Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

10 miliarde euro - costurile necesare pentru reînnoirea infrastructurii feroviare

Companii /

10 miliarde euro - costurile necesare pentru reînnoirea infrastructurii feroviare
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Costurile necesare pentru reînnoirea infrastructurii feroviare se ridică la 10 miliarde euro, potrivit Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, care arată că lungimea desfăşurată a liniilor curente şi directe scadente la reînnoire este de 9.808 km.

  Documentul subliniază, prinre altele: "Acumularea masivă a restanţelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare a avut o contribuţie determinantă la degradarea progresivă a performanţelor serviciilor de transport feroviar, cu consecinţe privind declinul sever al transportului feroviar şi pierderea masivă a clientelei. Ca urmare, implementarea unui program de recuperare a restanţelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare constituie o necesitate imperioasă din perspectiva stopării declinului transportului feroviar. Având în vedere că declinul transportului feroviar a generat dezechilibrarea sistemului naţional de transport, cu consecinţe pe de o parte privind creşterea masivă la nivelul economiei naţionale a costurilor privind transporturile, iar pe de altă parte privind suprasolicitarea reţelei de transport rutier, rezultă că este oportun ca programul de recuperare a restanţelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare să fie implementat cu celeritate în scopul eliminării acestor consecinţe negative. Volumul foarte mare al scadenţelor la reînnoire acumulat în acest moment pentru toate elementele infrastructurii feroviare reclamă în mod evident resurse financiare foarte importante pentru realizarea lucrărilor necesare de reînnoire. (...)

  Lungimea desfăşurată a liniilor curente şi directe scadente la reînnoire este de 9 808 km. Având în vedere tehnologia de realizare a lucrărilor de reînnoire a liniilor curente şi directe, se deduce că nivelul costului unitar standard per kilometru de linie curentă desfăşurată este de 584.885 euro. Acest cost unitar standard este aplicabil şi în cazul liniilor directe, deoarece sunt necesare aceleaşi lucrări.

  Ca urmare, costurile necesare pentru reînnoirea liniilor curente şi directe scadente la reînnoire la finele anului 2016 este de (...) 5.795.040.580 euro.

  Pentru celelalte elemente de infrastructură scadente la reînnoire nu au fost determinate costuri standard. Având însă în vedere că lucrările de reînnoire a elementelor de structură (terasamente, tuneluri, poduri şi podeţe) sunt foarte scumpe, se poate estima în mod rezonabil că totalul costurilor necesare pentru recuperarea integrală a restanţelor actuale privind reînnoirea infrastructurii feroviare este de circa 10 miliarde euro.

  Trebuie menţionat că proiecţia financiară prezentată în Master Planul General de Transport pentru perioada 2014-2030 a luat în consideraţie o medie anuală de 500 milioane euro pentru alocările bugetare destinate reînnoirii infrastructurii feroviare".

  Despre lucrările curente şi proiectele de investiţii pe care le derulează compania de stat, ne-au vorbit reprezentaţii CFR SA, în cadrul unui interviu.

  (Interviu cu reprezentanţii CFR SA)

  Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025: "Lungimea desfăşurată a liniilor curente şi directe scadente la reînnoire este de 9.808 km"

  Reporter: Când vom avea o infrastructură feroviară care să se ridice la nivelul celei din vestul Europei şi să permită trenuri de mare viteză?

  CFR SA: Trebuie avut în vedere că aducerea infrastructurii feroviare la nivel european este condiţionată de dezvoltarea întregii economii româneşti, deoarece exploatarea liniilor devine avantajoasă atunci când se transportă cantităţi importante de marfă. Dezvoltarea infrastructurii feroviare este dependentă de alocarea bugetară şi de politica naţională de investiţii.

  Reporter: Câţi bani aveţi alocaţi în acest an din fonduri europene pentru proiecte de investiţii?

  CFR SA: Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru CNCF "CFR" S.A. a fost aprobat un buget de 1,55 miliarde lei, pentru proiectele incluse în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare şi 1,47 miliarde lei pentru proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilenţă.

  Sursele de finanţare a proiectelor aflate în diferite etape de pregătire şi implementare sunt alocate prin programe operaţionale ale Comisiei Europene, respectiv POIM, CEF, PT şi PNRR.

  Conform Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de Comisia Europeană, CFR este beneficiar în cadrul Componentei 4 - Transport sustenabil, unde sunt incluse proiecte de modernizare linii (Caransebeş-Timişoara-Arad, Cluj Napoca-Episcopia Bihor), proiecte de reînnoiri (Bucureşti-Piteşti, Reşiţa-Voiteni), lucrări tip "quick wins", electrificări (Constanţa-Mangalia, Răduleşti-Giurgiu), centralizări electronice şi electrodinamice.

  Reporter: Care sunt cele mai urgente lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare?

  CFR SA: Comisia Europeană încurajează lucrările de reabilitare a reţelei TEN-T centrale şi globale, a coridorului Rin-Dunăre, ramura nordică, Curtici- Braşov-Bucureşti-Constanţa, res­pectiv cea sudică Arad- Timişoara-Caransebeş-Craiova- Calafat/Craiova-Bucureşti-Giurgiu, motiv pentru care eforturile noastre sunt îndreptate spre finalizarea proiectelor aflate în implementare. De asemenea, în baza Strategiei de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare 2021-2025, aprobată prin HG nr. 985/2020, a Master Planului General de Transport, aprobat prin HG 666/2016 cu modificările şi completările din Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030, aprobat prin HG nr. 1312/2021, sunt prioritare implementarea măsurilor cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR, capitolul Pilonul I Tranziţie Verde Componenta 4 Transport Sustenabil.

  Reporter: Ce linii noi de cale ferată aveţi în lucru/în vedere?

  CFR SA: În prezent sunt în derulare lucrări pentru redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana, lucrări care constau în reabilitarea a 12 km de linie de cale ferată, construcţia a două viaducte şi zece podeţe noi, o statie, un punct de oprire, patru poduri noi.

  De asemenea, în cadrul proiectelor de reabilitare a liniilor de cale ferată sunt prevăzute lucrări de construire a unor segmente noi de linii feroviare, cu scopul de atingere a vitezei de circulaţie până la maximum 160 km/h pentru trenurile de călători şi reducerii timpilor de parcurs. Un exemplu în acest sens este secţiunea Apaţa - Caţa, a cărei lungime actuală a liniei de cale ferată este de 43,95 km, iar în urma lucrărilor de reabilitare se va realiza un traseu nou, mai scurt, în lungime de 28,2 km, care va contribui şi la reducerea timpilor de parcurs.

  Reporter: Ce proiecte aveţi pentru facilitarea transportului feroviar dinspre Ucraina, având în vedere diferenţele de ecartament ale celor două reţele de cale ferată?

  CFR SA: Odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina, CFR SA a depus eforturi susţinute pentru a face faţă creşterii capacităţii transportului feroviar, înregistrat anul trecut atât prin punctele de frontieră de la graniţa cu Ucraina (Halmeu, Câmpulung la Tisa, Valea Vişeului, Vicşani), dar şi cele de la graniţa cu Republica Moldova (Cristeşti Jijia, Socola, Fălciu şi Galaţi Largă), prin lucrările executate în regie proprie, lucrări care au avut drept scop atât reluarea traficului feroviar pe linii CF (ecartament larg/ecartament normal) închise cu ani în urmă, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor de tranzitare şi de manevră pe liniile din staţiile de frontieră sau din staţiile adiacente (Dorneşti, Dărmăneşti, Milisăuţi şi Văratec).

  Lucrările de reparaţii, pe linii cu ecartament larg şi normal, derulate şi finalizate în anul 2022, în staţiile de frontieră cu UZ/CFM, au fost:

  STAŢIA DE FRONTIERĂ HALMEU - graniţa cu UZ

  -redeschise 6 linii CF (4 linii cu ecartament larg şi 2 linii cu ecartament normal);

  -consolidare 16 linii CF (ecartament normal/ecartament larg);

  -consolidare 47 de aparate de cale.

  STAŢIA DE FRONTIERĂ VALEA VIŞEULUI - graniţa cu UZ

  -redeschisă Valea Vişeului (CFR) - Berlibas (UZ), linie cu ecartament larg

  STAŢIA DE FRONTIERĂ CÂMPULUNG LA TISA

  -redeschisă CÂMPULUNG LA TISA (CFR) - TERESVA (UZ), linie cu ecartament larg

  STAŢIA DE FRONTIERĂ VICŞANI - graniţa cu UZ

  -redeschise 13 linii CF (6 linii cu ecartament normal, 7 linii cu ecartament larg).

  STAŢIA DE FRONTIERĂ FĂLCIU - graniţa cu CFM

  -redeschisă linia CF Zorleni - Fălciu - Fălciu Frontieră.

  STAŢIA DE FRONTIERĂ CRISTEŞTI JIJIA - graniţa cu CFM

  -redeschise 5 linii CF (3 linii cu ecartament larg şi 2 linii cu ecartament normal).

  STAŢIA DE FRONTIERĂ SOCOLA - graniţa cu CFM

  -redeschise 2 linii CF (ecartament larg şi ecartament normal).

  STAŢIA DE FRONTIERĂ GALAŢI LARGĂ - graniţa cu CFM

  -redeschise 2 linii CF, respectiv linia CF Galaţi Largă Ana - Galaţi Bazin - Galaţi Mărfuri - Port Docuri (ecartament larg) şi linia CF Siloz Port Docuri - Galaţi Mărfuri - Galaţi Călători (ecartament normal).

  Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a înregistrat în anul 2022 o creştere a traficului de marfă în staţiile feroviare de frontieră cu Ucraina (UZ) şi cu Republica Moldova (CFM), astfel:

  -65% prin staţia Halmeu, punct feroviar de frontieră cu Ucraina;

  -28% - staţia de frontieră Vicşani (Dorneşti) - UZ;

  -26,38 % - Giurgiuleşti/Galaţi Largă - CFM;

  -23% - Cristeşti Jijia - CFM.

  În ceea ce priveşte reluarea traficului feroviar de călători la graniţa cu Ucraina, CFR SA a reparat, în anul 2022, 40,4 km de cale ferată normală şi largă, pe întreaga distanţă Rahov/Berlibas (UZ) - VALEA VIŞEULUI (CFR) - Sighetu Marmaţiei - CÂMPULUNG LA TISA (CFR) - Teresva (UZ), cu personalul propriu din cadrul SRCF CLUJ, şi a redeschis cele două staţii de frontieră CÂMPULUNG LA TISA şi VALEA VIŞEULUI, iar până în prezent Calea Ferată Ucraineană a pus în circulaţie 2 perechi de trenuri (4 curse/zi) DOAR pe relaţia Rahov/Berlibas (UZ) - Valea Vişeului (CFR).

  Reamintim faptul că ultimele trenuri de călători între Ucraina şi România au circulat prin staţiile de frontieră Câmpulung la Tisa (CFR) şi Valea Vişeului (CFR) în urmă cu 15 ani, respectiv 16 ani, iar din ianuarie 2023, Căile Ferate Ucrainene au reluat circulaţia trenurilor de călători doar pe relaţia Rahov (Berlibas) - Valea Vişeului, cu 4 curse/zi.

  Tot în anul 2022, CFR SA a mai redeschis şi staţiile de frontieră FĂLCIU (pentru traficul de călători) şi GALAŢI LARGĂ (pentru traficul de marfă) la graniţa cu Căile Ferate din Republica Moldova (CFM), singura staţie feroviară de frontieră solicitată după 22 de ani, de CFM, fiind linia cu ecartament larg Galaţi Largă - Post Docuri, pentru traficul trenurilor de marfă.

  În ceea ce priveşte lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară din Portul Constanţa, menţionăm faptul că, în cursul anului trecut, în conformitate cu Memorandumul Guvernului României din luna aprilie 2022, pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa (Măsura 4.1 şi Măsura 4.2), au fost stabilite lucrări de reparaţii pentru redeschiderea circulaţiei feroviare pe 99 linii CF (43,193 km) şi 126 aparate de cale. Având în vedere amploarea lucrărilor, acestea au fost împărţite pe două priorităţi, astfel:

  În Prioritatea 1 (Măsura 4.1) lucrările s-au executat pe 2 loturi, cu un total de 35 de linii (13,398 km) şi 75 de aparate de cale.

  În cadrul Lotului 1 (staţiile Constanţa Port Zona A şi Constanţa Port Zona B), constructor WIEBE ROMÂNIA, s-au realizat lucrări la 19 linii (6,589 km) şi 32 de aparate de cale, iar acestea s-au derulat în perioada 15.06 - 20.10.2022.

  În cadrul Lotului 2 (staţiile Constanţa Port Zona B şi Constanţa Port Mol V), constructor ARCADA COMPANY, s-au realizat lucrări la 16 linii (6,809 km) şi 43 aparate de cale, iar acestea s-au derulat în perioada 15.06 - 11.11.2022.

  În Prioritatea 2 (Măsura 4.2) lucrările au fost împărţite în 3 loturi, cu un total 64 de linii (29,795 km), 7 treceri la nivel şi 51 aparate de cale.

  Lotul 2 cuprinde 24 linii (11,275 km) şi 18 aparate de cale (staţia Constanţa Port Zona B). S-a semnat contract cu Asocierea Wiebe România - Swietelsky, iar perioada de derulare a contractului este 12.10.2022 - 11.04.2023 (stadiul de execuţie 48%).

  Lotul 3 cuprinde 13 linii (8,085 km) şi 17 aparate de cale (Constanţa Port Zona B şi Constanţa Port Mol V). S-a semnat contract cu Asocierea Wiebe România - Swietelsky, iar perioada de derulare a contractului este 17.10.2022 - 15.04.2023 (stadiul de execuţie 62%).

  În cadrul Lotului 1 sunt prevăzute lucrări pe 27 linii (10,435 km), 16 aparate de cale şi 7 treceri la nivel (staţia Constanţa Port Zona A). În data de 09.12.2022 s-a semnat contractul cu Asocierea Wiebe România - Swietelsky, iar durata de execuţie va fi de 180 de zile, de la emiterea ordinului de începere.

  Reporter: Mulţumesc!

  La momentul actual sunt în derulare următoarele proiecte:

  A.LUCRĂRI ÎN DERULARE/PREGĂTIRE

  Proiecte aflate în diferite etape de implementare/derulare:

  - Reabilitare linie de cale ferată Coşlariu -Simeria- faza a II-a: Au fost finalizate lucrările civile, de artă, de infrastructură şi suprastructură. Sunt în derulare şi testare lucrările aferente lotului de instalaţii şi semnalizare ERTMS/ETCS nivel 2+GSM-R;

  - Reabilitare linie de cale ferată Coşlariu - Sighişoara - faza II: Au fost finalizate lucrările civile, de artă, de infrastructură şi suprastructură. Sunt în derulare şi testare lucrările aferente lotului de instalaţii şi semnalizare ERTMS/ETCS nivel 2+GSM-R;

  - Reabilitare linie de cale ferată Km 614- Simeria;

  - Reabilitare linie de cale ferată Braşov - Sighişoara, secţiunile 1.Braşov-Apaţa şi 3.Caţa-Sighişoara şi subsecţinea 2: Apaţa-Caţa;

  - Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată SRCF Craiova - un pod, un podeţ;

  - Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată SRCF Timişoara - un pod;

  - Modernizarea liniei CF Buc Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1, Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana;

  - Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş-Timişoara- Arad;

  - Electrificare şi reabilitare linie de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor;

  - Lucrări de reabilitare în staţiile Feteşti şi Ciulniţa;

  - Lucrări tip Quick Wins pe SRCF Timişoara, Braşov, Cluj, Bucureşti, Craiova, Galaţi şi Iaşi.

  Lucrări în achiziţie/pregătire achiziţie:

  -Modernizare/consolidare/reabilitare staţie CF Gara de Nord Bucureşti, etapa I;

  -Reabilitare linie de cale ferată Craiova-Caransebeş;

  -Modernizare secţiune feroviară din Portul Constanţa etapa I;

  -Modernizare staţii CF din SRCF Bucureşti, Constanţa, Iaşi.

  -Lucrări în curs de identificare sursă de finanţare:

  -Electrificare linie de cale ferata Dărmăneşti - Vicşani;

  -Reabilitare linie de cale ferată Craiova - Calafat Lot 2 Segarcea - Calafat;

  -Modernizarea liniei CF Buc Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 2;

  -Modernizare secţiune feroviară din Portul Constanţa etapa II.

  B.STUDII DE FEZABILITATE ÎN DERULARE

  -Modernizarea liniei CF Buc Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 2;

  -Modernizare/consolidare/reabilitare staţie CF Gara de Nord Bucureşti, etapele II şi III;

  -Reabilitare linie de cale ferată Ploieşti Triaj - Focşani;

  -Reabilitare linie de cale ferată Focşani - Roman;

  -Reabilitare linie de cale ferată Roman - Iaşi - Frontieră;

  -Reabilitare linie de cale ferată Paşcani - Dărmăneşti;

  -Modernizare secţiune feroviară Predeal - Braşov;

  -Modernizare/reabilitare 47 de staţii de cale ferată din România;

  -Modernizare 150 treceri la nivel cu calea ferată;

  -Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - etapa II;

  -Modernizare liniei de cale ferată Bucureşti - Craiova;

  -Electrificarea liniei de cale ferată Constanţa - Mangalia;

  -Modernizare linii şi instalaţii din Complexul Feroviar Bucureşti;

  -Modernizare tronson de cale ferată Apahida - Suceava;

  -Modernizarea liniei de cale ferată Coşlariu - Cluj Napoca;

  -Electrificarea liniei feroviare Răduleşti - Giurgiu Nord.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional