Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANAArad: Vor fi modernizate infrastructura de circulaţie şi cea socială

F.A. Investiţii /

Arad: Vor fi modernizate infrastructura de circulaţie şi cea socială

Pentru cele şapte proiecte în valoare de 76 milioane euro, incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Arad, la jumătatea lunii aprilie, erau depuse cererile de finanţare. Proiectele sunt în faza de evaluare a documentaţiei tehnice.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Arad cuprinde şapte obiective de investitii care împreună contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a traficului urban şi creşterea accesibilităţii, la moder­nizarea unor spaţii verzi şi zone de agrement de calitate în zonele de trafic intens din municipiul Arad, precum şi la îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin reabilitarea clădirilor şi diver­sificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi copiilor.

Astfel, pentru creşterea calităţii infrastructurii de circulaţie urmează să fie reabilitate cele mai importante două pasaje rutiere din oraş, construite înainte de anul 1980. Va fi realizată o legătură rutieră între centura de Nord şi una din arterele de trafic greu din Municipiul Arad. De asemenea, vor fi reabilitate 25 de treceri la nivel cu liniile de tramvai, situate pe patru artere importante de circulaţie

În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi cele pentru odihnă şi agrement, munici­palitatea arădeană va reamenaja zona de agrement Pădurice. Proiectul constă în reabilitarea plantaţiei, a aleilor, a malurilor lacului şi a luciului de apa. Va avea ca rezultat un spaţiu de promenadă, de loisir şi de agrement atractiv în zona ultracentrală a municipiului Arad.

Proiectele de infrastructură socială au în vedere modernizarea Centrului de zi pentru vârstnici Micălaca - unul din pentru varsta a III-a, face parte dintr-o reţea de opt centre care funcţionează de peste 10 ani în principalele cartiere din oraş, oferă servicii de asistenţă pentru persoanele varstnice. Al doilea proiect de infra­structură socială este pentru moder­nizarea Complexului de educaţie inter­culturală pentru copii şi tineret Curcu­beu.

Reabilitarea pasajului rutier Micălaca

Pasajul Micălaca a fost construit în anul 1980 peste liniile unui depou de tramvaie. Pasajul este supus unui trafic foarte intens atât urban, cât şi pentru tranzitul pe DN7 Arad-Deva. Până acum s-a intervenit doar asupra carosabilului, nu şi asupra elementelor de structură. Din expertiza tehnica efectuată rezultă existenţa unor defecte şi degradări grave, pentru remedierea cărora este necesară realizarea unor lucrări de reparaţii şi consolidare ce se vor con­centra asupra structurii de rezistenţă, a infrastructurii şi suprastructurii pasajului, rampelor de acces şi a căii de pod. Lucrările sunt prevăzute să dureze 14 luni şi sunt estimate să coste 14,56 milioane lei.

Reabilitarea pasajului rutier Grădişte

Pasajul rutier Grădişte a fost construit în perioada 1975-1980 peste triajul CFR Arad şi a fost consolidat în 1985. Lipsa lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, creşterea intensităţii traficului şi a sarcinii pe osie au afectat starea tehnică şi funcţionalitatea pasajului, punând în pericol siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale. Astfel, este necesară efectuarea de urgenţă a unor lucrări de reabilitare a infrastructurii şi supra­structurii şi de consolidare a elemen­telor constructive ale podului. Proiectul va avea o durată de 14 luni şi o valoare de 20,42 milioane lei.

Amenajarea trecerilor la nivel cu liniile de tramvai

Ca urmare a reabilitării liniilor de tramvai din municipiul Arad, o serie de intersecţii ale drumurilor cu liniile de tramvai sunt denivelate, provocând încetinirea circulaţiei şi blocaje în trafic. Staţionările prelungi şi ambuteiajele în trafic provoacă o creştere a poluării atmosferice în municipiu. De aceea, se impune eliminarea denivelărilor şi a degradărilor apărute la nivelul structurii rutiere în zona adiacentă liniilor de tramvai, prin realizarea unei structuri rutiere care să preia eforturile induse de trafic şi care să contribuie la fluidizarea circulaţiei şi reducerea gradului de poluare. Proiectul vizează 25 de treceri la nivel cu liniile de tramvai, amenajate pe patru artere importante de circulaţie.

Proiectul va avea o durată de 18 luni şi o valoare de 16,45 milioane lei.

Legătură rutieră str.Câmpul Liniştii - Centura Arad

Realizarea legăturii rutieră între str. Câmpul Liniştii şi Centura Arad reprezintă o prioritate deoarece pe acest traseu este posibilă dirijarea traficului greu şi descongestionarea arterelor magistrale Vlaicu, Poetului şi 6 Vânători. Proiectul constă în cons­trucţia unui drum nou, în lungime de 1131 m. Rezultatul investiţiei va fi dirijarea traficului greu către Centura Arad. De asemenea, prin realizarea drumului se va facilita dezvoltarea zonei industriale şi, implicit, se vor crea condiţii favorabile dezvoltării mediului de afaceri. Proiectul va avea o durată de 14 luni şi o valoare de 15,22 milioane lei.

Reamenajarea zonei de agrement Pădurice

Zona de agrement Pădurice are o suprafaţă totală de 25. 900 mp, din care suprafaţa lacului ocupă 7 800 mp. Proiectul va avea ca rezultat un spaţiu de promenadă, de loisir şi de agrement atractiv. Un aer mai curat, mai puţin poluat, într-o zonă cu trafic intens. Amplasarea fântânii muzicale va conduce la creşterea atractivităţii parcului, reprezentând centrul de interes al acestuia. Proiectul va avea o durată de 18 luni şi o valoare de 8,67 milioane lei.

Modernizarea Centrului de zi pentru vârstnici Micălaca

Centrul de zi oferă consiliere în probleme sociale şi juridice, consiliere psihologică, asistenţă medicală. Oferă un cadru potrivit pentru petrecerea timpului liber, suport social, ajutoare materiale şi alte servicii, în funcţie de nevoile beneficiarilor. Dată fiind atractivitatea pe care acest centru o prezintă în rândul persoanelor vârstnice, se impune realizarea unor lucrări de modernizare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de des­făşurare a activităţilor şi creşterea gradului de confort, şi pentru crearea premiselor pentru diversificarea activităţilor şi serviciilor oferite beneficiarilor.

Modernizarea va cuprinde reabilitarea termică a clădirii şi echiparea cu instalaţie de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere, lucrări de reparaţii la acoperiş şi renovări, modernizarea grupurilor sanitare, dotarea cu echipamente specifice. Proiectul va avea o durată de 12 luni şi o valoare de 360.180 lei.

Modernizarea Complexului de educaţie interculturală pentru copii şi tineret Curcubeu

Complexul social multicultural Curcubeul se adresează copiilor care provin din grupuri defavorizate. Beneficiarii direcţi sunt aproximativ 200 de copii care petrec la centru în medie 5 ore pe zi. Aici ei desfăşoară activităţi şcolare (temele pentru acasă) şi extracuriculare, beneficiază de o masă caldă, asistenţă medicală primară, rechizite, consiliere continuă. Spe­cialiştii centrului organizează periodic şi activităţi cu părinţii. De asemenea, elevii din mai multe licee din municipiul Arad efectuează munci de voluntariat în centrele de zi pentru copii defavorizaţi.

Proiectul va avea ca rezultat creşterea eficienţei energetice a clădirii, modernizarea calitativă a spaţiilor şi o mai bună repartizare a lor pe destinaţii, posibilitatea diversificării serviciilor centrului, pentru creşterea numărului de copii beneficiari. Proiectul va avea o durată de 12 luni şi o valoare de 514.198 lei.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective