Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2022
Abonament gratuit

FONDURI EUROPENEÎn Regiunea Nord - Est mai pot fi depuse proiecte

F.A. Finanţare /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Mai pot fi depuse proiecte în cadrul REGIO la ADR Nord Est pentru:

  Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

  - Subdomeniul poli de creştere - 111,25 milioane euro (Municipiul Iaşi);

  - Subdomeniul poli dezvoltare urbană - 44,50 milioane euro (Municipiile Suceava şi Bacău);

  DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (alocare 15,92 milioane euro);

  DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (alocare 15,92 milioane euro);

  DMI 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală (alocare 43,88 milioane euro);

  DMI 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi (37,65 milioane euro).

  Pentru celelalte domenii majore de intervenţie, din cauza numărului mare de proiecte depuse, a căror valoare depăşeşte alocarea financiară disponibilă, procesul de depunere a cererilor de finanţare a fost suspendat.

  Alocarea financiară disponibilă Regiunii Nord - Est prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, derulată prin intermediul ADR Nord-Est în calitate de Organism Intermediar este de 657,44 milioane euro (FEDR plus bugetul naţional) reprezentând cea mai mare alocare financiară din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, adică 16,32%.

  Cele mai importante contracte semnate în acest an

  În anul 2011 au fost semnate 15 contracte de finanţare pentru care asistenţa financiară solicitată este în valoare de aproximativ 44 milioane lei. Astfel, Consiliul Judeţean Neamţ a obţinut 23,7 milioane lei fonduri europene nerambursabile pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 208g km 30 + 238 - 57 + 251 Hanu Ancuţei - Girov, judeţul Neamţ". Contractul de finanţare a fost semnat la 17 martie.

  Proiectul presupune modernizarea acestui drum judeţean, amenajarea unei piste pentru ciclişti, a drumurilor laterale, a unui parapet metalic, precum şi a semnalizării rutiere aferente. Drumul are ca punct de origine drumul naţional DN 2 (Hanu Ancuţei) şi ca punct de destinaţie drumul naţional DN 15 D (Girov), traversând comunele Tupilaţi, Războieni, Dragomireşti, Ştefan cel Mare şi Girov.

  Al doilea proiect ca mărime a valorii asistenţei nerambursabile obţinute în acest an este "Ansamblul Monument Istoric Biserica şi situl arheologic Zona Curţilor Domneşti - Vaslui". Beneficiarul, Parohia Sf. Ioan II din Vaslui, a primit 8,8 milioane lei fonduri europene nerambursabile prin contractul de finanţare semnat la 15 februarie.

  De asemenea, proiectul "Moder­nizarea, extinderea şi dotarea centrului social <Împreună> Piatra Neamţ" a primit fonduri nerambursabile de 2,9 milioane lei, ca urmare a contractului de finanţare semnat la 17 martie.

  Obiectivul general al proiectul realizat de Primăria Piatra Neamţ în parteneriat cu FIL Petrodava - Filiala Dărmăneşti îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din municipiu şi judeţul Neamţ, cu scopul asigurării unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.

  Cel mai mare număr de proiecte depuse la ADR Nord Est a fost înregistrat în cadrul licitaţiei dedicată sprijinirii dezvoltării micro­întreprinderilor. De la data lansării (23 noiembrie 2009) au fost depuse 589 cereri de finanţare, a căror valoare solicitată din fonduri nerambursabile este de aproximativ 84 milioane euro reprezentând peste 300% din alocarea financiară disponibilă Regiunii Nord-Est în valoare de 27,64 milioane euro.

  Având în vedere această situaţie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 9 decembrie 2010, a procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

  Prin acest domeniu micro­între­prinderile solicită finanţare pentru a realiza investiţii în mediul urban ce vizează dezvoltarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii, dotarea acestora cu echipamente şi tehnologii noi, moderne.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Amenajări

  Smart City

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Internaţional