Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PRIMA CASĂO treime din garanţiile Prima Casă au fost alocate pentru locuinţe construite după 2008

F.A. Locuinţe /

Aurel Şarament, preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)

Aurel Şarament, preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)

Programul Prima Casă, lansat în vara anului 2009, a făcut parte integrantă din măsurile anticriză iniţiate de Guvernul României pentru a susţine sectoarele economice prioritare. Obiectivul major al programului a vizat, pe de o parte, deblocarea activităţii de creditare, dar şi impulsionarea sectorului construcţiilor. Din cele circa 50.000 de credite ipotecare vândute de la sfârşitul anului 2008 până în prezent, conform datelor statistice ale Băncii Naţionale a României, aproximativ 80% au fost garantate de stat.

Aurel Şarament, preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), ne-a declarat la jumătatea lunii iunie: "Ne aflăm în faţa demarării celei de-a patra etape a programului, care înglobează atât rezultatele pozitive înregistrate, cât şi expertiza acumulată în etapele anterioare. Aceste rezultate au avut consecinţe directe asupra dezvoltării pieţei imobiliare şi a sectoarelor adiacente, asupra creşterii numărului de clienţi ai instituţiilor de credit, dar şi a gradului de securizare a creditelor ca urmare a preluării integrale a riscului de credit al clienţilor de către stat, prin FNGCIMM".

Garanţii de peste 1,7 miliarde euro în primele trei etape Prima Casă

Volumul total al garanţiilor acordate, în cele trei etape precedente ale programului Prima Casă, s-a cifrat la peste 1,7 miliarde euro pentru un număr de peste 40.000 de beneficiari. Segmentul reprezentativ (circa 70%) a fost alcătuit de către beneficiarii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani, iar mai mult de 77% dintre aceştia au vizat achiziţia de proprietăţi cu două sau trei camere (51%). Mai mult de jumătate din garanţiile acordate s-au situat între 40.000 - 60.000 euro şi au vizat, cu preponderenţă, achiziţia de proprietăţi cu suprafeţe utile cuprinse între 50 şi 80 mp. "Un alt aspect relevant l-a reprezentat faptul că în jur de o treime din garanţiile acordate au fost alocate achiziţiei de locuinţe construite după anul 2008", subliniază domnul Şaramet.

Cinci contracte pentru reabilitare termică cu credit garantat

FNGCIMM acordă garanţii şi în cadrul programului de reabilitare termică, reglementat prin OUG 69/2010, având ca scop simplificarea accesului asociaţiilor de proprietari (persoane juridice fără scop patrimonial) şi al proprietarilor locuinţelor unifamiliale (persoane fizice) la contractarea de credite bancare, acordate de instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată pentru executarea lucrărilor de intervenţie necesare. De la începutul anului şi până la mijlocul lunii iunie, nivelul garanţiilor pe acest palier a ajuns la 510.000 lei, aferent unui număr de cinci contracte încheiate.

Garanţii de 800 milioane lei pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene

FNGCIMM acordă garanţii pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. Obiectivul acestui program este reprezentat de facilitarea absorbţiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor.

Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unităţi administrativ-teritoriale sau instituţii de învăţământ superior de drept public ori instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementează proiecte finanţate din instrumente structurale ale UE şi operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul axei prioritare 1 din Programul Operaţional Sectorial "Mediu".

În cadrul acestui program, valoarea acordurilor de principiu emise de către FNGCIMM a depăşit nivelul de 800 milioane de lei (valoare fără TVA).

Cea mai mare tranzacţie pentru care FNGCIMM a garantat a fost reprezentată de un proiect de reabilitarea şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, în valoare totală de circa 145 milioane euro, valoarea garanţiei ridicându-se la nivelul de circa 19 milioane euro, precizează domnul Aurel Şaramet.

FNGCIMM are în derulare şi alte programe, dintre care domnul Şaramet menţionează garanţiile acordate beneficiarilor O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural, gestionarea schemei de garanţii MADR pentru beneficiarii măsurilor 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, şi 3.3. din cadrul Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, administrarea fondurilor de garantare, pe bază de convenţie încheiată cu MADR, pentru garantarea finanţărilor acordate fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit Legii 329/2009.

În acest context, volumul total al garanţiilor acordate de FNGCIMM în anul 2010, incluzând atât garanţiile acordate din fonduri proprii, cât şi cele din administrare, s-a cifrat la un nivel de peste două miliarde de lei. Creşterea înregistrată în anul 2010 a fost de circa 20%, în condiţiile înregistrării unui volum de garanţii acordate în 2009 de peste 1,6 miliarde lei. De aceste garanţii au beneficiat un număr de peste 7.200 de IMM-uri, în creştere cu aproximativ 28% faţă de anul 2009, iar volumul total al creditelor susţinute de către FNGCIMM în anii 2009 şi 2010 a fost de peste 7,5 miliarde de lei. "Pentru a răspunde cererilor emise atât de partenerii financiari, cât şi de IMM-uri, FNGCIMM a implementat şi un sistem informatic adecvat, care a permis emiterea de garanţii în una-două zile", a precizat preşedintele FNGCIMM.

Prima Casă 4 va oferi şi mai multă siguranţă beneficiarilor

Numărul beneficiarilor de credite acordate în cadrul programului Prima Casă care au intrat în default (n.r. incapacitate de plată), era la mijlocul lunii iunie de 29, reprezentând doar 0,07% din numărul total de beneficiari. "Condiţiile bune în care s-a derulat acest program au condus la o nouă abordare pentru etapa a patra a programului, în care riscurile de neplată vor fi împărţite în mod egal între bănci şi stat, dar cu condiţia păstrării aceluiaşi nivel al costurilor către viitorii beneficiari. Executarea conturilor şi a proprietăţii unui debitor beneficiar de credit prin acest program nu este dorită de niciuna dintre părţile implicate în proces. Tocmai de aceea, pentru a se evita trecerea la restanţă a creditelor şi executarea garanţiei, în Prima Casă 4 a apărut posibilitatea reeşalonării, rescadenţării sau modificării valutei creditelor acordate. Acest lucru se va face însă în limitele impuse de bancă, sub rezerva verificării de către FNGCIMM a menţinerii condiţiilor de eligibilitate a programului, precum şi a menţinerii valorii garanţiei acordate iniţial fiecărui beneficiar în cadrul programului", subliniază domnul Aurel Şaramet.

Domnia sa completează că, în general, necesitatea asigurării unei predictibilităţi pe termen mediu a nivelului de plăţi aferente creditelor garantate intrate în default, rămâne "o prioritate maximă". Din acest motiv, FNGCIMM a întreprins măsuri, "prin inovarea permanentă şi lansarea de noi produse, bazate pe eficientizarea canalelor de distribuţie şi pe modul de stabilire a stimulentelor şi sancţiunilor pentru utilizatorii de garanţii".

12 bănci reprezentintă peste 80% din volumul portofoliului de garanţii Prima Casă 4

În desfăşurarea activităţilor specifice, FNGCIMM colaborează cu un număr de 34 de instituţii financiare, respectiv 30 de bănci şi 4 instituţii financiare nebancare. În funcţie de orientarea strategică a acestora, unele dintre ele s-au implicat şi în finanţarea sectoarelor specifice programelor menţionate. Astfel, la accesarea Programului Prima Casă, în etapele anterioare au fost angrenate 21 de bănci. Pentru etapa a patra a programului, până la mijlocul lunii iunie şi-au manifestat "intenţia fermă de participare" 12 bănci, acestea reprezentând peste 80% din volumul portofoliului de garanţii.

"Rezultatele obţinute în etapele anterioare ale Programului Prima Casă, precum şi gradul în care băncile au răspuns provocărilor impuse de contextul economic, au indicat un succes al acestei iniţiative", accentuează domnul Şaramet.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective