Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INVESTIŢII PRIMĂRIISectorul 1 Bucureşti: Buget mai mic, dar planuri ambiţioase

F.A. Investiţii /

Andrei Chiliman, primarul Sectorului 1

Andrei Chiliman, primarul Sectorului 1

Principalul proiect este reabilitarea blocurilor din sector integral pe banii primăriei

Reabilitarea termică a blocurilor reprezintă principalul proiect derulat de administraţia locală a Sectorului 1. La propunerea primarului Andrei Chiliman, pentru a debloca acest program, Consiliul Local Sector 1 a decis ca autoritatea locală să preia cheltuielile asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor. Astfel, cetăţenii Sectorului 1 nu plătesc niciun ban pentru aceste lucrări, costurile reabilitării termice fiind suportate din bugetul local al Sectorului 1 şi din fonduri de la bugetul de stat.

Până în prezent au fost finalizate lucrările de reabilitare termică la 133 de imobile din Sectorul 1. Astfel, peste şapte mii de familii de bucureşteni din această zonă administrativă locuiesc în imobile cu un aspect urbanistic plăcut şi plătesc facturi la întreţinere mai mici cu până la 50%.

Pentru anul 2011, programului de reabilitare termică a blocurilor i-a fost alocată din bugetul local suma de 127,68 milioane lei.

Izolarea termică a clădirilor este cea mai eficientă şi economică metodă de reducere a consumului de energie, precum şi a costurilor de încălzire, facturile la întreţinere scăzând cu până la 50%, iar pierderile de căldură cu 80%.

După recepţia lucrărilor de reabilitare termică, proprietarii imobilelor primesc certificatul energetic al clădirii, document oficial, valabil zece ani de la data emiterii, prin care se atestă performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente.

Toate blocurile reabilitate termic din Sectorul 1 primesc certificate energetice clasa A sau maxim B, în funcţie de starea iniţială a imobilului, stabilită în urma auditului energetic. Calificativele energetice pornesc de la clasa A - eficienţă energetică ridicată - şi ajung până la clasa G - eficienţă energetică scăzută. În prezent, majoritatea imobilelor din Bucureşti se încadrează în clasa energetică G.

Reabilitarea termică a blocurilor reprezintă începutul unui proces complex, de regenerare urbană a Sectorului 1. Izolarea termică a blocurilor reprezintă prima etapă din "Strategia 2012 Sectorul 1" - program complex de regenerare urbană desfăşurat la nivelul Capitalei. Acest program este o premieră pentru România şi vizează zonele ansamblurilor de locuinţe Chitila, Bucureştii Noi, Pajura, Dămăroaia şi Aviaţiei.

Blocuri reabilitate termic, cu faţade noi, înconjurate de spaţii verzi sunt genul de intervenţii punctuale, pe care deja Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti le-a început.

Urmează construirea în cartiere de legături utile între bloc şi şcoală, grădiniţă, supermarket, piaţă sau parc, prin optimizarea traseelor către aceste funcţiuni. Ultimul pas va veni de la sine: cartiere dinamice, pentru care să existe o predicţie de dezvoltare socială şi economică.

Nouă blocuri vor fi construite în zona Odăi

Pentru rezolvarea problemei locative a persoanelor evacuate din casele naţionalizate şi ale persoanelor cu venituri reduse care nu deţin o locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a demarat construirea unui cartier de locuinţe sociale în zona Odăi. În acest cartier, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va construi nouă blocuri cu 414 apartamente.

La finele lunii aprilie erau finalizate lucrările la trei blocuri cu 54 de apartamente, urmând ca în acest an să demareze lucrările la celelalte şase imobile care totalizează un număr de 360 de apartamente. Viitorii locatari din Cartierul Odăi vor beneficia şi de o gradiniţă de 440 mp, un parc şi spaţii comerciale de 1650 mp. Pentru acest proiect Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti a alocat în anul 2011 suma de 79.368 lei.

Grădiniţe noi vor fi realizate în acest an

Peste 1.500 de noi locuri în grădiniţe vor fi create prin construirea a trei unităţi preşcolare noi şi prin extinderea sau restaurarea corpurilor de clădire a unor grădiniţe deja existente. Toţi copiii din Sectorul 1 cu vârste de grădiniţă au un loc asigurat într-una dintre unităţile preşcolare administrate de Primărie. În Sectorul 1 nu se poate vorbi despre o criză a locurilor în grădiniţe, pentru că această problemă a fost anticipată încă de anii trecuţi şi aufost luate măsuri din timp, pentru a preveni o problemă cu care, din păcate, se confruntă alte sectoare sau localităţi din ţară.

Spre exemplu, la Grădiniţa de copii nr. 222 (str. Arad nr. 38) va fi construit un nou corp de clădire. Noua grădiniţă va avea trei etaje supraterane, P+2, dar şi un subsol. Vor fi şase săli de grupă şi două săli mai mari, care pot fi folosite la festivităţi, ca săli de mese, dar şi la activităţi comune ale copiilor. Acestea vor fi dispuse la parter şi etajul unu, iar la etajul doi vor funcţiona birourile administrative, centrala termică şi o sală de şedinţe de 100 de locuri.

După aproximativ acelaşi tipar vor fi construite şi celelalte două grădiniţe: Grădiniţa nr. 146 şi grădiniţa din incinta şcolii nr. 178. De asemenea, tot în acest an, la Grădiniţa nr. 50, de pe strada Nicolae Iorga, vor începe lucrările de extindere, restaurare şi consolidare, iar lucrările de construire a unui corp nou de clădire la Grădiniţa nr. 42, începute în anul 2010, vor fi finalizate.

În urma acestor investiţii, capacitatea grădiniţelor va creşte cu peste 1.500 de locuri noi. Pentru anul şcolar 2011-2012 vor exista aproximativ 8.000 de locuri în grădiniţele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, faţă de 6.500 câte există în prezent.

Mai mult, administraţia locală a Sectorului 1 s-a preocupat şi de siguranţa preşcolarilor şi a cadrelor didactice, toate grădiniţele din Sectorul 1 având în acest moment efectuată expertiza tehnică antiseismică. Din cele 20 de grădiniţe care necesitau lucrări de consolidare, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a pus în siguranţă 17, urmând ca ultimele trei grădiniţe să fie consolidate în cursul acestui an.

Vor fi construite trei noi săli de sport

Investiţiile în educaţie ale administraţiei locale din anul 2011 presupun şi construirea a trei noi săli de sport la şcolile nr. 152, 181 şi 183, precum şi extinderea sălilor de sport existente la şcoala nr. 179 şi la Liceul Alexandru Vlahuţă. Sălile vor avea o suprafaţă desfăşurată la parter de peste 800 de metri pătraţi şi gradene pentru 200 de persoane.

În plus, tot în acest an, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va construi un nou cămin pentru elevi la Liceul Constantin Brâncoveanu care va include camere de cazare, bucătărie, o sală de mese şi o sală de festivităţi şi va extinde atelierele mecanice din cadrul Colegiul Tehnic Griviţa.

Primăria Sectorului 1 construieşte o clinică de chirurgie

Administraţia locală a Sectorului 1 va continua să investească masiv şi în spitalele pe care le are în administrare. Astfel, în acest an, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti derulează o amplă investiţie pentru construirea primei clinicii de chirurgie cardio­vasculară pediatrică de la Spitalul "Grigore Alexandrescu", destinată copiilor cu malformaţii cardiace şi continuă lucrările de investiţii pentru consolidarea Corpului de clădire G3 al aceluiaşi spital.

Alte investiţii

Tot în anul 2011, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti derulează o serie de investiţii, printre care menţionăm:

- Modernizarea pasarelei pietonale care supratraversează linia CRF 300 Bucureşti-Ploieşti km 7+650 (valoare investiţie - 2,17 milioane lei). După finalizarea lucrărilor de consolidare a pasarelei pietonale în lungime de 50 de metri, peste 150 de familii din cartierul Teodor Neagoe vor "relua" legătura cu oraşul întrucât această pasarelă asigură legătura cu Cartierul Chitila.

- Finanţare europeană. Depunerea în vederea obţinerii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2012, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Centre urbane a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucureştii Noi - Pajura - Chitila -Dămăroaia care include următoarele proiecte individuale:

a) Reabilitare Parc Bazilescu;

b) Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu - Amenajare spaţiu public multi­funcţional în Str. Pajurei nr. 9, Sector 1, Bucureşti;

c) Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 178 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, Bucureşti;

d) Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 179 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti;

e) Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Str. Munteniei nr. 32, Sector 1, Bucureşti;

f) Monitorizarea cu camere video a obiectivelor şi zonelor de interes din perimetrul stabilit al sectorului 1.

Proiectul a fost depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov în luna decembrie 2010 şi este în procedura de evaluare.

- Investiţii în surse de energie regenerabilă. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti participă la Programul de finanţare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Proiectul a fost depus la Administraţia Fondului pentru Mediu în luna ianuarie 2011 şi este în procedura de evaluare. Valoarea de investiţie este de 4,67 milioane lei.

- Şi sistemul rutier va fi reabilitat în cursul anului 2011, suma alocată fiind de 1,09 milioane lei pentru Str. Menuetului şi pentru studii de fezabilitate pentru Străzile Jimbolia, Zăgazului, Ion Slătineanu şi Vasile Dorobanţu.

BEI va credita în acest an Sectorul 1 cu 125 milioane de euro

Primăria Sectorului 1 a contractat în anul 2005 un credit de investiţii în valoare de 89,89 milioane lei pentru modernizarea sistemului rutier, pentru consolidarea Corpului B al Spitalului de Urgenţe Oftalmologice, pentru mansardarea Corpului E al Spitalului Clinic de Urgenţă şi pentru construirea cartierului de locuinţe Odăi.

De asemenea, în anul 2009 a fost contractat cel de-al doilea credit cu suma de 298,4 milioane lei pentru cartierul de locuinţe Odăi, pentru modernizarea sistemului rutier, pentru programul de reabilitare termică, pentru consolidarea imobilului Primăriei situat în Piaţa Amzei, pentru modernizarea Pieţei Agroalimentare Amzei şi pentru canalizarea şi evacuarea apei pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bd. Aerogării cu Bd. Ion Ionescu de la Brad.

În cursul acestui an va fi contractat de la Banca Europeană de Investiţii un credit în valoare de 125 milioane euro pentru continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor.

Reprezentanţii primăriei ne-au declarat: "Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti merge mai departe cu procesul de reabilitare termică a blocurilor în ciuda refuzului Guvernului de a aloca fonduri acestui program. Chiar dacă Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale nu a distribuit nici un ban pentru reabilitare, programul va continua cu fonduri proprii, fără vreo cheltuială din partea cetăţenilor.

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a fost promotorul programului de reabilitare termică în România, fiind cel care a găsit soluţia pentru deblocarea acestui program la nivel naţional, în 2008. De atunci, în ciuda faptului că în anul 2010 Guvernul României nu a plătit niciun ban pentru lucrările de reabilitare termică din Sectorul 1, iar pentru lucrările din 2009 să plătească 6 milioane lei, au fost găsite soluţii pentru a putea continua cel mai important program anticriză: ".

Cu toate că în acest an bugetul de investiţii este mai mic decât cel de anul trecut, primăria Sectorului 1 Bucureşti are planuri ambiţioase în ceea ce priveşte investiţiile. Valoarea totală a bugetului de investiţii pe anul 2011 este de 379,8 milioane lei faţă de 424,5 milioane lei cât a fost în anul 2010, ceea ce reprezintă o scădere cu aproximativ 11%.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective