Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Bugetul judeţului Argeş pentru anul în curs - 612,53 milioane lei

Investiţii /

Bugetul judeţului Argeş pentru anul în curs - 612,53 milioane lei
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Bugetul judeţului Argeş pentru anul în curs este de 612.530.000 lei, după cum ne-au spus reprezentanţii autortăţii. Potrivit acestora, în 2022, cheltuielile sunt alocate pentru secţiunea de dezvoltare în proporţie de 50% din total.

  Reporter: Cum aţi depăşit cei doi ani de pandemie? Ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii întâmpinaţi de când a fost declarată pandemia?

  CJ Argeş: Efectele crizei provocate de COVID-19 au fost resimţite şi în implementarea proiectelor cu finanţare internaţională, determinând unele întârzieri în execuţia acestora şi decalând termenele de finalizare. Contagiozitatea ridicată a coronavirusului care a afectat şi membrii echipelor de implementare a proiectelor a generat suplimentarea volumului de muncă şi încărcarea personalului rămas cu mai multe responsabilităţi.

  Reporter: În ce mod a fost afectată activitatea instituţiei de criza politică prin care am trecut?

  CJ Argeş: Activitatea în domeniul accesării şi implementării fondurilor europene are la bază reglementări, manuale, ghiduri dezvoltate şi stabilite la nivel de programe operaţionale (documente strategice multianuale prezentate de un stat membru al Uniunii Europene şi adoptate de Comisia Europeană), nefiind afectată direct de crizele politice.

  Reporter: Ce obiective de inves­tiţii aveţi pentru anul în curs?

  Pe fonduri europene, Consiliul Judeţean Argeş are în implementare următoarele proiecte:

  Domeniul Infrastructură rutieră, eficienţă energetică şi iluminat public

  - Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman - Popeşti - Izvoru - Recea - Cornăţel - Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş (valoare proiect: 85,91 milioane lei - proiect ce se va finaliza în anul 2022);

  - Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dâmboviţa - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, km 98+000 - 140+034, l = 42,034 km (valoare proiect: 99,81milioane lei);

  - Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de recuperare Brădet (valoare proiect: 4,27 milioane lei - proiect care se va finaliza în luna aprilie 2022);

  - Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş (valoare proiect: 34,46 milioane lei).

  Domeniul turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe

  - Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural (valoare proiect: 21,46 milioane lei);

  - Restaurarea Galeriei de artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural (valoare proiect: 19,57 milioane lei;

  - Conservarea şi consolidarea Cetăţii Poenari - Argeş (valoare proiect: 23,26 milioane lei.

  Domeniul Infrastructura de servicii sociale şi medicale

  - Extindere, modernizare şi dotare spaţii urgenţă la Spitalul de Pediatrie Piteşti (valoare proiect: 3,43 milioane lei;

  - Extindere şi dotare spaţii urgenţă şi amenajări incintă Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti (valoare proiect: 12,96 milioane lei;

  - Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti (valoare proiect: 16,06 milioane lei;

  - Extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti (valoare proiect: 16,25 milioane lei.

  Domeniul Capacitate şi Eficienţă Administrativă

  - Implementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş (valoare proiect: 2,94 milioane lei - proiect care se va finaliza în luna aprilie 2022).

  Pentru perioada de programare 2021-2027 se va avea în vedere accesarea de fonduri nerambursabile, în funcţie de criteriile de eligibilitate ce vor fi prezentate în ghidurile solicitantului.

  În ceea ce priveşte proiectele finanţate prin PNDL II sau din fonduri de la bugetul local, cel mai importante şi care vizează infrastructura rutieră şi de sănătate, sunt:

  -"Modernizare DJ 703 B Pădureţi (DJ 679)-Costeşti (DN 65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului şi Costeşti";

  -"Pod peste râul Neajlov, în sat Siliştea, com. Căteasca, judeţul Argeş";

  -"Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici Mihăeşti, peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti";

  - "Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului";

  - "Consolidare şi reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti";

  - "Staţie de Epurare ape uzate şi reţea de canalizare menajeră" aferentă unităţilor medicale: Spitalul de Boli Cronice Călineşti, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Călineşti, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti şi Centrul de Permanenţă Călineşti din comuna Călineşti, judeţul Argeş.

  Reporter: Ce investiţii de tip smart implementaţi?

  CJ Argeş: În programarea 2014-2020, iniţiativele de tip "smart" au fost dedicate adminis­traţiilor publice locale - oraşe şi municipii reşedinţă de judeţ, Con­siliul Judeţean Argeş neavând calitatea de solicitant eligibil.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

  CJ Argeş: După apariţia ghidurilor solicitantului, pentru perioada de programare 2021-2027, în funcţie de eligibilitatea Consiliului Judeţean Argeş, ne vom îndrepta atenţia spre accesarea acestor proiecte ce vor viza digitalizarea administraţiei publice, tranziţia verde şi specializarea inteligentă.

  Bugetul judeţului Argeş pe anul 2022 este de 612.530.000 lei. Anul acesta, 50% din total cheltuielilor sunt alocate pentru secţiunea de dezvoltare. Sumele alocate pentru dezvoltare vor fi folosite pentru cele:

  31 de proiecte cu finanţare din fonduri europene, pe care CJ Argeş şi instituţiile subordonate le au în implementare

  Judeţul Argeş este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totală este de 519.996.000 lei. Pentru anul 2022 este propusă suma de 288.055.000 lei, după cum urmează:

  - 170.482.000 lei din bugetul local;

  - 94.178.000 lei din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii;

  - 23.475.000 lei din bugetul creditelor interne.

  4 proiecte pe care CJ. Argeş le mai are în implementare prin PNDL II (din cele 9 pe care le-a avut)

  Judeţul Argeş este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totală este de 149.276.000 lei. Pentru anul 2022 este propusă suma de 98.398.000 lei:

  - 93.813.000 lei din subvenţii de la bugetul de stat;

  - 4.585.000 lei din bugetul local.

  Din bugetul local şi din excedentul bugetului local vor fi finanţate zece proiecte de infrastructură rutieră şi alte cinci prin transferuri de cheltuieli de capital din Sănătate (ex. noul corp de clădire al Spitalului Judeţean), reparaţii capitale, dotări, documentaţii tehnico-economice, cofinanţări, obiective.

  Pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare, unde s-a alocat în plus şi suma de de 11.915.000 lei din excedentul bugetului local la 31.12.2021.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

  CJ Argeş: Domeniile prioritare de investiţii ale judeţului Argeş sunt infrastructura rutieră, eficienţa energetică; turismul, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv serviciile conexe; infrastructura de servicii sociale şi medicale; capacitatea şi eficienţa administrativă.

  Priorităţile din domeniul fondurilor internaţionale reprezintă continuarea şi finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în derulare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi accesarea unor noi axe prioritare prin programarea 2021-2027.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

  CJ Argeş: A fost demarată licitaţia de realizare a documentaţiilor tehnice (SF+PT) pentru proiectul Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN 67B) - Lipia - Popeşti - Lunca Corbului - Pădureţi - Cieşti - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km, pentru care a fost solicitată finanţare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, în vederea pregătirii proiectului de infrastructură rutieră de interes judeţean.

  De asemenea, va fi scos la licitaţie obiectivul de investiţii "Consolidare şi reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti.

  Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

  CJ Argeş: La nivelul Consiliului Judeţean Argeş au fost realizate: Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeş Muscel, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş şi Strategia pentru efi­cienţă energetică a judeţului Argeş pentru perioada 2016- 2020.

  Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Argeş 2021-2027 a fost elaborată în cadrul proiectului "Implementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş", cod SMIS 128987. Acesta este finanţat în cadrul CP12/ 2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.

  Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Argeş 2021-2027 cuprinde obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu.

  Principalele elemente ale strategiei de dezvoltare judeţeană au vizat următoarele elemente: contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel naţional şi internaţional), contextul european de dezvoltare, contextul naţional de dezvoltare durabilă, strategia de dezvoltare regională, prezentarea generală a judeţului, descriere generală, structura administrativ - teritorială, mediul economic, domeniile de acţiune ale judeţului (sănătatea, asistenţa socială, învăţământul, cultura, arta, urbanismul, infrastructura etc), analiza SWOT, obiectivul general şi direcţiile strategice de acţiune: infrastructură, educaţie, resurse umane, agricultură, dezvoltarea capacităţii administrative, cooperarea interinstituţională etc, portofoliul de proiecte propuse. O atenţie deosebită este acordată domeniilor cultură, sănătate şi servicii sociale, infrastructură de transport şi urbanism.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  CJ Argeş: Problemele întâmpinate în accesarea fondurilor europene au fost legate de perioada îndelungată de pregătire a documentelor programatice la nivel de autoritate de management, numeroasele reglementări legislative în domeniul achiziţiilor publice, insuficienţa personalului specializat în accesarea şi implementarea fondurilor europene, modificările frecvente ale ghidurilor în timpul implementării proiectelor, a procedurilor/reglementărilor/actelor normative, comunicarea interinstituţională.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  CJ Argeş: Pentru soluţionarea problemelor ce pot apărea în procesul de implementare a fondurilor europene sunt necesare existenţa unui cadru legislativ predictibil, lansarea cu operativitate a ghidurilor solicitantului, simplificarea, eficientizarea şi accelerarea procedurilor de achiziţii publice, formarea profesională a personalului implicat în derularea proiectelor cu finanţare internaţională, buna fundamentare şi stabilitate a actelor normative necesare în procesul de implementare, îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional