Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PLANURI URBANISTICE GENERALEZalău: Intravilanul a fost mărit cu aproape 50%

F.A. Consilier /

Actualizarea PUG Zalău, realizată de "Experiment Proiect" Cluj Napoca, a fost finalizată şi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Zalău la jumătatea lunii mai a anului trecut.

Arhitectul şef al Municipiului Zalău, domnul Sandu Constantin, ne-a spus că principalele modificări aduse prin noul PUG sunt:

- mărirea suprafeţei intravilanului Municipiului Zalău de la 1787 ha la 2639 ha, care are la bază documentaţiile de urbanism - Planuri urbanistice zonale.

- delimitarea strictă a zonelor rezidenţiale şi a zonelor industriale şi servicii aferente.

- stabilirea zonelor cu riscuri naturale - alunecări de teren - şi impunerea de interdicţie temporară de construire până la realizarea expertizelor geotehnice cu condiţiile speciale de fundare.

- mărirea valorii indicilor urbanistici, acolo unde este cazul.

-delimitarea, în colaborare cu specialişti ai Direcţiei pentru cultură şi patrimoniu naţional Sălaj, a zonei de protecţie a monumentelor istorice şi a zonei cu patrimoniu arheologic.

Cele mai importante zone de dezvoltare ale municipiului Zalău sunt în partea de Nord - Vest: atât fosta zonă industrială, cât şi noile suprafeţe reglementate prin PUZ-uri - pentru industrie şi servicii. De asemenea, zona de Sud - spre Muntele Meseş, precum cât şi zona de Sud -Est se vor dezvolta ca arii rezidenţiale: cartierele Meseş, Sărmaş, zona Grădina Poporului, cartierul Merilor (toate acestea fiind cartiere noi, de locuinţe individuale şi colective mici). Zonele amintite au la bază documentaţii de urbanism faza PUZ, fapt ce constituie un atuu important pentru investitori.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective