Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

"Toate proiectele de dezvoltare au o componentă smart şi inovatoare"

Smart City /

Simion Creţu

Simion Creţu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  (Interviu cu Simion Creţu, director general ADR Centru)

  Reporter: Cum s-a dezvoltat regiunea în ultimul an?

  Simion Creţu: Analiza dezvoltării Regiunii Centru a fost şi este un proces voluntar, pe care îl realizăm independent şi care are la bază interpretarea datelor statistice şi a celorlalte informaţii publice emise de către entităţile judeţene sau naţionale.

  Datele statistice publicate pe baza cărora lucrăm în prezent pentru a determina gradul de dezvoltare sau indicatorii economici regionali sunt din anul 2018 sau mai vechi. Însă, din punct de vedere al dezvoltării Regiunii Centru pe baza activităţii noastre în cadrul Programului Operaţional Regional, vă putem informa că, pe lângă cele 630 de contracte de finanţare nerambursabile semnate până la sfârşitul anului 2019, pe parcursul acestui an am mai contractat alte 151 cereri de finanţare, ajungând la un total de 781 de proiecte ce solicită peste 5,15 miliarde lei. Proiectele contractate pe parcursul anului 2020 sunt depuse de autorităţile publice locale şi de către mediul privat. Este pentru prima dată când, prin activitatea noastră, am depăşit un miliard de euro atras pentru creşterea calităţii vieţii în Regiunea Centru.

  În ciuda crizei prin care trecem pe parcursul anului 2020, am depus eforturi susţinute de a prezenta Regiunea Centru şi oportunităţile regionale la nivel internaţional, în vederea atragerii de investitori străini. În acest sens, în primul trimestru al anului am organizat o delegaţie a regiunii ce a prezentat, la Ambasada Germaniei din Berlin şi în Landul Brandenburg, în faţa a peste 200 de participanţi germani sau de alte naţionalităţi, oferta economică, turistică şi tradiţională a Regiunii. În trimestrul al treilea al anului trecut, reprezentanţi ADR Centru, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale din regiune, au participat la ExpoReal Munchen, unul dintre cele mai mari târguri imobiliare europene, iar în acest an s-au consolidat relaţiile cu investitori privaţi interesaţi de Regiunea Centru.

  Pe tot parcursul anului am continuat proiectele de parteneriat cu activităţi dedicate, tot pentru a susţine dezvoltarea economico-socială a regiunii prin proiectele sprijinite de reţelele europene Enterprise Europe Network, Centrele de Informare Europe Direct. De asemenea, am avut întâlniri online cu reprezentanţii mediului de afaceri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, medii sau mari, pentru a discuta pe marginea problemelor lor şi pentru a-i susţine în rezolvarea unor probleme de logistică, contribuind astfel la un flux mai bun pentru circuitul productiv. Am discutat, în acelaşi timp, şi cu reprezentaţii celorlalte organizaţii la nivel regional, autorităţi publice locale, reprezentaţii ONG-urilor şi ai societăţii civile, cu scopul de a identifica soluţii la problemele demografice care devin din ce în ce mai evidente şi prognoza tendinţelor nu este foarte optimistă.

  Considerăm că evoluţia Regiunii Centru se află pe un trend ascendent, datorită investiţiilor derulate atât prin proiectele Regio, dar şi prin celelalte programe de finanţare nerambursabilă care sunt în plin proces de implementare, iar rezultatele concrete le vom vedea cu toţii pe parcursul următorilor ani, cel mai sigur după anul 2023.

  Reporter: Ce proiecte de tip smart se află în aprobare/derulare?

  Simion Creţu: Terminologia "smart" promovată atât de mult în ultima perioadă, în domeniul dezvoltării urbane, se referă la oraşe "mai inclusive" şi care creează oportunităţi egale pentru toţi. Smart şi tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, mai puţin costisitor, mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administraţie publică, mai multe oportunităţi pentru mediul de afaceri şi cetăţean, beneficii care se traduc prin îmbunătăţirea calităţii vieţii - o interacţiune mai uşoară şi prietenoasă a oamenilor cu oraşul, cu mediul, cu semenii şi orientarea către un viitor susţinut de tehnologii inteligente integrate, nu în ultimul rând mai adaptat tehnologiilor digitale. În acest context, putem afirma că toate proiectele au o componentă smart şi inovatoare, deoarece prin proiectele finanţate prin POR 2014-2020 se solicită fonduri pentru soluţii tehnologice de ultimă oră, se implementează proceduri de producţie sau de modernizare cu echipamente de ultimă generaţie, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea rezultatelor atinse în fiecare proces în parte. Practic, smart înseamnă şi implicarea cetăţenilor şi obţinerea unui feed-back asupra tuturor acţiunilor derulate, atât la locul de muncă, cât şi în procesul administrativ de dezvoltare al unui oraş, al unui judeţ.

  Fondurile şi finanţările acordate prin POR 2014-2020, investite în echipamente, fie ele mijloace de transport sau aparatură medicală, ori echipamente didactice cu tehnologie smart, au ajuns atât la municipiile reşedinţă, cât şi la oraşele mai mici din fiecare judeţ, dar şi la comune şi sate. Vorbim, astfel, de modernizarea a peste 420 km de drumuri judeţene, prin 17 proiecte a căror valoare totală este de peste 260 milioane euro, depuse de consiliile judeţene din regiune. În plus, 58 de proiecte semnate de către primării şi consilii judeţene au atras 290 milioane de lei pentru proiecte de reabilitare termică a clădirilor de spitale, şcoli, şi alte edificii publice, iar câteva mii de apartamente din zeci de blocuri vor fi reabilitate energetic în cadrul a 17 proiecte în valoare totală de peste 136 milioane lei. La acestea se adaugă un număr de 32 de obiective de patrimoniu turistic cultural, respectiv cetăţi, biserici, muzee ce utilizează 206 milioane lei pentru reabilitare şi reintroducere în circuitele turistice. Edilii din municipiile şi oraşele regiunii, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ, au pregătit şi derulează proiecte REGIO contractate pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor, creşterea calităţii iluminatului public şi reconversia spaţiilor publice neutilizate, prin 90 de proiecte care solicită mai mult de 1,6 miliarde lei din fonduri nerambursabile, iar la acestea se adaugă încă 96 de proiecte ale administraţiei publice locale pentru mediul social, adică tot ce înseamnă educaţie, sistem medical şi sprijin pentru persoane defavorizate, unde resursele europene atrase depăşesc 640 milioane lei. Nu în ultimul rând, trebuie amintite proiectele contractate care solicită peste 80 milioane lei pentru dezvoltarea mediului universitar şi cele 7 proiecte semnate cu autorităţile locale pentru dezvoltarea staţiunilor turistice din Regiune, ce beneficiază de sume nerambursabile de aproximativ 84 milioane lei.

  Un aspect important este faptul că susţinem şi investiţiile în noi structuri de afaceri, fie ele microîntreprinderi, întreprinderi mijlocii sau incubatoare de afaceri, care pot fi mai performante, inovatoare şi bine dezvoltate. Vorbim de 260 de contracte prin care am alocat aproape 170 milioane lei pentru dezvoltarea firmelor cu până la 9 angajaţi, iar alte 139 întreprinderi private au obţinut peste 414 milioane de lei pentru dezvoltare. Toate aceste structuri de afaceri, la care s-au adăugat şi şapte incubatoare de afaceri, au creat peste 3.000 noi locuri de muncă, mai mult de 80% din proiectele mediului de afacerii fiind deja finalizate, diferenţa urmând a se finaliza până în trimestrul al patrulea al acestui an. Suntem în plin proces de contractare pentru proiectele depuse pe cel de-al doilea apel de cereri de finanţare lansat pentru mediul privat în 2019.

  După cum ştiţi deja, conceptul referitor la "Smart City" reprezintă un mixt de soluţii şi tehnologii bazate pe IT&C care, aplicate la nivel local şi regional, pot transforma comunităţi în oraşe inteligente, cu acces liber la produse şi servicii de calitate, cu sisteme de sănătate şi educaţie moderne şi cu administraţii publice transparente, care guvernează pentru cetăţean şi împreună cu acesta. Proiecte exclusiv cu soluţii de tip pionierat nu se regăsesc în acest moment nici în lista de proiecte eligibile pentru finanţare, nici în propunerile avansate de societatea civilă ca fiind prioritare pentru un nivel de trai mai bun şi o comunitate concentrată doar pe tehnologii inteligente. Dacă faceţi referire doar la concept în sine, acesta este mai degrabă un proces continuu, care se desfăşoară pentru cetăţean şi împreună cu acesta şi care îşi propune să transforme fiecare oraş într-o comunitate cu un nivel de trai cât mai ridicat, din toate punctele de vedere. Însă evoluţia pentru proiecte integrate smart se va desfăşura gradat, momentan fiind acoperite mai mult nevoile funcţionale de tip mobilitate nepoluantă, un aer urban mai curat, mijloace de transport hibride, colectarea selectivă de deşeuri, sisteme de monitorizare publică eficiente. Pentru a atinge ceea ce este definit ca "Smart City" este necesar un proces cu o evoluţie şi progres continuu, în care oraşele noastre sunt angajate pentru parcurgerea acestor etape, însă durata procesului se poate estima grosier în funcţie de gradul de dezvoltare de la care a pornit oraşul, de începutul implementării conceptului smart, precum şi în funcţie de bugetul disponibil pentru investiţii în tehnologii de ultimă oră. Smart reprezintă un proces de dezvoltare conceptuală, pe baza strategiilor de specializare inteligentă. Din acest punct de vedere, Regiunea Centru are de cinci ani o astfel de Strategie, pe care o îmbunătăţeşte continuu.

  Reporter: Ce sumă a fost alocată din bugetul 2014-2020 regiunii pe care o reprezentaţi?

  Simion Creţu: Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Regiunea Centru are alocată, la momentul actual, suma de 660,90 milioane euro din FEDR, la care se adaugă cofinanţarea naţională, rezultând un buget total de 788,89 milioane euro pentru întreaga perioadă de programare. Acest buget nu are defalcări de sume pe ani, ci se împarte pe priorităţi de investiţii, programul având la momentul actual 15 axe prioritare, fiecare cu una sau mai multe priorităţi de investiţii.

  Reporter: Ce proiecte se derulează în exerciţiul 2014-2020? Cât de mult se axează acestea pe segmentul Smart?

  Simion Creţu: Pornind iniţial cu 12 axe, bugetul POR 2014-2020 a fost completat şi defalcat ulterior în 15 Axe prioritare. Punctual, prin aceste axe şi din bugetul POR 2014-2020, la nivelul României se finanţează proiectele ce vizează investiţii în modernizarea, îmbunătăţirea şi promovarea transferului tehnologic, a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, regenerarea urbană şi a patrimoniului cultural, modernizarea infrastructurii de transport rutier, valorificarea potenţialului turistic, creşterea calităţii infrastructurii sanitare şi sociale, a vieţii în comunităţile marginalizate, a infrastructurii educaţionale, pentru cadastru şi pentru regenerarea oraşelor mici şi mijlocii. Tehnologii de ultimă oră sau inovative trebuie implementate într-un fel sau altul în toate proiectele. Conceptul de "smart", nefiind limitat doar la anumite categorii de solicitanţi, putem afirma că în marea lor majoritate proiectele finanţate prin POR 2014-2020 propun soluţii din ce în ce mai moderne şi mai inteligente pentru rezolvarea problemelor din comunitate sau pentru dezvoltarea mediului privat.

  După cum afirmam şi în răspunsul anterior, toate proiectele aduc soluţii moderne în implementare. În cazul transferului tehnologic, prin Axa prioritară 1, se finanţează activităţile de transfer tehnologic, respectiv pentru linii de producţie, soluţii IT, procese de cercetare-dezvoltare, implementate în parteneriat cu unităţi de cercetare-inovare acreditate. În acest sens, ADR Centru va colabora direct cu mediul universitar, pe de o parte pentru actualizarea şi implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi, pe de altă parte, pentru a facilita transferul de inovaţie, de know-how, dinspre cercetare înspre mediul privat, o condiţie obligatorie pentru proiectele ce vor fi finanţate în perioada 2021-2027.

  Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen scurt, mediu şi lung?

  Simion Creţu: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru rămâ­ne fidelă şi consecventă în misiunea sa, şi anume ca, prin activităţile derulate, să valorifice oportunităţile de dezvoltare inteligentă, să susţină şi să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de trai şi de informare a cetăţenilor. Pentru a ne atinge aces­te obiective, vom continua activitatea de implementare transparentă şi echidistantă a fondurilor derulate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în cele şase judeţe ale Regiunii Centru. Vom susţine, vom participa şi ne vom implica în evenimentele şi proiectele locale, regionale, naţionale şi internaţionale care promovează imaginea regiunii, care susţin egalitatea de şanse a cetăţenilor, informarea lor în ceea ce priveşte oportunităţile şi drepturile pe care le au, în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, în atragerea unor noi inves­titori şi în dezvoltarea regiunii. Discutăm direct sau furnizăm informaţii telefonic sau electronic, organizăm evenimente sau susţinem evenimentele organizate de către alte entităţi, pentru cei ce doresc să afle mai multe despre fondurile nerambursabile existente la nivelul regiunii, prin care se pot dezvolta sau pe care le-au atras autorităţile publice locale pentru a dezvolta o unitate administrativ teritorială. Sus­ţinem, la nivel naţional, nevoia de a se dezvolta infrastructura rutieră şi feroviară, turismul şi valorificarea optimă a resurselor naturale ale Regiunii Centru, pentru a putea îmbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor, pentru a atrage noi investiţii, pentru a creşte gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali şi străini din regiune. Pentru mediul privat stăm la dispoziţie atât prin finanţările derulate prin POR, care generează noi locuri de muncă, dar şi prin serviciul de identificare a unor parteneri internaţionali de afaceri cu care să colaboreze. Considerăm că este foarte importantă dezvoltarea competitivităţii regionale, în strânsă legătură cu îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a conectivităţii Regiunii cu întreaga Europă. Susţinem tinerii, elevii, studenţii şi şomeri prin activităţi practice, evenimente de informare, proiecte educaţionale, care să îi motiveze în orientarea profesională, în dezvoltarea personală pe plan privat, în implicarea lor în viaţa publică şi în dezvoltarea comunităţii.

  În acest moment, ne concentrăm pe implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi, ulterior, pe asigurarea închiderii acestuia. În paralel, ne pregătim atent portofoliul de proiecte pentru noul Program Operaţional Regional şi pentru demararea implementării acestuia, coroborat cu constrângerile impuse de regulamentul comun. Iar aici trebuie să menţionez că regula de dezangajare se schimbă, adică avem maxim doi ani să consumăm fondurile ce le vom avea, altfel le vom pierde, nu vom avea trei ani, ca până acum.

  Pentru o pregătire cât mai bună a perioadei 2021-2027, este absolut necesar ca în perioada imediat următoare să facem eforturi pentru elaborarea orientărilor strategice. Noi lucrăm, în parteneriat cu actori relevanţi de la nivel regional, la Planul pentru Dezvoltare Regională şi la Strategia Regională de Specializare Inteligentă, documente strategice care fundamentează nevoile de dezvoltare în corelare cu strategiile sectoriale naţionale. Acestea vor fi principalele documente utilizate în pregătirea şi fundamentarea Programului Operaţional Regional al Regiunii Centru. De noi şi de partenerii noştri instituţionali depinde fluenţa procesului de tranziţie către viitoarea perioadă 2021-2027, astfel încât să se asigure continuitatea finanţărilor şi evitarea dezangajărilor de fonduri. Considerăm că decidenţii vor negocia eficient şi fructuos cu Comisia Europeană, pe baza arhitecturii propuse a sistemului de management a fondurilor, astfel încât să avem cât mai repede documentele de program 2021-2027 - adică Acordul de Parteneriat şi Programele Operaţionale pe baza cărora vom atrage fondurile europene pentru dezvoltare în viitorii opt-zece ani.

  Dezvoltarea instituţională a ADR Centru va continua şi în anii următori, prin consolidarea capacităţii de elaborare, implementare şi monitorizare a proiectelor, inclusiv a activităţilor de informare şi comunicare, fapt ce va avea implicaţii în creşterea capacităţii de absorbţie a beneficiarilor de fonduri europene. În acest fel, se vor putea reduce disparităţile regionale, fiind asigurată, în acelaşi timp, conştientizarea privind impactul favorabil al fondurilor europene în dezvoltarea regională şi locală, utilizate în mod transparent şi echidistant.

  După cum spuneam, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a fost, este şi va continua să fie dedicată misiunii sale de a depune toate eforturile, prin fiecare membru al echipei şi prin acţiunile în care ne implicăm, pentru a-şi îndeplini atribuţiile ce au rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii Centru pentru înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul celor peste 2,3 milioane de locuitori, precum şi pentru a ne remarca la nivelul Uniunii Europene ca făcând parte din regiunile etalon.

  Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent? Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2019?

  Simion Creţu: Anul 2020 a început sub auspicii bune în Regiunea Centru. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi partenerii săi instituţionali din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu sunt în curs de implementare a sute de proiecte importante pentru dezvoltarea infrastructurii regionale, pentru atragerea şi absorbţia fondurilor europene.

  Până la finalul anului 2019, la ADR Centru au fost depuse peste 2000 de cereri de finanţare, cu o valoare totală de peste 2,5 miliarde euro şi care solicită spre finanţare nerambursabilă circa 2 miliarde euro. Nevoia de resurse este de aproape trei ori mai mare decât alocarea, în valoare de circa 860 milioane euro, de care se bucură Regiunea Centru în cadrul Programului Operaţional Regional - REGIO 2014-2020. În acest moment, avem peste 780 de proiecte contractate, în valoare totală de 6,26 miliarde lei, respectiv aproape 1,3 miliarde euro, iar prin acestea vom atrage peste un miliard de euro pentru dezvoltare, fiind pentru prima dată când am depăşit acest prag valoric. Ţinând cont de procesul de supracontractare, am putea depăşi 1000 de proiecte angajate, a căror valoare totală va depăşi 1,5 miliarde euro şi prin care vom aduce efectiv peste 1,25 miliarde euro pentru dezvoltarea Regiunii Centru. Numărul de proiecte contractate este cu peste 35% mai mare decât în precedenta perioadă de finanţare, în timp ce valoarea fondurilor europene atrase pentru dezvoltarea regiunii este mai mare cu aproape 50% faţă de valorile corespunzătoare întregii perioade precedente de gestionare a fondurilor nerambursabile din surse europene. Proiectele contractate până în prezent asigură absorbţia de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a regiunii. Aceste resurse financiare vor transforma în bine multe obiective, ca urmare a derulării investiţiilor, lucrărilor şi achiziţiilor de echi­pamente.

  Pentru a vorbi de absorbţie ne raportăm la fondurile decontate, plătite beneficiarilor. Acestea sunt exprimate în lei, deoarece şi valorile contractelor de finanţare sunt semnate în lei, la un curs valutar menţionat, pentru fiecare axă, în ghidul de finanţare specific pentru fiecare din cele 52 de apeluri lansate în perioada 2016-2019.

  Până în iunie 2020 au fost decontate beneficiarilor de fonduri 1.407.348.614,11 lei, respectiv 299,43 milioane euro, din care peste 60% s-au plătit în cursul anului trecut. Pornind de anul trecut şi până la finele implementării proiectelor aferente perioadei 2014-2020, respectiv până în 2023, se vor deconta toate plăţile efectuate de beneficiari.

  Reporter: Ce proiecte sunt în desfăşurare şi care sunt proiectele prioritare?

  Simion Creţu: Prioritare sunt considerate toate proiectele, din punct de vedere al implementării. Însă, impactul masiv regional înregistrat pentru economie şi viaţa cetăţenilor stabileşte o listă a unor proiecte mai importante şi cu un buget mult mai mare decât celelalte. Vorbim, astfel, de proiectele de reabilitare a drumurilor judeţene şi interjudeţene finanţate prin Axa 6, dezvoltarea municipiilor reşedinţă de judeţ realizată prin proiectele contractate prin Axa 4, de economiile aduse la bugetul local şi al ins­tituţiilor publice locale de la spitale şi şcoli, la blocuri de locuinţe, finanţate prin Axa 3, de eficienţă energetică. O axă importantă pe care, de asemenea, se vor realiza multe obiective relevante pentru comunitate este Axa 13, prin care se finanţează proiectele de dezvoltare durabilă, vitale pentru oraşele mai mici din fiecare judeţ.

  Situaţia detaliată a proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru pe apelurile de proiecte lansate este prezentată mai jos. Până la data de 30 iunie 2020, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate 781 de contracte în cadrul POR 2014-2020, la care se adaugă un contract aferent achiziţiei de ambulanţe şi două contracte în cadrul apelului dedicat MEN, alături de contractul la nivel naţional semnat în cadrul AP 11 - Cadastru.

  Pe lângă aceste contracte, la 30 iunie 2020, alte 131 de proiecte de finanţare de pe Axele prioritare ce susţin dezvoltarea microîntreprinderilor, eficienţa energetică a clădirilor şi iluminatul public, dezvoltarea rubană a municipiilor reşedinţă şi infrastructura educaţională, mai erau în lucru la AMPOR sau ADR Centru în vederea semnării lor.

  Noi proiecte REGIO în ce solicită fonduri nerambursabile de aproape 438 milioane lei, vor intra în perioada următoare la contractare, pe baza cererilor de finanţare care au fost deja evaluate, crescând astfel calitatea vieţii din cele şase judeţe ale Regiunii Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Decizia vine ca urmare a demersurilor întreprinse de ADR Centru alături de celelalte ADR-uri, la nivel naţional, pentru contractarea unui număr cât mai mare de proiecte depuse în cadrul axelor prioritare ale Programului REGIO 2014-2020. Dacă iniţial contractarea era condiţionată de o limită de buget alocată, prin decizia aprobată recent la nivel naţional toate proiectele din listele de rezervă de pe patru axe prioritare ale POR 2014-2020 vor intra la contractare.

  Reporter: Cum apreciaţi legislaţia din domeniu şi ce lipsuri are aceas­ta?

  Simion Creţu: În ceea ce priveşte procedurile de lucru dintre ADR Centru şi beneficiari în implementarea proiectelor, acestea sunt clare şi feed-back-ul beneficiarilor este pozitiv, referitor la modul de colaborare pentru susţinerea implementării proiectelor. Considerăm în continuare că unele probleme în implementarea proiectelor se vor datora, ca şi în perioada precedentă 2007-2013, abordării necorespunzătoare a aspectelor privind achiziţiile publice. Dar suntem siguri că fiecare beneficiar va respecta legea, va încerca să se încadreze în timp, ne vor solicita puncte de vedere şi vom încerca să clarificăm cât mai multe aspecte, în aşa fel încât să facilităm procesul de implementare al unui proiect. Pe de altă parte, am realizat o centralizare a problematicii apărute în procesul de pregătire a cererilor de finanţare, referitoare la regimul proprietăţii şi al eligibilităţii cheltuielilor şi am menţinut o corespondenţă activă cu AMPOR pentru soluţionarea problemelor sau pentru simplificarea procedurilor, unde a fost posibil.

  Reporter: Care este problematica sectorului?

  Simion Creţu: Din punctul de vedere al implementării proiectelor cu finanţare Regio 2014-2020, pe lângă o întârziere clară a lansării şi contractării proiectelor, aspecte care nu ţin de activitatea ADR Centru, starea derulării proiectelor depinde de autorităţi, care au proceduri complexe de achiziţii publice de organizat şi criterii specifice de respectat. Ca de obicei, mediul privat de afaceri şi proiectele lor se mişcă foarte repede şi aici nevoia de finanţare este preponderent acoperită prin contractarea proiectelor, fapt care a generat deja şi proiecte finalizate.

  Principalele probleme identificate la proiectele depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional, au fost:

  - Întârzieri în derularea procedurilor de achiziţii şi încheierea contractelor,

  - Modificări ale proiectelor tehnice datorate neconcordanţelor cu realitatea din teren,

  - Întârzieri în execuţie datorate neînţelegerilor dintre firma de construcţii şi proiectant respectiv beneficiar.

  Alte probleme pe care le putem menţiona pentru etapele derulate din implementarea programului, sunt întârzierile apărute din cauza lansărilor tardive a cererilor de proiecte pe axe şi priorităţi. În al doilea rând, posibilitatea de a se semna un contract de finanţare înaintea realizării Proiectului Tehnic a adus o etapă suplimentară în perioada de implementare a unui proiect, care se prelungeşte ca atare, deoarece presupune şi derularea unei proceduri de achiziţie publică pentru întocmirea PT. Achiziţiile publice rămân în continuare o problemă, deoarece există contestaţii, amânări, nedepuneri de oferte din cauza variaţiilor de preţuri care au apărut pe piaţa muncii şi a materiilor prime, preţuri şi salarii care cresc de la an la an. În acelaşi timp, rămân şi problemele generate de regimul de proprietate, pentru proiectele din sectorul public.

  Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

  Simion Creţu: Pe parcursul implementării POR 2007-2013, au fost adoptate o serie de măsuri pentru fluidizarea programului. Au existat unele întârzieri în ceea ce priveşte graficul de lucrări ce trebuie executat de către constructori, însă beneficiarii au recuperat o mare parte din decalaje. Acestea au fost remediate fie prin recuperarea întârzierilor semnalate, fie prin prelungirea perioadei de implementare si implicit a duratei de execuţie a lucrărilor, fie prelungirea perioadei contractelor de finanţare. ADR Centru a coordonat mai multe reuniuni de lucru cu beneficiarii de finanţare şi constructori, pentru fluidizarea blocajelor de lucru.

  În ceea ce priveşte licitaţiile, datorită modificărilor legislative aduse ultima dată în 2016, în domeniul achiziţiilor publice, în special prin stabilirea termenului maxim de 14 zile în care ANAP va emite acceptul asupra unei documentaţii depuse în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, SICAP, s-a încercat soluţionarea problemelor prin accelerarea procedurii de atribuire. Din păcate, există încă blocaje şi disfuncţionalităţi, semnalate de partenerii noştri şi de către autorităţile contractante care derulează proceduri de achiziţii. În principal, aceste blocaje apar datorită faptului că, la nivel naţional, nicio autoritate nu răspunde în mod unitar şi predictibil la întrebările operatorilor sau ale autorităţilor contractante, apărând astfel interpretări aleatorii ale legii, iar răspunsurile nu au caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate în procesul de achiziţii, nici pentru autorităţile cu rol de control. Încă exis­tă cazuri de nerespectare a termenelor limită de răspuns pentru verificarea documentaţiilor de atribuire şi s-au adâncit neconcordanţele în procedurile de achiziţie directă, existând inclusiv diferenţe între cerinţele legale şi facilităţile efective oferite de sistemul electronic SICAP. Astfel, modul cum se derulează proiectele, bazat pe procedurile de achiziţii publice, are în continuare de suferit.

  În ceea ce priveşte întârzierile lansărilor, respectarea unui calendar şi funcţionalitatea deplină a sistemului electronic MySMIS ar putea accelera procesul de depunere, contractare, implementare proiecte şi absorbţia de fonduri.

  Stabilitatea legislativă, mai ales pe piaţa muncii şi în materie fiscală, ar genera, de asemenea, o mai bună predictibilitate a cheltuielilor şi asta ar reduce impedimentele referitoare la fluctuaţiile de costuri estimative prevăzute în proiecte corelat cu gradul de aplicare al acestora la un an-doi diferenţă, când începe implementarea unui contract, după derularea procedurilor de achiziţii publice.

  Reporter: Vă mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective