Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2024

TendinţeForţa de muncă: Începând cu martie 2010 se înregistrează o tendinţă de creştere uşoară a numărului de salariaţi din construcţii

F.A. Investiţii /

Forţa de muncă: Începând cu martie 2010 se înregistrează o tendinţă de creştere uşoară a numărului de salariaţi din construcţii

Declaraţiile doamnei Angela Cristescu, director general al Fundaţiei Casa de Meserii a Constructorilor

Media lunară a numărului de lucrători din construcţii a fost într-o scădere constantă, din 2008 până în 2010. Astfel media lunară în 2008 a fost de 415.000 salariaţi ajungând la o medie lunară pe primele şase luni din 2010 de 318.000 salariaţi. În anul 2008 s-a înregistrat o creştere a numărului de salariaţi de la începutul anului până în luna octombrie după care atât ca urmare a efectului de sezonalitate a lucrărilor din sector, dar mai ales a faptului că începeau să se facă simţite primele simptome ale crizei financiare, aceste valori de efective au început să scadă. Trendul descendent s-a menţinut pe tot parcursul anului 2009, până în luna februarie 2010. Începând cu martie 2010 se înregistrează o tendinţă de creştere uşoară a numărului de salariaţi din sector, ajungându-se la mijlocul anului 2010 să se recupereze practic valorile pierdute pe primele două luni ale anului.

Previziunile pentru 2010 sunt că valoarea medie lunară a efectivelor se va situa în jurul celei înregistrate pe primele şase luni ale anului, deoarece începând cu luna octombrie va începe să îşi facă prezenţa efectul de sezonalitate.

Un muncitor din zona asiatică devine rentabil după aproximativ 18 - 20 de luni de muncă

În perioada imediat următoare, ca urmare a efectului sezonier, se estimează că ritmul angajărilor va înregistra o scădere până în martie 2011 şi se va accentua ritmul disponibilizărilor astfel încât numărul salariaţilor din sector va înregis­tra o tendinţă de scădere. Conform Comisiei Naţionale de Prognoză, în anul 2011 sectorul de construcţii va înregis­tra o creştere a producţiei de aproximativ 1,5% fapt ce ar putea genera o mai bună absorbţie a excedentului de forţă de muncă din piaţă.

În funcţie de politica fiecărei companii este posibil ca în cazul constatării unui raport cost/calitate, să se opteze pentru forţa de muncă din import. În prezent pe piaţa forţei de muncă exis­tă un uşor excedent de forţă de muncă specializată pentru sectorul de construcţii. Cererea de forţă de muncă înregistrează un nivel scăzut şi, în general, poate fi acoperită de excedentul existent. Opţiunea pentru forţa de muncă din import (în special din zona asiatică), se justifică dacă utilizarea acesteia este de lungă durată deoarece în medie un muncitor din această zonă devine rentabil după aproximativ 18 - 20 de luni de muncă.

Un alt fenomen cu care se confruntă sectorul de construcţii din România este acela al repatrierii muncitorilor care au lucrat în construcţii în alte state din Europa. În general, la momentul repatrierii aceşti muncitori vin cu un nivel de expertiză net superior muncitorilor locali.

În continuare sectorul de construcţii foloseşte o pondere mare de personal cu nivel scăzut de competenţă

Având în vedere că ponderea muncitorilor necalificaţi în totalul efectivelor de personal din sectorul de construcţii este de aproximativ 25,89% iar în totalul muncitorilor din sector este de 36,75%, se poate spune că în continuare sectorul de construcţii foloseşte o pondere ridicată de personal cu nivel scăzut de competenţă. Acest lucru nu este doar o specificitate a ţării noastre, acelaşi lucru fiind valabil şi în celelalte state ale Europei. Este adevărat că a crescut nivelul de competenţă în sectorul de construcţii ca urmare a introducerii unor materiale şi a unor tehnologii performante.

Un fenomen specific întâlnit în ultima perioadă este acela al ultraspecializării, adiţia de competenţe de înaltă performanţă fiind indusă de către furnizorii şi dezvoltatorii de tehnologii noi din sector.

Nu deţinem informaţii privind numărul românilor care lucrează peste hotare în construcţii, dar pe fondul unei uşoare reveniri a economiilor occidentale, se înregistrează o întoarcere a specialiştilor români către ţările din Occident.

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor).

CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii, acesta fiind format din trei reprezentanţi ai patronatelor şi trei reprezentanţi ai sindicatelor, for în cadrul căruia se dezbat şi se stabilesc politicile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul sectorului de construcţii.

Conform Buletinului Statistic Lunar pentru luna august, efectivul de salariaţi în sectorul de construcţii este de 323.000 salariaţi cu o scădere de aproximativ 2.400 salariaţi faţă de luna anterioară.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Legea

Internaţional