Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

FONDURI EUROPENEADR Sud Est: Termenul mediu de rambursare este de 40 de zile

F.A. Investiţii /

ADR Sud Est: Termenul mediu de rambursare este de 40 de zile

La peste 100 milioane euro (438,26 milioane lei) se ridică valoarea cheltuielilor rambursate până la finele lunii august, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, potrivit doamnei Jenica Crăciun, directorul Direcţiei de Implementare POR ADR Sud Est.

Această sumă reprezintă aproximativ 20% din valoarea alocată regiunii.

Procentul bun al plăţilor s-a datorat şi măsurilor luate pentru a reduce timpul de analiza a cererilor de prefinanţare/rambursare la OI POR şi AM POR, astfel încât termenul mediu de efectuare de plăţi către beneficiar să fie mai mic decât cel prevăzut de termenele procedurale (maxim 60 zile calendaristice de la data depunerii cererii de prefinanţare/ rambursare). Din expe­rienţa de până acum, termenul mediu este de 40 zile de la data depunerii cererii de prefinanţare/ rambursare.

În ceea ce priveste greutăţile în primirea fondurilor europene, cauzele pentru amânarea depunerii cererilor de rambursare sunt:

- Probleme în organizarea procedurilor de achiziţii publice: contestaţii înregistrate, reluări de proceduri de achiziţii, etc;

- Probleme în asigurarea resurselor financiare pentru efectuarea plăţilor, care ulterior sunt incluse în cereri de rambursare; unii beneficiari au mai multe proiecte în implementare, efortul financiar fiind unul important; cu atât mai mult, după modificarea prevederilor legale privind acordarea prefinanţării, respectiv publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordinului MFP 2359/iulie 2011 de modificare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiec­tivul convergenţă, cu implicaţii în ceea ce priveşte acordarea şi recuperarea pre­finanţării în cadrul POR 2007-2013 (prefinanţarea s-a redus de la 30% la 10% în două tranşe; tranşa a doua se acordă după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minim 60% din valoarea tranşei anterioare, etc).

Proiecte complexe, probleme complexe

Proiectele cu durată mică de implementare (3 - 6 luni) pentru microîntreprinderi, care cuprind doar achiziţie de echipamente şi au valori relativ mici (până în 500.000 euro valoare totală) se derulează fără probleme, fără întârzieri, cu respectarea calendarului de activităţi.

Proiectele mari, de infrastructură, cu perioada mare de implementare (mergând chiar până la 36 luni), care cuprind lucrări complexe, prevăzute a se realiza în etape, înregistrează modificări în implementare faţă de calendarul de activităţi stabilit iniţial, întârzieri în derularea procedurilor de achiziţie sau în derularea contractului de execuţie lucrări.

Câteva din cele mai des întâlnite probleme în implementarea/ monitorizarea acestor proiecte sunt:

- calitatea slabă a proiectelor tehnice. Astfel, beneficiarii identifică în implementare greşeli/omisiuni de proiectare, pentru corectarea cărora rezultă sume care nu pot fi decontate din finanţarea nerambursabilă şi sunt asigurate din contribuţia bene­ficiarului;

- prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor, ceea ce presupune deseori prelungirea perioadei de implementare a proiectelor, cu repercusiuni şi în ceea ce însemnă rata de absorbţie a fondurilor.

În 2012 va fi contractată întreaga sumă alocată regiunii

"Estimăm că întreaga sumă alocată regiunii pentru 2007-2013 (peste 533 milioane euro) va fi contractată până la finele primului trimestru al anului 2012, după cum urmează: aproximativ 85% din valoarea alocată regiunii până la finele anului 2011, iar diferenţa până la 100% - în semestrul I al anului 2012.", ne-a declarat doamna Jenica Crăciun, directorul Direcţiei de Implementare POR ADR Sud Est.

În trimestrele 2 şi 3 ale acestui an au fost semnate 82 de contracte, valoarea solicitată totală fiind de 62,54 milioane euro.

În precontractare sunt un număr de 112 proiecte care solicita 83,34 milioane euro.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective