Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

ADR Vest gestionează 712,26 milioane euro din bugetul 2014-2020

Investiţii /

Sorin Maxim: "Toate evenimentele de promovare, desfăşurate la nivel regional sau judeţean, au ca scop familiarizarea potenţialilor beneficiari din Regiunea Vest cu principalele aspecte de noutate ale POR 2014-2020, în vederea realizării unor proiecte valoroase pentru regiunea noastră, şi de a asigura un grad de contractare şi de absorbţie cât mai ridicat al fondurilor europene".

Sorin Maxim: "Toate evenimentele de promovare, desfăşurate la nivel regional sau judeţean, au ca scop familiarizarea potenţialilor beneficiari din Regiunea Vest cu principalele aspecte de noutate ale POR 2014-2020, în vederea realizării unor proiecte valoroase pentru regiunea noastră, şi de a asigura un grad de contractare şi de absorbţie cât mai ridicat al fondurilor europene".

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar, gestionează 11 din cele 13 Axe prioritare ale POR 2014-2020, care însumează o valoare totală de 712,26 milioane euro (FEDR, buget de stat şi buget local), cu aproape 70% mai mult decât valoarea gestionată în perioada de finanţare 2007-2013, ne-a transmis Sorin Maxim, director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest.

  Până la începutul lunii aprilie, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest au fost depuse 678 proiecte, în valoare totală de 622 milioane euro, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 487,14 milioane euro.

  Conform domnului Sorin Maxim, dintre acestea:

  - 238 de proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 222,6 milioane euro şi 182,61 milioane euro valoarea finanţării nerambursabile;

  - 185 de proiecte se află în evaluare/precontractare, având o valoare totală de 195,13 milioane euro şi 135,53 milioane euro valoarea finanţării nerambursabile;

  - 255 de proiecte sunt respinse/retrase/reziliate, având o valoare totală de 204,27 milioane euro şi 169 milioane euro valoarea finanţării nerambursabile.

  Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din perioada de programare 2014-2020 elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană, fiind finanţat din unul din Fondurile Euro­pene Structurale şi de Investiţii ale Uniunii Europene - Fondul Eu­ropean pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

  Programul Operaţional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015, continuă să finanţeze investiţiile pe care le-a sprijinit şi în perioada 2007-2013: dezvoltare urbană, infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri judeţene, turism, patrimoniu cultural, reabilitări termice de blocuri, dar finanţează şi noi categorii de proiecte faţă de programul precedent: transport public urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităţilor dezavantajate, entităţi de transfer tehnologic.

  POR 2014-2020 este structurat în 13 axe prioritare, după cum urmează:

  1. Promovarea transferului tehnologic;

  2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;

  3. Sprijinirea tranziţiei către o eco­nomie cu emisii scăzute de carbon;

  4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

  5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

  6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională;

  7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;

  8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale;

  9. Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban;

  10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale;

  11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară;

  12. Asistenţă tehnică;

  13. Regenerare urbană oraşe mici şi mijlocii.

  În ceea ce priveşte exerciţiul financiar anterior, gradul de absorţie la nivelul Regiunii Vest este de 85,69%, potrivit sursei citate.

  Acestea ne-au transmis că planurile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2018 vizează în principal asigurarea tuturor condiţiilor tehnice în vederea bunei implementări a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi informarea tuturor potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare existente: "Toate evenimentele de promovare, des­făşurate la nivel regional sau judeţean, au ca scop familiarizarea potenţialilor beneficiari din Regiunea Vest cu principalele aspecte de noutate ale POR 2014-2020, în vederea realizării unor proiecte valoroase pentru regiunea noastră, şi de a asigura un grad de contractare şi de absorbţie cât mai ridicat al fon­durilor europene".

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective