Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Investitii de apa si apa uzataBrăila: Procedurile pentru cinci licitaţii vor fi demarate în septembrie

F.A. Investiţii /

Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila a lansat, pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) la data de 10 mai 2011, licitaţiile pentru reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare din Făurei şi Însurăţei, judeţul Brăila. Valoarea totală a contractelor se ridică la aproape 29 milioane lei, potrivit domnului ing. Mihail Chiriţă, director general al Companiei de Utilităţi Publice Brăila.

Contractul "Reabilitare şi Extindere Staţie de Epurare Făurei" a fost estimat la valoarea de 13,48 milioane lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 iunie 2011.

În ceea ce priveşte realizarea lucrărilor aferente contractului "Reabilitare şi extindere Staţie de Epurare Însurăţei", valoarea estimată a costurilor de implementare este de 14,74 milioane lei. Operatorii economici pot depune oferte până la data de 10 iunie 2011.

Contractele de mai sus sunt cuprinse în proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Brăila", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 1, Sector apă/apă uzată. Valoarea totală a proiectului este de 408,83 milioane lei, din care valoarea eligibilă conform POS este de 371,19 milioane lei. Din Fondul de Coeziune va fi asigurată 85% din valoarea eligibilă a proiectului, ce se ridică la suma de 315,51 milioane lei. Bugetul de stat va contribui cu 13% din valoarea eligibilă a proiectului, 48,25 milioane lei. Contribuţia beneficiarului, Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila este de 0%.

Cinci licitaţii vor fi lansate în septembrie

În cadrul acestui proiect un număr de cinci licitaţii urmează să fie lansate de Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila în luna septembrie 2011. Acestea vor avea în vedere atribuirea următoarelor contracte:

- "Reabilitare Reţele Apă. Reabilitare Rezervor Apă, Staţie de Pompare Apă şi Staţie Clorinare, Reabilitare şi Extindere Reţele de Canalizare, Staţii de Pompare Ape Uzate - Aglomerarea Făurei";

- "Reabilitare şi Extindere Reţele Apă, Reabilitare Foraje, Rezervor Apă, Staţie Pompare Apă şi Staţie Clorinare, Reabilitare şi Extindere Reţele de Canalizare, Staţie Pompare Ape Uzate - Aglomerarea Însurăţei";

- "Reabilitare şi Extindere Reţele Apă, Reabilitare Rezervor Apă, Staţie Pompare Apă şi Staţie Clorinare, Reabilitare şi Extindere Reţele de Canalizare, Staţie Pompare Ape Uzate - Aglomerarea Ianca";

- "Extindere Reţele Apă, Rezervor Nou, Reţele de Canalizare, Staţie Pompare Ape Uzate - Aglomerarea Viziru";

- "Reţele de Canalizare, Staţii Pompare Ape Uzate - Aglomerarea Tufeşti".

Un singur contract din 12 a fost atribuit

Până la jumătatea lunii mai în cadrul proiectului "Reabilitarea şi modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila" fusese atribuit un singur contract, iar alte patru se aflau în stadiul de evaluare a ofertelor.

Contractul "Asistenţă tehnică pentru Proiectarea şi Supervizarea Lucrărilor" a fost atribuit Asocierii Halcrow România S.R.L. - Romproed S.A. la data de 28 aprilie 2011. Suma pentru care s-a semnat contractul este 11,2 milioane lei fără TVA, ne-a precizat domnul ing. Mihail Chiriţă.

În stadiu de evaluare a ofertelor se aflau la mijlocul lunii mai următoarele contracte:

- "Asistenţă Tehnică pentru Mana­gementul Proiectului şi Publicitate", estimat la valoarea de 14 milioane lei fără TVA. Licitaţia a fost lansată pe SEAP în data de 27 octombrie 2010;

- "Reabilitare Captare Chişcani, Staţie de Tratare Chişcani, Staţii de Pompare şi Clorinare, Reabilitarea şi Extinderea Reţelelor de Apă şi Apă Uzată pe Străzi Comune - Aglomerarea Brăila". Suma estimată pentru finanţarea implementării se ridică la 71,05 milioane lei fără TVA. Anunţul de participare a fost publicat pe SEAP la data de 31 decembrie 2010;

- "Reabilitare şi Extindere Reţele de Apă şi Canalizare pe Străzi Separate - Aglomerarea Brăila". Suma preconizată pentru implementare este de 53,2 milioane lei fără TVA. Licitaţia a fost lansată pe SEAP în data de 25 ianuarie 2011;

- "Reabilitare Captare Gropeni şi Staţie Nouă Tratare. Staţii de Pompare Apă Brută şi Potabilă, Conducte Principale Apă Brută şi Potabilă - Sistem Regional". Valoarea contractului este estimată la 73,7 milioane lei fără TVA. Anunţul de participare a fost publicat pe SEAP la data de 15 ianuarie 2011.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective