Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

INDUSTRIA DE SMART CITYÎmbunătăţirea cadrului legislativ şi introducerea stimulentelor de ordin financiar - elemente de importanţă majoră

Smart City /

Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi introducerea stimulentelor de ordin financiar - elemente de importanţă majoră
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Interviu cu domnul Paul Decuseară, Şef Serviciu Dezvoltare ENGIE România

  Reporter: Ce înseamnă, în opinia dvs, un "oraş inteligent"?

  Paul Decuseară: Un oraş inteligent este un oraş cu personalitate, a cărui municipalitate este preocupată de dezvoltarea durabilă, de reducerea poluării şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, de eficienţa energetică, de optimizarea serviciilor publice, într-un cuvânt, de creşterea calităţii vieţii locuitorilor. Pentru a putea să răspundă acestor deziderate, municipalităţile implementează de o manieră integrată soluţii inteligente şi inovatoare pentru serviciile publice oferite.

  Reporter: Unde se află România, în acest moment, din punct de vedere al dezvoltării conceptului de "smart-city"?

  Paul Decuseară: Deşi există o serie de iniţiative locale privind conceptul de smart city, România se află totuşi la început de drum în această privinţă, acestea fiind mai degrabă în stadiul de proiecte pilot. Însă acest fapt nu trebuie să ne descurajeze, fiind o situaţie normală, care se întâlneşte chiar şi la alte oraşe europene care au început mai demult să meargă pe acest drum. Ce este cert este că ne aflăm pe drumul cel bun, se observă în mod clar cum cresc preocupările municipalităţilor pentru astfel de soluţii, apar tot mai mulţi jucători dornici să ofere soluţii de calitate şi de aceste lucruri este nevoie pentru a progresa pe subiect.

  Reporter: Care ar fi elementele care ar putea contribui la o dezvoltare mai rapidă a smart city-ului în România?

  Paul Decuseară: Sunt multe aspecte care pot accelera dezvoltarea proiectelor de smart city, însă mă limitez la a enumera două dintre ele. Astfel, îmbunătăţirea cadrului legislativ, referindu-mă aici în mod special la elaborarea normelor privind parteneriatul public-privat, precum şi introducerea mai multor stimulente de ordin financiar, în special finanţări nerambursabile, care să uşureze din efortul financiar al municipalităţilor, sunt elemente de o importanţă majoră şi care pot servi ca un bun catalizator pentru soluţiile de smart city.

  Reporter: Care sunt proiectele de "Smart-City" în care este implicată ENGIE?

  Paul Decuseară: La nivel de Grup avem nenumărate proiecte implementate cu diverse municipalităţi din multe oraşe europene şi nu numai, acoperind o plajă foarte largă de soluţii. Astfel, Grupul ENGIE a implementat soluţii de mobilitate durabilă privind dezvoltarea infrastructurii pentru diverşi combustibili alternativi CNG/LNG/ bio-CNG/electric în Paris, inclusivpentru toate oraşele din Franţa cu peste 200 de mii de locuitori, Rotterdam, Luxembourg, etc; soluţii de gestionare inteligentă a traficului şi flotelor implementate în Rio de Jainero, Nisa, soluţii de securitate implementate în Paris, Rio de Jainero, Nisa; soluţii de iluminat public inteligent implementate în Lille, Avignon, La Baule şi exemplele ar putea continua. În România suntem la început de drum cu privire la acest subiect. În cadrul ENGIE România, avem dezvoltate o serie de soluţii interesante pe partea de mobilitate durabilă şi combustibili alternativi ce ar putea fi implementate cu succes în domeniul transportului public şi, în paralel, continuăm să dezvoltăm alte soluţii pentru diverse servicii publice care să aducă valoare adăugată ridicată municipalităţilor şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii. Purtăm în prezent discuţii cu municipalităţile prin care încercăm să promovăm soluţiile noastre şi suntem încrezători că acestea vor deveni în viitorul apropiat o opţiune pentru multe oraşe din România.

  Reporter: Care ar fi rolul autorităţilor în dezvoltarea conceptului de smart- city? Pot înţelege actualii primari aleşi avantajele unui oraş smart?

  Paul Decuseară: Rolul autorităţilor este unul major, în mod evident. Ele sunt cele care poartă un dialog permanent cu cetăţenii pentru a identifica şi prioritiza nevoile dar şi cu partenerii privaţi în vederea găsirii celor mai bune soluţii; elaborează strategiile şi planurile de acţiune; bugetează şi asigură fondurile necesare implementării şi în final lansează solicitările de achiziţie în vederea implementării de proiecte capabile să îmbunătăţească calitatea vieţii.

  Din discuţiile pe care le-am avut până acum cu decidenţii locali, a reieşit că aceştia înţeleg avantajele unui oraş smart şi îşi doresc să implementeze cât mai multe din soluţiile de smart city.

  Reporter: Cât de expus este un oraş smart atacurilor cibernetice?

  Paul Decuseară: Pe măsură ce tehnologia avansează şi creşte dependenţa de IT&C, calitatea vieţii se îmbunătăţeşte, însă cresc şi riscurile unor eventuale atacuri cibernetice. Însă acest lucru nu trebuie să fie privit ca o piedică în calea dezvoltării de soluţii smart, întrucât în paralel se dezvoltă soluţii de securitate menite să ofere protecţia necesară pentru a ţine sub control eventualele pericole.

  Reporter: Cât de mult creşte calitatea vieţii cetăţeanului într-un oraş inteligent?

  Paul Decuseară: Dacă iniţiativele smart sunt implementate de o manieră integrată, bazată pe o strategie clară şi bine pusă la punct în care sunt prioritizate în mod corespunzător nevoile cetăţenilor, iar soluţiile alese sunt optime şi implementate corespunzător, utilizând cele mai adecvate modalităţi de finanţare, atunci în mod cert calitatea vieţii va cunoaşte o evoluţie.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional