Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

"Toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia au o componentă smart"

Finanţare /

Liviu Muşat

Liviu Muşat

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia au o componentă smart, întrucât acestea generează rezultate precum o economie competitivă, inovaţii tehnologice şi ştiinţifice trans­ferabile, precum şi capital uman înalt calificat, subliniază Liviu Muşat, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia.

  În cadrul unui interviu, domnia sa ne-a spus: "Toţi paşii făcuţi de beneficiarii Programului Operaţional Regional 2014-2020 reprezintă o cărămidă pusă la clădirea oraşelor smart, însă pentru a ajunge să vorbim cu adevărat despre ceea ce este definit ca fiind "Smart City", trebuie să parcurgem un drum de câţiva ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada următoare, cel mai probabil începând din anul 2023".

  (Interviu cu Liviu Muşat, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia)

  Reporter: După doi ani de pandemie, care sunt efectele asupra activităţii Agenţiei?

  Liviu Muşat: În cei doi ani de când omenirea se confruntă cu pandemia de Covid 19, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia şi-a adaptat din mers activitatea. Putem spune că, în acest moment, activitatea Agenţiei se desfăşoară normal, chiar dacă multe dintre întâlnirile cu potenţialii beneficiari sau colaboratorii noştri au avut şi au loc online. Comparativ cu anii precedenţi, deşi nu am reuşit să organizăm la fel de multe evenimente cu participare fizică, foarte important pentru noi este faptul că utilizarea platformelor online ne-a permis transmiterea informaţiilor necesare în timp util şi acordarea unui răspuns prompt tuturor solicitărilor primite.

  Pentru a ne proteja angajaţii, dar şi colaboratorii am implementat toate măsurile indicate de autorităţile competente, atât la sediul central din Călăraşi, cât şi la birourile judeţene din Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Am aplicat de la măsuri sanitare stricte, la un program de muncă alternativ prezenţă la sediu/telemuncă, reuşind astfel să respectăm dis­tanţarea socială şi reducerea semnificativă a riscul de infectare.

  Suntem optimişti că, în scurt timp, activitatea ADR Sud Muntenia se va desfăşura la capacitate maximă, odată cu finalizarea noului corp de clădire al sediului principal din Călăraşi. Din ianuarie, colegii de la Direcţia Economică, Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, Biroul Resurse Umane şi Biroul Juridic au început activitatea în sediul nou al Agenţiei. Spaţiul în corpul vechi al clădirii devenise neîncăpător, după ce ADR Sud Muntenia a devenit Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Volumul de muncă a crescut semnificativ. În prezent ne aflăm în plin proces de recrutare al viitorilor colegi care doresc să se alăture echipei ADR Sud Muntenia. Aşadar, chiar dacă traversăm o perioadă grea, pandemică, la nivelul Agenţiei se întâmplă lucruri bune, lucruri frumoase. Aşa cum spune şi mottoul nostru, "Cu gândul la viitor, acţionăm în prezent!".

  Reporter: Ce proiecte se află în aprobare/derulare în regiune?

  Liviu Muşat: Până la începutul lunii februarie (momentul realizării interviului), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost depuse 2.123 de proiecte care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,38 miliarde de lei. Dintre acestea, 700 de proiecte se află în diferite faze ale procesului de evaluare, 929 au fost aprobate, iar 350 dintre ele finalizate. Valoarea totală a celor 929 de proiecte contractate este de aproape 9,42 miliarde de lei.

  Reporter: Cât de mult se axează acestea pe segmentul smart?

  Liviu Muşat: Când vorbim despre segmentul smart, ne gândim în primul rând la tehnologie, care ne face viaţa de zi cu zi mai uşoară. Din acest punct de vedere, putem spune că toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia au o componentă smart, întrucât acestea generează rezultate precum o economie competitivă, inovaţii tehnologice şi ştiinţifice transferabile, precum şi capital uman înalt calificat. Toţi paşii făcuţi de beneficiarii Programului Operaţional Regional 2014-2020 reprezintă o cărămidă pusă la clădirea oraşelor smart, însă pentru a ajunge să vorbim cu adevărat despre ceea ce este definit ca fiind "Smart City", trebuie să parcurgem un drum de câţiva ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada următoare, cel mai probabil începând din anul 2023. Programul Operaţional Regional 2014-2020 se pliază pe obiectivele Strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte creşterea durabilă, inteligentă şi favorabilă incluziunii, cât şi pe cele ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională, ce au în vedere coeziunea economică, socială şi teritorială. Acum însă ne apropiem de sfârşitul exerciţiului financiar 2014-2020 şi, în acelaşi timp, ne îndreptăm către lansarea Programului Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, cu ajutorul căruia putem continua drumul către clădirea unei regiuni smart.

  Reporter: Ce sumă este alocată din bugetul 2021-2027 regiunii pe care o reprezentaţi?

  Liviu Muşat: ADR Sud - Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetăţenii din judeţele componente ale regiunii - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni mai competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice , cu oraşe prietenoase cu mediul, cu mobilitate urbană durabilă, mai accesibilă, educată şi atractivă.

  În noiembrie 2021, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a transmis Comisiei Europene cea de-a treia versiune de lucru a Programului Operaţional Regional, ce va fi implementat la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia în exerciţiul financiar 2021-2027. Documentul s-a aflat în consultare publică până pe data de 2 decembrie 2021.

  Programul a fost elaborat ţinân­du-se cont de observaţiile şi comentariile primite în perioada parcursă de la începutul procesului de programare, integrând de asemenea recomandările primite din partea Comisiei Europene după evalua­rea versiunilor de lucru anterioare.

  Sperăm ca în acest an vor fi lansate primele scheme de finanţare pe POR 2021-2027 şi să avem primele contracte semnate.

  Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

  Liviu Muşat: În exerciţiul financiar 2014-2020, Regio are o alocare totală de 40,87 miliarde lei, cu peste 17 miliarde lei mai mult decât Regio 2007-2013, şi un număr mai mare de axe prioritare - 15 faţă de 6. În cadrul acestui program regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia are alocat un buget de aproape 4,26 miliarde lei, fonduri disponibile pentru investiţiile conţinând caracteristici smart, centrate pe durabilitate şi eficienţă. În prezent, gradul de absorbţie, la nivel regional, a ajuns la 36,56%.

  Apelurile de proiecte au vizat dezvoltarea durabilă a turismului, utilizarea eficientă a resurselor financiare, transport eficient şi durabil, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea urbană durabilă, oraşele devenind responsabile pentru elaborarea propriilor strategii privind dezvoltarea durabilă şi inteligentă, în concordanţă cu provocările actuale.

  Astfel, cele şapte municipii reşedinţă de judeţ din regiunea noastră au depus 74 de cereri de finanţare pe Axa prioritară 4 (Dezvoltarea urbană durabilă) a căror valoare solicitată este de aproape 1,5 miliarde lei, fiind semnate contracte pentru 66 dintre ele, prin care s-au solicitat 1,29 miliarde de lei - fonduri publice.

  De asemenea, pe Axa prioritară 13 (Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei) au fost depuse 38 de aplicaţii, inclusiv în cadrul apelurilor deschise pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), ce solicitau fonduri de peste 658 de milioane de lei. Au fost semnate 29 de contracte de finanţare, în total fiind solicitate 522,5 milioane de lei din fonduri publice.

  Un punct important de interes l-a reprezentat şi valorificarea patrimoniului cultural. Ca urmare, numeroase vestigii cultural-istorice şi religioase beneficiază de finanţare Regio. 50 de proiecte cu o valoare totală de peste 530 de milioane de lei au fost depuse. Dintre acestea, 32 au primit contractarea, solicitând, în total, fonduri nerambursabile în valoare de aproape 372 de milioane de lei.

  Interesul autorităţilor judeţene este evident atunci când vine vorba despre modernizarea şi reabilitarea infrastructurii ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T. Mărturie stau cele 23 de cereri de finanţare înregistrate în cadrul Axei prioritare 6, incluzând, de asemenea, aplicaţiile din cadrul apelurilor pentru SUERD, ce solicită o finanţare de peste două miliarde de lei. Au fost semnate 12 contracte de finanţare pentru drumurile judeţene, prin care sunt solicitate fonduri Regio în valoare de aproape 1,15 miliarde de lei. 92 de proiecte au fost depuse pe Axa prioritară 10 (Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale), dintre acestea 83 fiind semnate contracte de finanţare ce au o valoare solicitată de aproape 759 de milioane de lei.

  Cele mai multe cereri de finanţare au fost depuse însă pe Axa prioritară 2, domeniu de interes pentru zona private. Pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor au fost depuse 1.487 de cereri de finanţare, solicitând în total 6,87 miliarde lei. Au fost avizate favorabil 464 de proiecte, prin care sunt solicitate peste 759 de milioane de lei, Axa prioritară 2 fiind cea care are cele şi mai multe proiecte finalizate - 323.

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2021?

  Liviu Muşat: Până la sfârşitul lunii ianuarie 2022, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a avizat la plată sume totalizând 2.011.020.790,95 lei, din care 1.466.495.107,41 lei reprezintă contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională.

  Reporter: Cum apreciaţi legislaţia din domeniu şi ce lipsuri are aceasta?

  Liviu Muşat: Ne dorim o legislaţie în domeniul dezvoltării regionale centrată pe eficienţa investiţiilor şi susţinem că dialogul pragmatic între cei care elaborează legislaţia şi cei care o implementează reprezintă soluţia tuturor provocărilor.

  În continuare se fac propuneri pentru modificarea legislaţiei ce reglementează accesarea fondurilor europene. Acestea se vor concretiza în măsuri procedurale menite a evita întârzierile ce au loc în implementarea proiectelor.

  Ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021- 2027 vom iniţia o serie de demersuri ce vor avea drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană. Astfel, ghidurile specifice fiecărei priorităţi de investiţii sunt completate şi actualizate, fiind comunicate solicitanţilor sau beneficiarilor de finanţare europeană în cadrul întâlnirilor de lucru organizate sau prin intermediul biroului de help­desk, astfel încât proiectele să fie implementate cu succes.

  Reporter: Care este problematica sectorului?

  Liviu Muşat: Dezvoltarea regională reprezintă un domeniu vast, iar dacă ar fi să discutăm despre problematica sa ar trebui să abordăm fiecare speţă în parte. Majoritatea proiectelor implementate aduc cu sine o nouă provocare, o nouă situaţie ce necesită clarificări. Beneficiarii fondurilor europene s-au lovit frecvent de probleme legate de termenele stabilite pentru întocmirea documentaţiei, demonstrarea proprietăţii infrastructurii vizate de proiect, capitalul uman, în esenţă de migraţia forţei de muncă.

  Consider, totuşi, că problematica în domeniul dezvoltării regionale diferă de la o regiune la alta. Fără a face neapărat o ierarhizare în funcţie de gradul de dezvoltare a fiecărei regiuni, se poate lua în calcul relieful, populaţia, în general resursele de care aceasta dispune. Există, de asemenea, unităţi administrativ teritoriale cu posibilităţi limitate de asigurare a cofinanţării necesare implementării proiectelor.

  Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

  Liviu Muşat: Descentralizarea Programul Operaţional Regional reprezintă o primă soluţie legislativă, adoptată deja. Agenţiile pentru dezvoltare regională au fost desemnate Autorităţi de management pentru POR la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în exerciţiul financiar european 2021-2027. Pentru beneficiari efectul va fi reducerea birocraţiei în ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor de finanţare şi ajustarea acestora la situaţia concretă a regiunii, precum şi simplificarea proceselor de evaluare, selecţie şi contractare a viitoarelor proiecte ce vor solicita fonduri europene.

  De-a lungul celor 24 de ani de activitate (1998 - 2022), ADR Sud Muntenia a organizat numeroase întâlniri cu beneficiarii şi potenţialii beneficiari pentru înlăturarea blocajelor apărute şi clarificarea unor situaţii ivite pe parcursul implementării. Identificăm problemele întâmpinate de beneficiari sau părţile interesate în gestionarea fondurilor europene şi venim cu soluţii. De asemenea, organizăm întâlniri ce au drept obiectiv principal crearea mecanismelor necesare pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Autorităţii de Management POR Sud - Muntenia şi a autorităţilor publice locale din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia, pentru o mai bună implementare a Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 şi a politicii de coeziune.

  Fie că a fost vorba de implementarea programelor în cele şapte judeţe, de realizarea documentelor programatice ale regiunii, de sprijinirea principalilor actori socio-economici din regiune, de fiecare dată am acţionat cu competenţă, cu pricepere, cu dăruire şi, foarte important, cu echidistanţă.

  Reporter: Mulţumim!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Mobilier

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Internaţional