Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LEGEADemolarea construcţiilor ilegale din zonele turistice

F.A. Legea /

Demolarea construcţiilor ilegale din zonele turistice

Vor fi desfiinţate toate con­s­trucţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică sau privată, finalizate sau în curs de execuţie, având destinaţie turistică şi aflate în zonele cu potenţial turistic, staţiuni turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre.

Aceasta potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii aprobată prin Legea nr.3/2011 care impune prin derogare de la prevederile art. 28, 31 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea stării de nelegalitate a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii. Aceştia înştiinţează Direcţia generală Lucrări Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru somarea proprie­tarilor de a desfiinţa construcţiile nelegale în termen de 48 de ore.

În situaţia în care proprietarul construcţiei nu dă curs somaţiei, desfiinţarea se face în termen de 24 de ore de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Direcţia generală de Lucrări Publice, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul construcţiei, în condiţiile legii.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 41 nu stabileşte termene limită de aplicare a măsurii de derogare de la prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27 din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările ulterioare face precizarea că organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ- teritoriale, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire, de a organiza şi exercita controlul modului în care se execută lucrările de construcţii.

Pentru construcţiile amplasate pe plajă, responsabilitatea revine şi Administraţiei Bazinale de Apă "Dobrogea - Litoral" pentru calitatea avută, de administrator al plajelor ce se constituie în domeniul public, de interes naţional.

Funcţiunile construcţiilor realizate cu încălcarea prevederilor legale se încadrează de regulă în categoria celor cu destinaţie turistică ce desfăşoară activităţi de comerţ sau alimentaţie publică.

Acţiunile de desfiinţare a construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia prevăd şi aducerea la starea iniţială a terenului prin realizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare a amplasamentului. În situaţia în care desfiinţarea se face, în termenul legal de 48 ore, de către proprietarul construcţiei, acesta dispune de materialele rezultate. În situaţia în care proprietarul construcţiei realizate cu încălcarea prevederilor legale nu dă curs somaţiei în termenul de 48 de ore, desfiinţarea se face în termen de 24 de ore de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală Lucrări Publice, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor de la proprietarul construcţiei în condiţiile legii. Societatea de construcţii contra­ctată pentru desfiinţarea construcţiei transportă materialele rezultate către depozitele ecologice în vedere reciclării de către unităţi autorizate pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective