Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2024

INFRASTRUCTURĂ SERVICII SOCIALEHarghita: Proiecte implementate pentru construcţia de centre pentru persoane cu handicap

F.A. Investiţii /

Beneficiari ai Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gheorgheni

Beneficiari ai Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gheorgheni

Două licitaţii vor fi lansate în luna septembrie

În judeţul Harghita se pregăteşte lansarea licitaţiilor pentru contractarea lucrărilor de construcţie din cadrul proiectelor de modernizare, extindere, reamenajare a două centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap. Contractele de execuţie urmau să fie scoase la licitaţie la începutul lunii septembrie, cel târziu la mijlocul lunii.

Implementarea proiectului "Extinderea şi reamenajarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Gheorgheni şi asigurarea dotărilor necesare", va presupune investiţii de 3,51 milioane lei. Proiectul prevede renovarea, recompartimentarea construcţiei existente şi construirea unui corp nou, alăturat celui existent. Perioada de implementare este aprilie 2011-aprilie 2013.

Totodată, DGASPC Harghita investeşte 1,73 milioane lei în Proiectul "Extinderea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş". Proiectul cuprinde mansardarea clădirii existente, în vederea măririi capacităţii centrului cu 17 locuri. Perioada de implementare este aprilie 2011 - ianuarie 2013, potrivit domnului Zoltán Elekes, director general DGASPC Harghita.

Ambele proiecte sunt cu finanţare din fonduri europene, din Programul Operaţional Regional (POR), Axa 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul Major de Intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale".

"Aceste finanţări externe, dar şi interne, sunt ca un pentru sectorul social. Fără existenţa unor astfel de posibilităţi de accesare de fonduri, prin depunere de proiecte, nu am fi reuşit să închidem casele mari de copii, să construim centre de plasament de tip familial, nu am fi reuşit să construim/extindem/ modernizăm centre pentru persoane cu handicap", ne-a declarat domnul Zoltán Elekes.

Două contracte de finanţare urmează să fie semnate

Alte două contracte urmau să fie semnate între DGASPC Harghita şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform informaţiilor furnizate la finele lunii august de către reprezentanţii DGASPC.

Este vorba de proiectul de construcţie a unui centru social cu destinaţie multifuncţională în valoare de 219.230 euro. Finanţarea este asigurată din împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în cadrul Programului de Incluziune Socială (PIS), Partea III-Programe de Asistenţă Socială, pct. 2- Programul pentru Tinerii aflaţi în situaţii de risc.

Prin acest proiect urmează să fie construite trei case din lemn, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Totodată, la sfârşitul lunii august urma să fie semnat contractul pentru proiectul ce vizează închiderea Centrului de plasament "Sfânta Ana" din Miercurea Ciuc şi construirea şapte case şi a unui Centru de recuperare pentru copii/tineri cu dizabilităţi. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 4,56 milioane lei. Proiectul va beneficia de finanţare prin Programul de Interes Naţional (PIN), lansat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Protecţia Copilului.

"Dificultăţile pe care le-am întâmpinat în implementare ar fi unele referitoare la birocraţie - foarte multe documente (hârtii) de adunat, întocmit, copiat, semnat, etc. Aceasta denotă neîncrederea dintre oameni. Nu ar fi mai simplu dacă ar veni la faţa locului, ar verifica dacă obietivele fiecărui proiect au fost sau nu, realizate? Alte probleme pe care le-am întâmpinat au fost cele legate de realizarea proiectelor tehnice şi construcţia / renovarea / modernizarea / extinderea efectivă a imobilelor. Nu întotdeauna au câştigat contractele de lucrări firmele cele mai serioase. Am întâmpinat probleme cu astfel de firme atât din punct de vedere al respectării timpului efectiv de finalizare a lucrării, cât şi al calităţii muncii pe care au efectuat-o.", ne-a precizat domnul Zoltán Elekes.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Legea

Internaţional