Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

DRUMURI JUDEŢENECălăraşi: Reabilitarea DJ 411 intră în linie dreaptă

F.A. Investiţii /

Călăraşi: Reabilitarea DJ 411 intră în linie dreaptă

În acest an a fost elaborată documentaţia tehnică în fază D.A.L.I pentru un tronson de drum de 7,2 km aparţinând D.J. 411- zona Radovanu- Crivăţ -limita judeţului Călăraşi, cu valoarea totală a devizului general de 17.450.909 lei , inclusiv TVA. Prin transfer de la bugetul naţional, în 2011 Consiliul Judeţean Călăraşi are la dispoziţie suma de 5,77 milioane lei, dar pentru lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene din administrare (inclusiv sumele necesare deszăpezirii şi întreţinerii în perioada de iarnă).

În fişele obiectivelor de investiţii ce se vor propune în proiectul de buget pentru anul 2012 este propusă alocarea sumei de 298,128 mii lei pentru promovarea obiectivului de investiţie "Reabilitare DJ 411 - 7,2 km. tronson Radovanu- Crivăţ - limita judeţului Călăraşi" , respectiv elaborare P.T.+ D.E. şi finanţarea în primul an de execuţie. Reprezentanţii CJ Călăraşi consideră că reabilitarea acestui drum are importanţă strategică, dat fiind faptul că de la limita dintre judeţul Călăraşi şi judetul Giurgiu, tronsonul de drum judeţean 411 aflat în administrarea judeţului Giurgiu se va reabilita şi moderniza prin finanţare în cadrul P.O.R. Axa 2.1.

După finalizarea proiectelor finanţate din fonduri europene, se vor stabili priorităţi de finanţare din bugetul local pentru portofoliu de proiecte evidenţiate anterior.

Licitaţia pentru lucrări finanţate prin Programul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii s-a ţinut în 15 iulie pentru un pachet de lucrări în valoare de 193,86 milioane lei care include 199 km drumuri de interes local.

Consiliul judeţean Călăraşi a avizat la M.D.R.T. pentru PNDI, un număr de şase proiecte pentru 56,73 km drumuri judeţene, din care nu s-a finanţat nici un proiect.

Proiectele vizau reabilitarea unor tronsoane de drum din DJ 411, DJ 403, DJ 402, DJ 304, DJ 308A.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Mobilier

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional