Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LEGEACalitatea în construcţii: Legislaţie în optimizare, sancţiuni în aplicare

F.A. Legea /

Calitatea în construcţii: Legislaţie în optimizare, sancţiuni în aplicare

Conceptul calităţii a cunoscut în timp o evoluţie care şi-a îmbogăţit permanent conţinutul, plecând de la acţiuni de supraveghere a controlului, parcurgând etape ale nivelului de calitate acceptat şi ale asigurării calităţii în toate etapele procesului şi ajungând la implementarea şi certificarea sistemelor de management a calităţii totale.

În luna iunie, în evidenţele Inspectoratelor judeţene în construcţii, din cadrul ISC erau înregistrate 20.140 obiective de investiţii în execuţie.

Domnul Marian Bucur, Secretar Gene­ral în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), ne-a precizat că în primul trimestru al anului 2011 instituţia a întreprins 18.865 activităţi de control şi inspecţie, în care au fost consemnate 8.114 deficienţe, pentru care inspectorii de specialitate, prin actele de control şi inspecţie încheiate, au dispus peste 7.000 de măsuri corective.

În execuţia construcţiilor noi, raportat la 6.677 activităţi de control şi inspecţie efectuate, au fost dispuse 4.680 măsuri corective. "Situaţia actuală, caracterizată de prăbuşirea pieţei construcţiilor, după o perioadă în care s-a produs un maxim al indicatorului creşterii economice, a făcut ca parte din agenţii economici care au manifestat un comportament excesiv speculativ pe piaţa imobiliară din România, categorie care cuprinde atât dezvoltatori, investitori şi beneficiari, cât şi proiectanţi şi executanţi de lucrări, să închidă afacerile în domeniu. Au rămas în competiţie firmele care au probat capacitatea de producţie adecvată profilului de activitate, competenţă, experienţă şi expertiză tehnică a personalului calificat în domeniu", apreciază domnul Marian Bucur.

333 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor privind calitatea în construcţii

Potrivit Secretarului General ISC, cele mai frecvente neconformităţi întâlnite la lucrările de construcţii au în vedere următoarele aspecte:

- încălcări ale legislaţiei specifice privind calitatea construcţiilor şi produselor pentru construcţii, precum şi a legislaţiei de autorizare a lucrărilor de construcţii;

- nerespectarea normelor tehnice de proiectare, execuţie şi recepţie;

- nerespectarea proiectelor tehnice;

- nerespectarea tehnologiilor sau utilizarea de tehnologii neadecvate;

- executări de lucrări de către societăţi de construcţii care nu au implementat şi certificat un sistem de management al calităţii, care execută lucrări cu personal necalificat, fără responsabili tehnici cu execuţia şi fără personal de control al calităţii lucrărilor.

În acest context, în primul trimestru al anului 2011, ISC a aplicat o serie de măsuri raportat la gravitatea neconformităţilor constatate şi la complexitatea lucrărilor de construcţii:

- 5 sesizări adresate Instituţiei Prefectului şi emitenţilor autorizaţiilor de construire în vederea anulării autorizaţiilor;

- 100 de sesizări adresate autorităţilor administraţiei publice locale în vederea aplicării prevederilor art. 29 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru urmăriea conformării şi ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către ISC;

- 6 comunicări făcute Direcţiei gene­rale lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aplicarea prevederilor O.G, 41/2010. (n.r. privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii), aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011;

- 5 sesizări adresate organelor de urmărire penală pentru cazurile de infracţiuni;

- 254 opriri de lucrări pentru încălcarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, execuţiei lucrărilor fără proiect tehnic, ori cu nerespectarea normelor tehnice de execuţie;

- 430 refaceri de lucrări;

- 298 expertizări de soluţii şi lucrări executate cu încălcarea prevederilor din proiect şi a normelor tehnice de proiectare şi execuţie;

- 29 lucrări de consolidare;

- 3 cazuri de desfiinţare;

- 164 cazuri de respingere a recepţiei lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor;

- 264 cazuri de respingere a documentaţiilor tehnice pentru emiterea acordului de modificare.

De asemenea, în 16 cazuri s-a dispus interzicerea utilizării construcţiilor, iar pentru 333 cazuri a fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice sau juridice care au fost găsite vinovate de încălcarea prevederilor privind calitatea în construcţii, adaugă reprezentantul ISC.

Este în fază finală de revizuire Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legislaţia în domeniul construcţiilor se află în prezent într-un proces de transformare. Astfel, Secretarul General ISC menţionează că, prin ultimele modificări legislative, au fost impuse cerinţe "care să instituie reguli ferme şi măsuri sancţionatorii şi obligatorii de aplicare a legii":

- Legea nr. 3/2011 pentru aprobarea cu modificări a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2011 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, completată de Norma metodologică de aplicare.

De asemenea, este în fază finală de revizuire Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În paralel, pentru restrângerea unor practici şi interpretări în aplicarea reglementărilor privind recepţia lucrărilor de construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii a iniţiat modificarea şi completarea Regula­mentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, mai spune domnul Marian Bucur, Secretar General ISC.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective