatea ştiinţifică a acestor rezultate.

  Informaţiile incluse în declaraţiile de mediu de tip III permit utilizarea principiului modularităţii, adică de folosire a rezultatelor din declaraţia unui produs mai simplu ca date "de intrare" în elaborarea declaraţiei unui produs mai complex din care acesta face parte.

  Emitentul unei declaraţii de mediu (Environmental Product Declaration - EPD) trebuie să demonstreze transparenţa relativ la originea datelor folosite şi modul lor de procesare în vederea obţinerii rezultatelor indicate.

  Caracteristicile unei declaraţii de mediu de tip III

  O astfel de declaraţie este:

  - obiectivă, deoarece foloseşte metodologia LCA, recunoscută pe plan internaţional prin adoptarea seriei de norme SR ISO 14040;

  - credibilă, deoarece este supusă analizei critice, validării şi monitorizării de către o organizaţie independentă faţă de producător;

  - neutră, deoarece nu conţine afirmaţii despre cât de ecologic sau natural este produsul şi nu cere îndeplinirea unor anumite valori ai indicilor de impact;

  - comparabilă, deoarece se pot stabili "cerinţe specifice pentru produse" (Product-Specific Requirements) pentru diverse categorii de produse care să includă reguli armonizate de colectare a datelor folosite în LCA, metodologii de calcul, forme de prezentare a rezultatelor;

  - deschise tuturor tipurilor de produse şi servcii;

  - accesibile tuturor părţilor interesate, de exemplu prin afişarea pe site-uri web;

  - instructive, deoarece cuprind explicarea termenilor folosiţi, a definiţiilor şi conceptelor, precum şi ghiduri despre interpretarea datelor.

  Utilitatea declaraţiilor de mediu

  Declaraţiile de mediu de tip III furnizează informaţii utile diverselor categorii de persoane interesate de domeniul construcţiilor: producători de materiale, dezvoltatori, arhitecţi, instituţii, mediul universitar, consumatori, servicii de achiziţii ale constructorilor, asociaţii care activează în domeniul protecţiei mediului.

  Aceste declaraţii pot servi ca:

  - instrumente de management pentru producătorii de materiale, serviciile lor de achiziţii, de dezvoltare a produselor şi de marketing - deoarece asigură o bună cunoaştere a impactului ecologic al produsului fabricat şi arată căi de reducere a acestuia;

  - instrumente de comunicare pentru producători, distribuitori, constructori, dezvoltatori - deoarece asigură date concrete acestora pentru promovarea materialelor, soluţiilor, clădirilor,

  - instrumente de decizie - pentru serviciile de achiziţii ale constructorilor, dezvoltatorilor şi pentru proiectanţi şi utilizatorii finali - deoarece asigură acestora informaţiile necesare pentru compararea diverselor produse echivalente ca utilitate,

  -instrumente de politică - pentru autorităţi - deoarece acestea pot folosi informaţiile pentru conştientizarea mai bună de către membrii societăţii a impactului ecologic al construcţiilor.

  Conţinutul unei declaraţii de mediu

  O declaraţie de mediu de tip III are trei părţi principale:

  - escrierea companiei producătoare şi a produsului. Pe lângă descrierile propriu zise, această parte poate conţine şi cea a unităţii de produs pentru care se va face analiza.

  - Performanţa ecologică. Este partea cea mai consistentă a declaraţiei. Ea se bazează pe analiza ciclului de viaţă a produsului şi cuprinde toate etapele acestuia, începând de la extragerea materiilor prime. În majoritatea declaraţiilor, emisiile importante în atmosferă şi mediile acvatice sunt exprimate atât ca date în inventarul LCI, cât şi ca influenţă a lor în celelalte categorii de impacturi din LCA (de exemplu, în impactul asupra încălzirii globale sau Global Warming Impact). Consumul de resurse naturale este indicat şi pentru resursele regenerabile şi pentru cele neregenerabile. Toate rezultatele calculelor sunt prezentate pentru unitatea de produs aleasă în partea întâi. Trebuie incluse bineînţeles şi impacturile asociate etapelor de transport până la utilizator, distribuţie, stocare.

  - Informaţii despre compania care a elaborat declaraţia şi despre organizaţia care a validat-o. O declaraţie certificată de o terţă parte este valabilă trei ani sau atât timp cât nu au loc schimbări majore în procedeul de fabricaţie, aprovizionarea cu materii prime, modalităţile de transport şi distribuţie.

  Concluzii

  Declaraţia de mediu de tip III realizată conform cerinţelor stipulate în SR ISO 14025 reprezintă actualmente modalitatea de evaluare cea mai obiectivă şi mai fondată din punct de vedere ştiinţific pentru a prezenta impactul asupra mediului al unui produs pentru construcţii. Printre alte avantaje, această declaraţie poate asista diversele categorii de persoane interesate în alegerea soluţiilor constructive şi materialelor cu adevărat ecologice.

  Bibliografie

  - SR EN ISO 14020:2002 - Etichete şi declaraţii de mediu. Principii generale.

  - SR ISO/TR 14025:2005 - Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III.

  - SR EN ISO 14040:2002 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru.

  - SR EN ISO 14041:2002 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Definirea scopului, domeniului de aplicare şi analiza de inventar .

  - SR EN ISO 14042:2002 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Evaluarea impactului ciclului de viaţă.

  - SR EN ISO 14043:2003 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Interpretarea ciclului de viaţă.

  - SR EN ISO 14044:2007 - Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective