Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2023

REGIONALIZAREA ÎN CONSTRUCŢIIHarghita: Pentru a fi eficientă regionalizarea trebuie să respecte mai multe principii

F.A. Legea /

În această vară au demarat lucrările de construcţie a noii baze de tratament balneo-climatologic din Borsec. Lucrările de construcţie au fost vizitate de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, alături de primarul din Borsec, Mik József şi membrii consiliului local, respectiv reprezentanţii firmei executante. Investiţia se ridică la 22,42 milioane lei şi va fi realizată în două etape. În prima etapă vor fi investiţi 20 milioane de lei pentru finalizarea construcţiei clădirii şi a instalaţiei interioare, după care urmează finalizarea elementelor din aer liber. Terminarea lucrărilor, respectiv deschiderea noii baze de tratament este planificată pentru anul 2012, iar deschiderea părţii din aer liber este prevăzută pentru luna iunie 2013.

În această vară au demarat lucrările de construcţie a noii baze de tratament balneo-climatologic din Borsec. Lucrările de construcţie au fost vizitate de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, alături de primarul din Borsec, Mik József şi membrii consiliului local, respectiv reprezentanţii firmei executante. Investiţia se ridică la 22,42 milioane lei şi va fi realizată în două etape. În prima etapă vor fi investiţi 20 milioane de lei pentru finalizarea construcţiei clădirii şi a instalaţiei interioare, după care urmează finalizarea elementelor din aer liber. Terminarea lucrărilor, respectiv deschiderea noii baze de tratament este planificată pentru anul 2012, iar deschiderea părţii din aer liber este prevăzută pentru luna iunie 2013.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba, apreciază că pentru realizarea unei regionalizări eficiente trebuie respectate cu consecvenţă mai multe principii de bază.

Primul dintre ele ar fi principiul subsidiarităţii: "toate deciziile să fie luate cât mai aproape de cetăţeni şi de comunităţile afectate". Deci, nivelul local al administraţiei trebuie să aibă toate competenţele şi să dispună de resursele necesare pentru a soluţiona problemele care apar pe plan local.

În domeniul construcţiilor, de exemplu, aceasta înseamnă ca administraţiile locale să fie îndreptăţite, să fie capabile şi să fie responsabile pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor şi a infrastructurii comunitare locale.

În ultimii ani, domnul Borboly apreciază că s-au făcut deja progrese în acest sens. De exemplu, în timpul programului Sapard licitaţiile pentru proiectare şi construcţie erau încă organizate la nivelul ministerelor, la Bucureşti. Ca urmare, comunităţile locale (beneficiarii) au fost, practic, excluse din procedura de decizie, ceea ce a creat nenumărate probleme la implementarea proiectelor. (De exemplu, în cazul proiectului "Drumul Apelor Minerale" în judeţul Harghita).

În prezent, spune domnul Borboly, "am ajuns deja să organizăm licitaţii la nivelul comunelor în cazul celor mai multe programe de investiţii, deci putem spune că acest principiu al subsidiarităţii este din ce în ce mai mult aplicat şi respectat".

Preşedintele CJ Harghita crede că reorganizarea regională trebuie să fie făcută cu respectarea consecventă a principiului subsidiarităţii şi să conducă la o descentralizare şi mai clară: la regiuni să ajungă numai deciziile care nu pot fi luate la nivel local, iar la nivelul naţional să fie luate numai deciziile de interes naţional sau care afectează mai multe regiuni.

Principiul respectării tradiţiilor istorice-culturale presupune ca o administraţie publică eficientă să fie concepută doar prin unităţi care sunt bazate pe tradiţiile istorice-culturale.

Principiul democratic cere respectarea voinţei populaţiei locale. Orice reformă poate fi pregătită numai în urma unei consultări cu populaţia ţării. Altfel o posibilă reorganizare nu ar fi legitimă, nici eficientă.

"Daca principiile de mai sus vor fi respectate în procedura reorganizării, cred că rezultatul va fi o administraţie mai transparentă şi mai eficientă, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra programelor de dezvoltare, inclusiv sau poate în primul rând asupra dezvoltării infrastructurii", subliniază domnul Borboly Csaba.

Cele mai importante investiţii din anul 2011 ale Consiliului Judeţean Harghita:

- Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

- Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

- Lucrări de construcţii locuinţe de servicii pentru medici (proiectare + execuţie);

- Extinderea şi modernizarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Tulgheş;

- Realizarea în perioada 2008-2012 a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori;

- Alimentare cu energie electrică a localităţilor neelectrificate (program multianual);

- Proiectul "Drumul apelor minerale";

- Sistem integrat de management al deşeurilor (pregătire pentru POS Mediu);

- Modernizarea salvării montane: Lucrări de construcţii, instalaţii;

- Proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita";

- Achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea info-chioşcurilor pentru proiectul "Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna";

- Montarea şi întreţinerea indicatoarelor şi/sau panourilor de informare şi orientare turistică în cadrul proiectului "Ecouri în tureism", (proiectare şi execuţie);

- Lucrări de construcţii - staţii de autobuz (proiectare şi execuţie);

- Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din judeţul Harghita;

- Amenajare belvedere în munţii Harghita şi Hăşmaş (proiectare şi execuţie);

- Construire garaje speciale şi extindere prosectură pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;

- Lucrări de reamenajare interioară şi a terenului la Centrul Multifuncţional al CJH;

- Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita - "Harghita Business Center" - Incubator de afaceri (execuţie lucrări);

Proiectele mari din infrastructura de drumuri, din cadrul Programului Operational Regional, Axa 2.1, in derulare:

- Reabilitarea DJ132 Vlăhiţa - limita judeţului Brasov

- Reabilitarea DJ123A Tuşnad - Sâncrăieni

Proiectul regional "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" este în derulare pentru localităţile Miercurea-Ciuc, Vlăhiţa, comunele Ciceu, Dăneşti, Mădăraş, Leliceni, Tomeşti, Cârţa, Sândominic, Păuleni-Ciuc.

Este în pregătire proiectul tehnic pentru Sistem integrat de management al deşeurilor pentru aplicaţia din cadrul POS Mediu.

Aceste proiecte necesită volum deosebit de muncă, lucrările de investiţii trebuie urmărite de aproape, ceea ce în cazul regionalizării nu ar fi posibil, apreciază Borboly Csaba, presedintele Consiliului Judetean Harghita.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional