Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

DRUMURI JUDEŢENEMehedinţi: Peste 102 milioane lei pentru infrastructura rutieră

F.A. Investiţii /

Mehedinţi: Peste 102 milioane lei pentru infrastructura rutieră

Consiliul Judeţean Mehedinţi a obţinut finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea/ modernizarea / consolidarea mai multor drumuri judeţene, prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 Axa Prioritară - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, ne-a spus doamna Ana Maria Muuler, director executiv în cadrul CJ Mehedinţi.

Astfel, cu fonduri europene sunt în curs de realizare următoarele proiecte:

- Reabilitarea DJ 670 Negoieşti - Floreşti (DN 67) este executată de asocierea dintre SC "Confort" SA şi SC "Alpha Construct Sistem" SA. Proiectul este în derulare şi are ca termen de finalizare anul 2012.

- Reabilitarea DJ 606C limita judeţului Dolj -Tânţaru - Buiceşti - DN6 este realizată de "Alpha Construct Sistem" şi are termen de finalizare anul 2012.

- Reabilitarea DJ 606 km 55+ 086 (limita judeţului Dolj) -119+795 (intersecţie DJ 566) urmează să fie finalizată până în 2013 de asocierea SC "Confort" SA, SC "Trans Baco", SC "Alpha Construct Sistem" şi SC "Vita Vita Construcţii".

În anul 2011, în bugetul Consiliului Judeţean Mehedinţi au fost prevăzute pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 102,38 milioane lei, din care pentru proiecte 91,96 milioane lei (6,15 milioane lei finanţare naţională, 50 milioane lei finanţare de la UE, 35,7 milioane lei cheltuieli neeligibile) şi 10,42 milioane lei cheltuieli pentru investiţii drumuri (9,27 milioane lei pentru construcţii şi 1,15 milioane lei alte active).

Cheltuielile pentru investiţiile în domeniul drumurilor cuprind atât execuţia unor lucrări de drumuri, inclusiv pentru reparaţii şi întreţinere, cât şi cheltuielile aferente acestora necesare proiectării, dirigenţiei de şantier, consultanţei, achiziţionării de echipamente necesare, etc.

Consiliul Judeţean Mehedinţi a depus la MDRT documentaţii aferente unui număr total de 306,8 km de drumuri care necesită lucrări de reabilitare/modernizare/ consolidare. Dintre acestea au fost selectate pentru o primă etapă de finanţare din PNDI proiecte privind reabilitarea a 78,54 km drumuri judeţene şi 80,14 km drumuri de interes local.

Proiectele selectate în prima etapă a PNDI pentru lucrări pe drumuri judeţene sunt:

- Reabilitare DJ 607, DN 67A Păsărani -10 km + 6 km;

- Reabilitare drum judeţean DJ 670 Malovăţ (DN 67) - Marga (607B)- 9 km +7 km +5,35 Km;

- Modernizare DJ 561 Alimita judeţului Dolj - Bacleş 25,22 km;

- Reabilitare drum judeţean DJ 564, 7,22 km;

- Modernizare DJ 606B, Izvorul Aneştilor - Bistriţa, 8,75 km.

Pentru a doua etapă de finanţare din PNDI Consiliul Judeţean Mehedinţi a prevăzut 64,28 km de drumuri ale căror documentaţii tehnico economice sunt în diferite stadii de elaborare (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie).

Consiliul Judeţean Mehedinţi acţionează pentru execuţia acestor lucrări fie cu fonduri proprii în funcţie de sumele disponibile în bugetul local, fie din surse atrase în măsura în care vor fi lansate şi alte surse de finanţare, ne-a declarat domnul ing. Lucian Ion Filip, din partea CJ Mehedinţi.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Companii

Internaţional