Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

Programul guvernamental "Prima Casă", modificat prin programul "O casă, o familie" devine "Noua Casă"

A.P. Ştirile Zilei /

Programul guvernamental "Prima Casă", modificat prin programul "O casă, o familie" devine "Noua Casă"

FNGCIMM anunţă demararea în scurt timp a noului program Noua Casă, iniţiat de Guvernul României, care va continua în bună măsură spiritul programului Prima Casă, dar care aduce noi facilităţi în schema de finanţare-garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, se arată într-un comunicat transmis de FNGCIMM.

Principalul obiectiv al noului program guvernamental este de a facilita achiziţia de locuinţe adaptate standardelor de locuire moderne, creşterea calităţii spaţiului de locuit şi a spaţiilor comune, precum şi reducerea riscului seismic prin favorizarea achiziţionării de locuinţe noi, consolidate sau reabilitate. Un alt efect direct al programului va fi stimulatarea pieţei construcţiilor şi a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viaţă adaptat realităţilor actuale.

Modificările aduse de noul program, se referă, în principal la plafoanul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru achiziţia de locuinţe noi sau asimilate şi alte tipuri de locuinţe, după cum urmează:

-Credit destinat achiziţiei unei locuinţe noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei şi avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare al locuinţei.;

-Credit destinat achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei şi avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

În comunicat se precizează că prin locuinţă nouă se intelege orice locuinta, recepţionată la terminarea lucrărilor, cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat precum şi locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidîrii şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitării creditului garantat.

Avansul reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată se plăteşte de către beneficiar, după cum urmează :

a)minimum 15% din preţul de achiziţie al locuinţelor noi şi asimilate;

b)minimum 5% din preţul de achizitie al celorlalte categorii de locuinţe.

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusiva sau împreuna cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţa utilă mai mică de 50 mp;

- achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

- are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare şi promisiunile de garantare încheiate şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezenţei ordonante de urgenţă continuă să producă efecte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data emiterii lor, precum şi norme tranzitorii referitoare la solicitările de acordare a unei finanţări garantate aflate în curs de analiza la data intrării in vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă prin care li se aplica dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanţator.

Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parţială sau integrală, fără a se percepe comision de rambursare anticipată, conchide comunicatul.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional