Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2021
Abonament gratuit

Spaţiul carosabilPavarea adecvată a platformelor industriale şi a parcurilor logistice

Articol Advertorial Consilier /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Cercetarea şi dezvoltarea de produse sustenabile a început să fie principala direcţie a companiilor interesate să dezvolte continuu produse cu un grad sporit de eficienţă, atât energetică şi de resurse, cât şi din punct de vedere al costurilor în exploatare. Pavajele şi dalele prefabricate din beton de la Semmelrock Stein + Design oferă în domeniul carosabil cât şi al celui destinat traficului auto greu multiple soluţii de consolidare a suprafeţelor.

  Un exemplu des întâlnit de eficienţă în utilizare este cel al platformelor industriale, respectiv al parcurilor logistice, denumite simplu şi platforme cu trafic greu foarte intens. Este indicată utilizarea pavelelor şi dalelor ca şi alternativă funcţională şi economică pentru asfalt pentru că, pe lângă beneficiul rezistenţei sporite la variaţiile de temperatură, îngheţ şi sare de degivrare, în cazul decopertărilor, se evită tasările şi deformările suprafeţei carosabile, iar pietrele de pavaj pot fi refolosite fără nicio problemă.

  Studiu de caz

  Recomandarea Semmelrock Stein + Design pentru pavajul adecvat unei platforme cu trafic greu intens se referă la o serie de produse realizate în vederea acestui tip de utilizare şi anume:

  - pentru platformă: pavaj Behaton 10 cm sau Uniwelle 8 cm încadrade de bordură 50x20x25 cm;

  - pentru trotuarul de lângă platformă spre clădirea administrativă: pavaj 6 cm tip Rettango sau Pastella, încadrate de bordură 50x10x15 cm.

  La montajul pavelelor şi al elementelor de borduri de beton trebuie respectate prevederile şi prescripţiile tehnice legale în vigoare. În principal sunt valabile liniile directoare şi prevederile pentru construcţia străzilor, a trotuarelor, spaţiilor pietonale. Ca bază pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele şi specificaţiile tehnice din construcţii, cât şi detaliile de execuţie din proiectele de specialitate. Pentru a evita posibile discontinuităţi ale planeităţii de suprafaţă sau ale liniarităţii aliniamentelor, de asemenea şi posibile deplasări ale elementelor de pavaj în timpul montajului, se recomandă suplimentar faţă de setul de reguli tehnice de mai sus utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunzătoare ca şi ajutor la montaj, cât şi remedierea unor abateri dimensionale ale elementelor de pavaj. Conform normelor de calitate impuse la realizarea elementelor de pavaj sunt admise abateri dimensionale în funcţie de standardele specifice (SR EN 1340:2004 si SR EN 1340:2004/AC:2006 pentru borduri de beton şi SR EN 1338:2004 şi SR EN 1338:2004/AC:2006 pentru realizarea pavelelor din beton), date ce trebuie luate în considerare la montajul elementelor de borduri din beton prin realizarea unui pat de montaj corespunzător.

  În continuare, montajul profesional al pavajului trebuie să urmeze paşii urmatori:

  1. Fundaţia

  Pentru suprafaţa de pavat se proiectează o pantă longitudinală de 0.5-1% şi o pantă transversală de 2-4%, necesare scurgerii apei pluviale. Pornind de la înălţimea planificată a pavajului, se sapă o suprafaţă cu circa 30 cm mai lată decât suprafaţa finită a pavajului, până la o adâncime de minim 40 cm, în funcţie de adâncimea de îngheţ şi de permeabilitatea solului. Se compactează suprafaţa de fundaţie cu placa vibratoare sau cu ruloul compactor, până la atingerea gradului de stabilitate necesar. Stabilitatea este atinsă atunci când un autoturism greu sau un autocamion mic nu lasă urme.

  Pentru suprafaţa nivelată a fundaţiei se va avea în vedere o pantă longitudinală de 1% şi o pantă transversală de 2,5-4%. În cazul unui sol argilos este necesară realizarea un sistem de drenare subteran. Pentru elementele de borduri prefabricate din beton ce se montează pe strat de bază de beton, trebuie avut în vedere că acesta urmăreşte conturul exact al suprafeţei utilizate pentru fixarea elementelor de borduri din beton. Pentru trasarea aliniamentului se folosesc ţăruşi de lemn (sau bare de oţel) şi sfoară. După nivelarea şi compactarea terenului de fundare, se poate turna betonul.

  Pentru elementele de borduri prefabricate din beton vibropresat pe suport flexibil de pietriş se utilizează aceeaşi metodă de trasare, după care se realizează o săpătură de fundaţie continuă cu adâncimea de 100 - 150 mm şi se toarnă betonul, de regulă, până la nivelul stratului de pietriş.

  Lăţimea fundaţiei trebuie să fie mai mare cu cel puţin 100 mm decât lăţimea bordurii pentru a se putea permite încastrarea ei, după care se aşterne şi se compactează stratul de pietriş pe care se fixează elementele de borduri prefabricate din beton. În oricare caz, în funcţie de destinaţia construcţiei, fundaţia trebuie realizată din beton de cel puţin clasa C 16/20.

  2. Stratul portant pentru montajul pavelelor de beton

  Pe suprafaţa nivelată a fundaţiei se va aşeza, în straturi succesive de circa 20 cm fiecare, stratul portant, cu rol filtrant şi de protecţie anti-îngheţ. Se va compacta corespunzător, pe straturi, până la atingerea gradului de compactare necesar. Ca material pentru stratul portant se poate folosi pietriş cu granulaţii între 0-45 mm şi 0-63 mm, cu aport de părţi fine (nisip) max. 5%, pentru obţinerea permeabilităţii corespunzătoare. Suprafaţa nivelată a stratului portant trebuie să aibă aceleaşi pante ca şi suprafaţa pavajului, adică pantă longitudinală de 1% şi transversală de 2,5-4%. Ultimul strat din alcătuirea stratului portant (denumit superior sau fin), cu grosimea de 10- 20 cm, se poate executa din pietriş cu granulaţii între 0-22 mm şi 0-45 mm.

  3. Delimitarea suprafeţei de pavat

  Înainte de montarea pavajului, se realizează o margine de delimitare, pentru a împiedica deplasarea laterală a pavelelor şi pentru a obţine un plan de referinţă pentru următoarele rânduri de pavele.

  4. Patul de susţinere a pavajului

  Pe stratul portant superior se aplică un strat de spărtură de piatră (split) cu granulaţia între 2-4 mm si 5-8 mm şi se nivelează cu dreptarul. ţinând cont de tasarea materialului în urma compactării, grosimea patului de pavaj trebuie să fie, în stare necompactată, cu circa 1 cm deasupra înălţimii planificate si să aibă grosime uniformă pe toată suprafaţa. Patul pavajului rămâne la început necompactat, pentru ca toleranţele de măsură ale pavelelor să fie egalizate la bătătorire.

  5. Montajul pavelelor din beton

  Înainte de montare, se verifică pavelele pentru identificarea defectelor vizibile. Pentru eliminarea diferenţelor de culoare şi textură se iau pavele, în acelaşi timp, din paleţi diferiţi (pe coloane, nu pe rânduri). Se începe montajul din unghi drept şi din punctul cel mai de jos al suprafeţei de montat. Pavelele se montează pe patul de susţinere "peste cap", adică pornind de la suprafaţa deja acoperită înspre înainte (la montajul "în cerc", din centru spre margini), pentru a se evita călcarea patului de pavaj. Alinierea rândurilor de pavele se verifică din 3 în 3 m, cu ajutorul unei sfori. La montarea pavelelor se păstrează un rost de 3-5 mm, conform standardului. Bordurile trebuie montate concomitent cu pavelele, în nici un caz înainte sau după. Trecerile (legăturile) se realizează la joncţiunile laterale, cu ajutorul pavelelor întregi sau al pavelelor tăiate, astfel încât cea mai scurtă latură a pavelei de legatură să nu fie mai mică decât jumătate din cea mai lungă latură a pavelei întregi. Pentru tăierea pavelelor se poate folosi o maşină de tăiat sau un polizor unghiular.

  6. Umplerea rosturilor şi compactarea

  Rosturile pavajului complet montat se vor umple prin măturare şi presare cu nisip uscat de granulaţie 0,6-1,3 mm. Se recomandă folosirea unui nisip de concasaj, pentru că acesta este colţuros şi fixează pavelele mai bine decât nisipul de râu obişnuit, cu granulele rotunjite. Bătătorirea (vibrarea) suprafeţei de pavaj, bine curăţată de nisip şi complet uscată în prealabil, se realizează cel mai bine cu o placă vibratoare cu dispozitiv de glisare din PVC sau cu un rulou compactor acoperit de un material sintetic, pentru a proteja suprafaţa pavajului. După aceea, rosturile vor fi umplute complet încă o dată, iar apoi suprafaţa curăţată. Rosturile trebuie să fie bine umplute, pentru a se evita apariţia dislocărilor şi deplasărilor pavelelor. La final, pătura de pavaj trebuie să fie perfect îmbinată şi încadrată, din toate părţile, de pietre de margine, borduri, palisade sau ziduri.

  7. Statica pavajului şi aranjarea pavelelor

  Principalele solicitări la care este supus pavajul, în special pe suprafeţele cu trafic intens, le reprezintă cele la alunecare prin rostogolire. Aceste sarcini dinamice acţionează asupra pavelelor individuale şi încearcă să le răstoarne. Pavelele se opun acestei mişcări de rotire prin sprijinire reciprocă, prin intermediul rosturilor. Devierea şi repartizarea uniformă a sarcinilor care rulează poate fi hotărâtor influenţată de modul de aranjare a pavelelor. De aceea, se recomandă aşezarea pavelelor astfel încât rosturile longitudinale continue să fie în diagonală sau în unghi drept faţă de direcţia principală de circulaţie.

  8. Montarea şi alinierea elementelor de borduri de beton

  Pe fundaţia de beton întărit se toarnă un strat de mortar de ciment (1:3 ciment / nisip) de circa 25 mm grosime, pe care se fixează elementele de bordură din beton. Acestea se montează astfel încât sarcina să fie uniform distribuită pe suprafaţa stratului de mortar de ciment. Suprafeţele de contact ale bordurilor cu mortarul de ciment trebuie umezite înainte de aşezare, pentru a se obţine o priză optimă. Bordurile sunt aşezate pe pozitie cu cleşti sau manual, la nivelul prevăzut în proiect şi aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. În funcţie de cerinţe, bordurile pot fi montate cu sau fără suport de spate din beton, ţinând cont şi de tipul pavajului din vecinătate.

  9. Încastrarea elementelor de borduri de beton

  Betonul de încastrare se toarnă pe fundaţia de beton a bordurii, se compactează cu maiul şi se netezeşte cu mistria. Lăţimea încastrării trebuie să fie egală cu cel puţin lăţimea bordurii, sau 75 mm pentru aleile pietonale; 100 mm pentru drumuri; 100-150 mm pentru autostrăzi.

  Astfel, se pot prelua împingerile din zona pavată. Înălţimea încastrării este până la 25-30 mm de faţa superioară a bordurii. Pentru încastrare se foloseşte beton de cel puţin clasa C 16/20.

  10. Rostuirea elementelor de borduri de beton

  Bordurile se pot monta cu rosturi de 8-10 mm, umplute cu mortar de ciment (1:4 ciment/nisip). Rosturile trebuie completate în întregime, pe toată suprafaţa bordurii şi bine compactate. Rosturile de dilatare din betonul de încastrare se realizează de circa 10 mm, din 15 m în 15 m. Bordurile se pot monta şi cu rosturi neumplute ("cap la cap"), cu lăţimea de 2-3 mm.

  Ing. Adrian Nicolae - Sef Serviciu CalitateSemmelrock Stein + Design

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Smart City

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Perspective

  Companii

  Internaţional