Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PENTRU REALIZAREA UNOR INVESTIŢII ÎN TIMIŞ"Este nevoie de elaborarea unor acte legislative mai simple, directe şi foarte clare"

Investiţii /

Alin Nica

Alin Nica

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Elaborarea unor acte legislative mai simple, directe şi foarte clare şi profesionalizarea personalului din cadrul societăţilor comerciale în domeniul achiziţiilor publice astfel încât să se reducă numărul ofertelor respinse şi implicit a numărului de contestaţii depuse reprezintă soluţiile care, în opinia lui Alin Adrian Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, ar fi necesare pentru înlesnirea implementării obiectivelor de investiţii în zonă.

  (Interviu cu Alin Adrian Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş)

  Reporter: Ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii întâpinaţi de când a fost declarată pandemia?

  Alin Nica: Activitatea instituţiei a fost afectată de pandemie prin reorganizarea programului de muncă al angajaţilor astfel încât să nu interfereze mai mult de două persoane într-un birou, a fost suspendat parţial programul cu publicul, s-a procedat la acceptarea de înscrisuri în formă electronică şi semnate digital, la posibilitatea de a trimite documentele elaborate şi prelucrate cu semnătura digitală calificată.

  Reporter: Ce obiective de inves­tiţii de tip smart aveţi?

  Alin Nica: Consiliul Judeţean Timiş are în vedere promovarea şi dezvoltarea de proiecte de tip SMART ca urmare a conţinutuIui cadru al Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum şi a altor programe şi priorităţi de intervenţie care vizează digitalizarea administraţiei publice, tranziţia verde şi specializarea inteligentă.

  Printre sursele de finanţare identificate pentru realizarea proiectelor şi obiectivelor de investiţie locale enumerăm fondurile externe nerambursabile, bugetul propriu al Consiliului Judeţean Timiş, surse de la Bugetul de Stat, programe de finantare naţională - PNDL.

  Reporter: Cât din totalul fondurilor vin de Ia UE şi ce proiecte derulaţi de aceşti bani?

  Alin Nica: Aproximativ 230 milioane Iei au fost atrase de la UE pentru proiectele derulate prin Pro­gramul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Ad­ministrativă, Programul INTER­REG V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA CBC RO-SE.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritate de investiţii?

  Alin Nica: Domeniile prioritare de investiţii sunt următoarele: infrastructura rutieră, sănătatea, eficienţa energetică, sprijinirea învăţământului special de stat, protecţia civilă, infrastructura socială, patrimoniul cultural.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

  Alin Nica: În acest an vor fi scoase la Iicitaţie lucrările de investiţii pentru următoarele obiective:

  - Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea conacului Mocioni din Foeni;

  - Construirea clădirii internatului şcolar (P+1) - învăţământ special Unitate şcolară - AI Roşca - Lugoj;

  - Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa";

  - Construirea drumului judeţean de legătură pentru conectarea Aeroportului Internaţional "Traian Vuia" Timişoara la Autostrada A1.

  Având în vedere faptul că bugetul Judeţului Timiş este în faza de fundamentare, lista obiectivelor precizate mai sus nu este limitativă, ea putând fi completată ulterior, în funcţie de disponibilitatea fondurilor.

  Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

  Alin Nica: Printre proiectele importante de infrastructură aflate în execuţie amintim:

  - Modernizarea DJ 691: Iărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timi­şoara şi Centura Timişoara- Autostrada A1 (km. 12+975);

  - Modernizarea drumului judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad (I = 57 km, din care necesar de modernizare circa 30 km);

  - Modernizarea DJ 572 Lucareţ - lim. jud. Arad, km 94+670 - 102+500;

  - Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592 Timişoara - Moşniţa Nouă, jud. Timiş;

  - Sporirea capacităţii de circulaţie pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timişoara - Aeroport;

  - Modernizarea şi reabilitarea DJ 609F Bazoşu Nou - Bazoş - Recaş, jud. Timiş, L=13,683 km;

  - Asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz;

  - Ranforsarea DJ 692B Tomnatic - DN 6;

  Reporter: Ce proiecte de inves­tiţii vor fi demarate in acest an?

  Alin Nica: În acest an vor fi demarate următoarele proiecte de investiţii:

  - Centrul de colectare legume - fructe în judeţul Timiş - Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud.Timiş;

  - Bazinul de înot didactic în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş - Proiect pilot;

  - Asigurarea utilităţilor pentru locuinţele construite de ANL în comuna Giroc jud. Timiş;

  - Centrul Comunitar de Învăţare Permanentă Timiş, din cadrul proiectului "Joint Employment Driven Initiative" ("Iniţiativă comună privind ocuparea forţei de muncă"), acronim JEOI, cod ROHU-45.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Alin Nica: În urma experienţei pe care o avem în domeniul in­vestiţiilor, am constatat necorelări ale conţinutuIui actelor legislative privind investiţiile, iar în domeniul achiziţiilor, în calitate de autoritate contractantă întâmpinăm greutăţi în evaluarea ofertelor depuse de ofertanţi.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Alin Nica: Elaborarea unor acte legislative mai simple, directe şi foarte clare şi profesionalizarea personalului din cadrul societăţilor comerciale în domeniul achiziţiilor publice astfel încât să se reducă numărul ofertelor respinse şi implicit a numărului de contestaţii depuse.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective